Inloggen

Straatlamp

Deze uitwerking hoort bij opgave 9 uit het hoofdstuk "Krachten VWO". De opgaven zijn te vinden in FotonKrachtenVWO.pdf

Opgave a

Zie afbeelding hieronder. De lamp hangt stil. Dat betekent dat de resulterende kracht op de lamp nul is en dat krachten naar links en naar rechts gelijk zijn. De kracht naar links of rechts die op de lamp werkt is de horizontale component van de spankracht aan beide kanten. De grootte van deze kracht hangt af van de grootte van de spankracht én van de hoek die de kabel maakt. Als de spankrachten links en rechts gelijk zouden zijn zouden ook de hoeken links en rechts gelijk moeten zijn om links en rechts dezelfde horizontale component te krijgen. De hoeken zijn niet gelijk dus de spankrachten kunnen ook niet gelijk zijn.

Opgave b

We ontbinden de spankracht is het linker kabeldeel: Vanuit de hoek van 60° gezien is de horizontale component de overstaande zijde. De spankracht zelf (blauw) is de schuine zijde. We gebruiken dus de sinus:

sin 60° = Fhorizontaal / Fspan

Fhorizontaal = Fspan· sin 60° = 250·0,86603 = 216,51 N

De horizontale component in het rechter kabeldeel is dus ook 216,51 N. Ook hiervoor gebruiken we de sinus van de hoek

sin 80° = Fhorizontaal / Fspan

We willen nu juist Fspan uitrekenen

Fspan = Fhorizontaal / sin 80° = 216,51 / 0,9848 = 219,85 N

Afgerond is de spankracht in het rechter kabeldeel dus 2,2·102 N.

Opgave c

We kijken nu naar de verticale componenten van beide spankrachten. Vanuit de hoeken van 60° en 80° gezien is de verticale component steeds de aanliggende zijde. We gebruiken dus de cosinus

cosα = Fverticaal / Fspan

Fverticaal = Fspan· cos α

Voor beide kanten vinden we zo

Links: Fverticaal = 250 ·cos 60° = 125 NFverticaal = 219,85·cos 80° = 38,177 N

De totale verticale kracht is 125 + 38,177 = 163,177 N recht omhoog. De zwaartekracht is dus 163,177 N recht omlaag. Er geldt Fz = m·g dus m = Fz/g = 163,177 / 9,81 = 16,634 kg. Afgerond 17 kg.


Vraag over opgave "Straatlamp"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Straatlamp

Op zondag 13 mrt 2022 om 16:08 is de volgende vraag gesteld
Goedemiddag meneer, waarom zijn de horizontale componenten gelijk aan elkaar, maar de verticale componenten niet?

Erik van Munster reageerde op zondag 13 mrt 2022 om 16:25
De horizontale componenten van de spankracht zijn de enige 2 krachten in de x-richting en ze wijzen in tegengestelde richting. Om op 0 uit te komen moeten ze dus tegengesteld zijn.

In de y-richting geldt dit niet. Er is daar ook nog zwaartekracht. Om op 0 uit te komen moeten y-componenten bij elkaar opgeteld even groot zijn als de zwaartekracht.


Bekijk alle vragen (9)Bahaa Ibrahim vroeg op woensdag 5 mei 2021 om 14:17
Hallo Erik
ik heb een vraag over deze opdracht .
waarom is de horizontale component in het linker en rechter deel hetzelfde terwijl de spankrachten de ene lager en groter is dan de andere?
Alvast bedankt.

Erik van Munster reageerde op woensdag 5 mei 2021 om 14:58
Omdat de hoek links en rechts niet hetzelfde is. De spankrachten zijn inderdaad niet gelijk maar de horizontale componenten, doordat de hoeken verschillen, zijn gelijk.


Op maandag 7 dec 2020 om 01:59 is de volgende vraag gesteld
bij opgave b heb ik ander stappen gedaan maar ik kwam op het zelfde antwoord uit.

Fx=f cos a
Fx=250 cos 30
Fx=216,5 =217

Fy=f sin a
Fy=250 sin 60
Fy=217


246-217 = 29

wortel van 217^2 + 29^2 =218,9 ===> 2,2.10^2

Kloppen mijn stappen?

Erik van Munster reageerde op maandag 7 dec 2020 om 09:23
Begin klopt. Je rekent Fx in het linkerkabel deel goed uit. Maar daarna moet je deze zelfde Fx gebruiken voor het rechterkabeldeel. Je rekent dan (met behulp van de hoek van 80 graden in het rechterdeel) uit hoe groot de spankracht daar is.

Fy heb je bij deze berekening niet nodig.


Mente Bogemann vroeg op donderdag 23 jul 2020 om 20:09
Allo Erik,
Ik had een vraag over opgave a. Er staat dat de krachten naar links en naar rechts even groot zijn, omdat het object stil hangt. Maar hoe kan het dan dat de spankracht aan beide kanten anders is?
Alvast bedankt

Mente Bogemann reageerde op donderdag 23 jul 2020 om 20:45
En waarom is de horizontale spankracht wel hetzelfde maar de verticale niet?

Erik van Munster reageerde op donderdag 23 jul 2020 om 20:46
Omdat de richtingen van de spankrachten naar linksboven en naar rechtsboven niet hetzelfde zijn. In het plaatje kun je zien dat de spankracht naar linksboven ietsje steiler loopt dan die naar rechtsboven.

De horizontale componenten van beide spankrachten heffen elkaar precies op maar de spankrachten zelf zijn niet precies even groot.

Erik van Munster reageerde op donderdag 23 jul 2020 om 20:50
En je tweede vraag: Omdat er verticaal óók nog de zwaartekracht van de lamp is waar je rekening mee moet houden. In verticale richtingen heffen alle krachten elkaar ook op maar zijn beide verticale componenten van de spankracht naar boven gericht en is de zwaartekracht naar beneden gericht. Het is verticaal dus niet zo dat ze elkaar opheffen maar dat ze samen de zwaartekracht moeten opheffen. Een andere situatie dan horizontaal dus.

Mente Bogemann reageerde op donderdag 23 jul 2020 om 21:08
Helemaal duidelijk!
Bedankt voor de snelle reactie in de zomervakantie nota bene!!


Op woensdag 21 mrt 2018 om 11:29 is de volgende vraag gesteld
Hoi Erik

Ik vroeg me af waarom de horizontale component gezien van 60 graden de overstaande hoek is en waarom de aanliggende zijde gezien van 60 graden de verticale component is.

Erik van Munster reageerde op woensdag 21 mrt 2018 om 15:21
(Dit heeft eigenlijk meer met wiskunde te maken dan natuurkunde).

Ik stel het mezelf altijd als volgt voor: Stel dat je zelf in de hoek van 60 graden zit en van daaruit de driehoek in kijkt. De zijde die je dan recht tegenover je ziet is de overstaande zijde. De zijde die vastzit aan de hoek van 60 graden is de aanliggende zijde.

In dit geval kijk je tegen de horizontale component aan dus dit is de overstaande zijde. De verticale component is dan de aanliggende zijde.


Op dinsdag 7 nov 2017 om 19:48 is de volgende vraag gesteld
Zou u misschien iets uitgebreider uit kunnen leggen hoe je bij de aanname moet komen dat de horizontale componenten gelijk zijn?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 7 nov 2017 om 19:59
Ja hoor: De lamp hangt stil. Dit betekent dat de totale kracht op de lamp 0 N is. Hierdoor weet je dat als er een kracht werkt dat deze kracht gecompenseerd moet worden door een andere kracht in een tegenovergestelde richting.

Dit geldt ziwel horizontaal als verticaal. Daarom weet je dat alle horizontale componenten elkaar opheffen.

Hoop dat dit het iets duidelijker maakt

Op dinsdag 7 nov 2017 om 20:00 is de volgende reactie gegeven
Ik snap het, bedankt!


Op zondag 26 feb 2017 om 12:08 is de volgende vraag gesteld
Ik begrijp dat de resulterende kracht die op de lamp werkt nul moet zijn, aangezien de lamp stil hangt. Maar waarom komt die resulterende kracht voort uit alleen de horizontale componenten van beide kabels? Hoe ziet die resulterende kracht er dan uit? Waarom zijn het alleen de horizontale componenten van de spankabels die op de lamp werken en niet de verticale krachten?

Erik van Munster reageerde op zondag 26 feb 2017 om 14:23
De resulterende kracht op de lamp moet nul zijn. Dit betekent dat zowél alle horizontale componenten, áls alle verticale componenten bij elkaar nul moeten zijn. Alleen als ze allebei nul zijn is de resulterende kracht ook nul.

Bij vraag b kijken we alleen naar de horizontale componenten. Bij vraag c kijken we alleen naar de verticale componenten. Voor beide geldt dat ze nul zijn.


Op zaterdag 3 dec 2016 om 21:33 is de volgende vraag gesteld
Bij opdracht C kun je toch ook de stelling van Pythagoras gebruiken?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 3 dec 2016 om 22:22
Ja, dat klopt. De horizontale componenten heb je bij vraag b al berekend. Je kunt hier dus inderdaad ook de stelling van Pythagoras gebruiken.


Op dinsdag 26 apr 2016 om 16:24 is de volgende vraag gesteld
Waarom wordt er bij vraag b gerekend met 60 graden? Dat zou toch 30 graden moeten zijn?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 26 apr 2016 om 16:44
Met de hoek van 30 graden rekenen kan ook alleen is de horizontale component van de spankracht de aanliggende, en niet de overstaande zijde.

Je krijgt dan cos 30 = Fhorizontaal / Fspan

en dit heeft dezelfde uitkomst (sin 60 is namelijk hetzelfde als cos 30)

Het maakt dus niet zoveel uit welke hoek je kiest als je maar goed in de gaten houdt of je de aanliggende zijde of de overstaande zijde nodig hebt.


>> naar HAVO uitwerkingen

4 VWO


Algemeen VWO 1 Maatcilinder, 2 Metriek stelsel, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Kloppende formule, 7 Luchtwrijving, 8 Voorvoegsels, 9 Standaardnotatie, 10 Orde van grootte, 11 Meetfouten, 12 Oppervlakte, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Omschrijven, 21 Magneetveld, 22 Gravitatieformule, 23 Interpoleren, 24 Grafiek, 25 Verbanden, 26 Kinetische energie, 27 Lichtintensiteit, 28 Coördinatentransformatie, 29 Snelheidsmodel, 30 Watermodel,

Beweging VWO 1 Trajectcontrole, 2 Onweersbui, 3 Naar school, 4 Rondje aarde, 5 Inhaalmanoeuvre, 6 Lichtsnelheid, 7 Optrekkende auto, 8 Landingsbaan, 9 Lift, 10 Botsing, 11 Katapult, 12 Maansprong, 13 Sprint, 14 Vallende bal, 15 Trilling, 16 Jan-van-Gent,

Krachten VWO 1 Kopstaart-methode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Grafisch ontbinden, 6 Componenten, 7 Zwaartekracht, 8 Veerkracht, 9 Straatlamp, 10 Katrollen, 11 Normaalkracht, 12 Stroomlijn, 13 Tegenwind, 14 Glijbaan, 15 Schuifwrijving, 16 Krachtsoorten, 17 Wetten van Newton, 18 Krachtenevenwicht, 19 Valversnelling, 20 Skaten, 21 Afdaling, 22 Slinger, 23 Bergtrein, 24 Lift, 25 Take-off, 26 Knikker, 27 Boeing, 28 Atwood, 29 Trein, 30 Onderwatermodel,

Elektrische Schakelingen VWO 1 Lampjes, 2 Schema, 3 Bliksemafleider, 4 Koper, 5 Volt, 6 Inslagspanning, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Spanningswet, 15 Stroomwet, 16 Serieschakeling, 17 Doorbranden, 18 Spanningsdeler, 19 Spanningsbron, 20 Parallelschakeling, 21 Drie weerstanden, 22 Hoofdstroom, 23 Puzzelen, 24 Draadweerstand, 25 Meetschakeling, 26 Schuifweerstand, 27 Bijzondere weerstanden, 28 Vermogen, 29 Opwarmen, 30 Gloeidraad, 31 LED lamp, 32 Penlite, 33 Zekering, 34 Beveiliging,

Energie & Arbeid VWO 1 Arbeid, 2 Vermoeidheid, 3 Eenheid, 4 Hoek, 5 Hijskraan, 6 Slee, 7 Optrekkende trein, 8 Helling, 9 Veer, 10 Definities, 11 Energiesoorten, 12 Kinetische energie, 13 Versnellen, 14 Eenparige versnelling, 15 Tennisbal, 16 Pakhuis, 17 Veerenergie, 18 Vallende steen, 19 Boogschieten, 20 Glijden, 21 Kanonschot, 22 Vermogen, 23 Katrollen, 24 Vergelijking, 25 Elektriciteitscentrale, 26 Voertuig, 27 Zonnepaneel, 28 Gravitatie-energie, 29 Benzineverbruik, 30 Valmodel,

5 VWO


Cirkelbeweging & Gravitatie VWO 1 Slijptol, 2 Draaimolen, 3 Fietstocht, 4 Middelpuntzoekende kracht, 5 Eenheid, 6 Fmpz, 7 Bocht, 8 Zweefmolen, 9 Aardrotatie, 10 Gravitatiekracht, 11 Gravitatieconstante, 12 Verband, 13 Appel, 14 Valversnelling, 15 Kepler, 16 Jupitermaantjes, 17 Exoplaneet, 18 Geostationair, 19 Gravitatie-energie, 20 Ellips, 21 Ontsnappingssnelheid, 22 Maanmodel,

Trillingen & Golven VWO 1 Trillingen, 2 Frequentie, 3 Oscilloscoop, 4 Fase, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Gelijk lopen, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Slingerenergie, 14 Trillingsmodel, 15 Golflengte, 16 Golf op zee, 17 Longitudinaal/tranversaal, 18 Superpositie, 19 Resulterende ampl., 20 Interferentie, 21 Staande golven, 22 Reageerbuis, 23 Klankkast, 24 Gitaar, 25 Saxofoon, 26 Modulatie, 27 FM, 28 Sampling, 29 Datatransfer, 30 CD,

Elektromagnetisme VWO 1 Balletjes, 2 Elektrische lading, 3 Plastic staaf, 4 Elektroscoop, 5 Wet van Coulomb, 6 Veldsterkte, 7 Radiaal veld, 8 Twee ladingen, 9 Millikan, 10 Veldmodel, 11 Stroomkring, 12 Spanningsveld, 13 Versnelspanning, 14 Elektronvolt, 15 Lineaire versneller, 16 Magneten, 17 Magneetveld, 18 Veldlijnen, 19 Rechterhand draad, 20 Rechterhand spoel, 21 Linkerhand, 22 Lorentzkracht, 23 Ampere, 24 Massaspectrometer, 25 Elektromotor, 26 Luidspreker, 27 Flux, 28 Wet van Lenz, 29 Fluxverandering, 30 Dynamo, 31 Draaiend spoeltje, 32 Vallende magneet,

Materie & Moleculen VWO 1 Drie fasen, 2 Van der Waalskracht, 3 Welke fase?, 4 Brownse Beweging, 5 Molecuultheorie, 6 Atomen en moleculen, 7 Plasma, 8 Massa, 9 Kristalrooster, 10 Temperatuur, 11 Treinrails, 12 Thermometer, 13 Druk, 14 Raam, 15 Flesje, 16 Duikboot, 17 Wet van Boyle, 18 Algemene gaswet, 19 Druk en temperatuur, 20 Plantenkas, 21 Kringproces, 22 Warmte en temperatuur, 23 Warmtetransport, 24 Koelkast, 25 Opwarmen, 26 Warmtecapaciteit, 27 Geiser, 28 Friteuse, 29 Hoefijzer, 30 Afkoelingsmodel,

Biofysica VWO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Bloedstroom, 5 Bloedvat, 6 Vatenstelsel, 7 Gehoorgang, 8 Binnenoor, 9 Lichaamsoppervlak, 10 Waterijs, 11 Lichtmicroscoop, 12 Fluorescentie, 13 GFP, 14 Elektronenmicroscoop, 15 Zwemblaas, 16 Parasaurolophus,

Geofysica VWO 1 Aardmagnetisme, 2 Noorderlicht, 3 P-golf, 4 S-golf, 5 Seismograaf, 6 Epicentrum, 7 Tsunami, 8 Mount Everest, 9 Grace, 10 Aardmassa, 11 Massamiddelpunt, 12 Dichtheid, 13 Appelschil, 14 Lava, 15 Datering,

6 VWO


Sterren & Straling VWO 1 Elektromagnetisch spectrum, 2 Stralingssoort, 3 Lichtsnelheid, 4 Lichtjaar, 5 Continu of lijn?, 6 Zwarte straler, 7 Planckkrommen, 8 Kleurtemperatuur, 9 Gasspectrum, 10 Spectraallijnen, 11 Zonnespectrum, 12 Sterspectra, 13 Wet van Wien, 14 Spectraaltype, 15 Stefan-Boltzmann, 16 Lichtkracht, 17 Kwadratenwet, 18 Zonneconstante, 19 Afstandsbepaling, 20 Superreus, 21 Hertzsprung-Russel, 22 Sterevolutie, 23 Sterpopulatie, 24 Telescoop, 25 Hubble Space Telescope, 26 Dopplereffect, 27 Zonnerotatie, 28 Oerknal,

Quantum- & Atoomfysica VWO 1 Laserpointer, 2 Rutherford, 3 Bohr, 4 Energieniveaus, 5 Aangeslagen toestand, 6 Lijnenspectrum, 7 Waterstofspectrum, 8 Ionisatie-energie, 9 Buiging, 10 Dubbelspleet, 11 Foto-elektrisch effect, 12 Foto-elektronen, 13 Golf/Deeltjes-dualiteit, 14 Brogliegolven, 15 Dubbelspleet Elektronen, 16 Golf of deeltje, 17 Luchtdeeltjes, 18 Elektronendiffractie, 19 Deeltje in een doos, 20 Waterstofatoom, 21 Waarschijnlijkheid, 22 Schrödinger's kat, 23 Tunneleffect, 24 Ontsnappingskans, 25 Heisenberg, 26 Nulpuntsenergie, 27 Omschrijvingen, 28 Inktwisser,

Ioniserende Straling VWO 1 Samenstelling, 2 Massa en ladingsgetal, 3 Vervalvergelijking, 4 Ontstaan, 5 Vervalreeks, 6 Halveringstijd, 7 Logaritme, 8 Vervalmodel, 9 Grootste activiteit, 10 Activiteit, 11 Raaklijn, 12 Ionisatie, 13 Dracht, 14 Geiger-Müllerbuis, 15 Dosimeter, 16 Activiteitsmeting, 17 Röntgenbuis, 18 Doorgelaten straling, 19 Loodschort, 20 Aluminiumfolie, 21 Röntgenfoto, 22 Contrastmiddel, 23 CT-scan, 24 MRI, 25 Echoscopie, 26 PET, 27 Medische beelden, 28 Kernramp, 29 Verhoogd risico, 30 Stralingsdosis, 31 Radiotherapie, 32 Longen,

Kernen & Deeltjes VWO 1 Einstein, 2 Massaverschil, 3 K-vangst, 4 Vervalsoort, 5 Bindingsenergie, 6 Kunstmatige kernreactie, 7 Splijtingsreactie, 8 Kernenergie, 9 Splijtstof, 10 Kernfusie, 11 Standaardmodel, 12 Quarks, 13 Leptonen, 14 Zonneneutrino's, 15 Kosmische straling, 16 LHC,

Relativiteit VWO 1 Fizeau, 2 Michelson-Morley, 3 Ruimtetijd-diagram, 4 Lichtkegel, 5 Trein, 6 Straaljager, 7 Lengtecontractie, 8 Muon, 9 Ruimteas tekenen, 10 Tijddilatatie, 11 Gelijktijdigheid, 12 Snelheden optellen, 13 Relativistische massa, 14 Kinetische energie, 15 Zwaartekracht, 16 Zwart gat,

4 HAVO


Algemeen HAVO 1 Meter, 2 Kilogram, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Zelfde eenheid, 7 Kloppende formule, 8 Groter of kleiner, 9 Voorvoegsels, 10 Exponent, 11 Schatten, 12 Aflezen, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Cilinder, 21 Sinaasappel, 22 Omschrijven, 23 Magneetveld, 24 Gravitatieformule, 25 Interpoleren, 26 Grafiek, 27 Onbekende vloeistof, 28 Verbanden, 29 Kinetische energie, 30 Lichtintensiteit,

Beweging HAVO 1 Stroboscoop, 2 Trajectcontrole, 3 Onweersbui, 4 Naar school, 5 Rondje aarde, 6 Inhaalmanoeuvre, 7 Lichtsnelheid, 8 Versnelling, 9 Afremmen, 10 Optrekkende auto, 11 Landingsbaan, 12 Lift, 13 Botsing, 14 Vallen, 15 Katapult, 16 Maansprong, 17 Sprint, 18 Vallende bal, 19 Trilling, 20 Jan-van-Gent,

Krachten HAVO 1 Kop-staartmethode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Ontbinden, 6 Componenten, 7 Grootte, 8 Tillen, 9 Pythagoras, 10 Zwaartekracht, 11 Veerkracht, 12 Straatlamp, 13 Katrollen, 14 Normaalkracht, 15 Helling, 16 Wrijvingskracht, 17 Tegenwind, 18 Schuifwrijving, 19 Krachtsoorten, 20 Speeltuin, 21 Hefboom, 22 Momentsleutel, 23 Arm bepalen, 24 Onderarm, 25 Opdrukken, 26 Wetten van Newton, 27 Krachtenevenwicht, 28 Versnelling, 29 Wegfietsen, 30 Valversnelling, 31 Parachutesprong, 32 Bergtrein, 33 Take-off,

Elektrische Schakelingen HAVO 1 Schakeling, 2 Lampjes, 3 Schema, 4 Stroom, 5 Spanningsbron, 6 Wet van Ohm, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Serieschakeling, 15 Doorbranden, 16 Spanningsdeler, 17 Bronspanning, 18 Parallelschakeling, 19 Drie weerstanden, 20 Puzzelen, 21 Draadweerstand, 22 Koperdraad, 23 Meetschakeling, 24 Schuifweerstand, 25 Bijzondere weerstanden, 26 Vermogen, 27 Opwarmen, 28 LED-lamp, 29 Capaciteit, 30 Zekering, 31 Beveiliging, 32 Transformator, 33 Hoogspanningsleiding, 34 Elektriciteitsopwekking, 35 Elektrische auto,

Energie & Arbeid HAVO 1 Beklimming, 2 Welke kracht, 3 Arbeid, 4 Vermoeidheid, 5 Eenheid, 6 Schuine kracht, 7 Hijskraan, 8 Slee, 9 Optrekkende trein, 10 Helling, 11 Definities, 12 Energiesoorten, 13 Kinetische energie, 14 Versnelling, 15 Eenparig versnellen, 16 Tennisbal, 17 Pakhuis, 18 Knikker, 19 Vallende steen, 20 Glijden, 21 Verticale worp, 22 Kanonschot, 23 Vermogen, 24 Katrollen, 25 Rendement, 26 Automotor, 27 Zonnepaneel, 28 Voertuig, 29 Stookwaarde, 30 Vergelijking, 31 Elektriciteitscentrale, 32 Benzineverbruik,

5 HAVO


Zonnestelsel & Heelal HAVO 1 Maanfasen, 2 Zonsverduistering, 3 Heliocentrisch, 4 Venus, 5 Ontbrekende woorden, 6 Cirkelbeweging, 7 Slijptol, 8 Draaimolen, 9 Middelpuntzoekende kracht, 10 Eenheid, 11 Fmpz, 12 Bocht, 13 Aardrotatie, 14 Gravitatiekracht, 15 Gravitatieconstante, 16 Hoogte, 17 Appel, 18 Valversnelling, 19 Afleiding, 20 Jupitermaantjes, 21 Exoplaneet, 22 Geostationair, 23 Telescopen, 24 Elektromagnetisch spectrum, 25 Stralingssoort, 26 Lichtsnelheid, 27 Wet van Wien, 28 Lichtjaar, 29 Reistijd, 30 Deneb, 31 Oerknal, 32 Andromedastelsel,

Trillingen & Golven HAVO 1 Trillingen, 2 Elektrocardiogram, 3 Frequentie, 4 Oscilloscoop, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Strak koord, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Golflengte, 14 Golven op zee, 15 Longitudinaal transversaal, 16 Geluidsgolven, 17 Onweersafstand, 18 Meting geluidssnelheid, 19 Lichtgolven, 20 Lopend of staand, 21 Staande golven, 22 Snaartrillingen, 23 Reageerbuis, 24 Trompet, 25 Gitaar, 26 Saxofoon, 27 Modulatie, 28 FM,

Stoffen & Warmte HAVO 1 Drie fasen, 2 Faseovergangen, 3 Van der Waalskracht, 4 Welke fase?, 5 Brownse beweging, 6 Molecuultheorie, 7 Atomen & moleculen, 8 Plasma, 9 Massa, 10 Kristalrooster, 11 Temperatuur, 12 Warmte & temperatuur, 13 Warmtetransport, 14 Koelkast, 15 Geleiding in metalen, 16 Opwarmen, 17 Welke stof?, 18 Geiser, 19 Soortelijke warmte, 20 Friteuse, 21 Hoefijzer, 22 Mechanische spanning, 23 Spankracht, 24 Plastic, 25 Rek, 26 Uitzetting, 27 Spanning,rek-diagram, 28 Elasticiteitsmodulus, 29 Kabeltrein,

Ioniserende Straling HAVO 1 Atoommodellen, 2 Samenstelling, 3 Massa- en ladingsgetal, 4 Vervalvergelijking, 5 Ontstaan, 6 Vervalreeks, 7 Halveringstijd, 8 Kernen & halvering, 9 Grootste activiteit, 10 Raaklijn, 11 Activiteitsformule, 12 Ionisatie, 13 α-deeltje, 14 Fotonen, 15 Dracht, 16 Geiger-Müllerbuis, 17 Dosimeter, 18 Activiteitsmeting, 19 Röntgenbuis, 20 Doorgelaten straling, 21 Loodschort, 22 Aluminiumfolie, 23 Röntgenfoto, 24 Contrastmiddel, 25 CT-scan, 26 MRI, 27 Echoscopie, 28 Medische beelden, 29 Kernramp, 30 Verhoogd risico, 31 Stralingsdosis, 32 Radiotherapie, 33 Longen,

Technische Automatisering HAVO 1 Vingers, 2 Binair, 3 Aan/uitknop, 4 Waarheidstabel, 5 EN-poorten, 6 XOF-poort, 7 Temperatuursensor, 8 Comparator, 9 Systeembord, 10 Geheugencel, 11 Warmtelint, 12 AD-omzetter, 13 Pulsteller, 14 Stopwatch, 15 Lichtschakelaar, 16 Snelheidsmeting, 17 Meet-Stuur-Regel-,

Licht & Lenzen HAVO 1 Spiegelbeeld, 2 Spiegelwet, 3 Breking, 4 Prisma, 5 Totale reflectie, 6 Fiber, 7 Lens, 8 Constructietekening, 9 Lenswerking, 10 Beeldvorming, 11 Twee lichtstralen, 12 Virtueel beeld, 13 Lenswet, 14 Onscherp, 15 Vergroting, 16 Vergrootte bloem, 17 Fotocamera, 18 Kolibri,

Aarde & Klimaat HAVO 1 Druk, 2 Gasdruk, 3 Luchtkolom, 4 Dampkring, 5 Hoogtemeting, 6 Corioliseffect, 7 Buys Ballot, 8 Waterdamp, 9 Ozon, 10 Zonnestraling, 11 Albedo, 12 Broeikaseffect, 13 Stralingshoek, 14 Buienradar, 15 IJsberg,

Menselijk Lichaam HAVO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Lichaamsoppervlak, 5 Waterijs, 6 Gehoorgang, 7 Binnenoor, 8 Geluidsintensiteit, 9 Gehoordrempel, 10 Decibel, 11 Hoornvlies, 12 Ooglens, 13 Bijziendheid, 14 Oudziendheid, 15 Kleurenblindheid,

terug naar boven