Inloggen

Tegenwind

Deze uitwerking hoort bij opgave 13 uit het hoofdstuk "Krachten VWO". De opgaven zijn te vinden in FotonKrachtenVWO.pdf

Opgave a

Younes fietst met een constante snelheid. Dit betekent dat de resulterende kracht nul is. Hij levert een voorwaartse kracht van 34 N. De rolwrijving die hij ondervindt is 12 N. Dit betekent dat er nog een kracht moet zijn anders zouden de krachten niet in evenwicht zijn. Dit is de luchtwrijvingskracht. De grootte hiervan is dan dus 34 - 12 = 22 N.

Opgave b

Younes fietst met 12 km/h. Dit is 3,3333 ms-1. De tegenwind heeft een snelheid van 20 km/h. Dit is 5.5556 ms-1. Ten opzichte van de lucht fiets Younes dus met een snelheid van 3,333 + 5,5556 = 8,8889 m-1. In vraag a hebben we gezien dat de luchtwrijving die hij ondervindt bij een snelheid van 3,3333 ms-1 22 N is. Bij een snelheid t.o.v. de lucht van 8,8889 m-1 is de luchtwrijvingskracht dus (8,8889/3,3333)2 keer zo groot. (Het kwadraat komt omdat in de formule voor luchtwrijving v2 staat en geen v). Voor de grootte van de luchtwrijving geldt dus.

22 · (8,8889/3,3333)2 = 156,48 N

Voor de voorwaartse kracht die Younes moet de leveren moet de rolwrijving van 12 N hier nog bijgerekend worden: Totale kracht 168,48 N. Afgerond 1,7·102 N

Opgave c

Volgens de formule Fw,l = ½ ρ CW A v2 zijn de luchtwrijving en het frontaal oppervlak recht (A) evenredig met elkaar. Als door het bukken van Younes het frontaal oppervlak met 15% afneemt, neemt ook de luchtwrijving met 15% af. De luchtwrijvingskracht is dan dus nog maar 100-15 = 85% van de waarde die we bij vraag b vonden:

85% van 156,48 N = 133,01 N

Ook hier moeten we weer de rolwrijving (12 N) optellen voor de totale wrijvingkracht en komen zo op 145,01 N. Afgerond 1,5·102N.

Opgave d

Als Younes fietst met 12 km/h en een wind van 20 km/h mee heeft dan heeft de wind ten opzichte van Younes een snelheid van 20 - 12 = 8 km/h. Dit is 2,2222 ms-1. De luchtwrijvingskracht bedraagt bij deze snelheid (zie vraag b voor uitleg)

22 · (2,2222/3,3333)2 = 9,7777 N

De richting van deze kracht is nu niet tegengesteld aan de fietsrichting maar juist mee. Voor de rolwrijving (12 N) geldt dit niet: Die is nog steeds tegengesteld aan de rijrichting. De luchtwrijvingskracht is te klein om de rolwrijving helemaal te compenseren dus Younes zal dus een klein beetje bij moeten trappen om op snelheid te blijven.

Vraag over opgave "Tegenwind"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Tegenwind

Op woensdag 20 dec 2023 om 16:36 is de volgende vraag gesteld
Hoe weet je bij een opgave zoals D of de luchtwrijving meewerkt of tegenwerkt?

Stel je nou voor dat we een heel klein beetje windkracht hebben wat positief meewerkt en dus de richting opgaat van Younes, dan kan ik me voorstellen dat het best zijn dat de luchtweerstand nog steeds in zijn totaal tegenwerkt op het voorwerp.

Ik begrijp dat we bij D een situatie hebben waarbij de luchtwrijving wel gewoon mee werkt en dus een positieve kracht geeft aan Younes (er vanuit gaande dat alle krachten die de richting opgaan van Younes positief zijn, en de krachten die de andere richting opgaan negatief zijn). Maar ik snap niet hoe je dat kan bepalen. Ik dacht zelf dat de luchtweerstand alsnog tegenwerkte bij het uitrekenen van de 9,8 N

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op woensdag 20 dec 2023 om 16:53
Je kunt je het het beste even voorstellen alsof je zelf op de fiets zit en je wind méé hebt.

Als je eigen snelheid lager is dan de windsnelheid voel je de wind in je rug en werkt de luchtwrijving mee om je sneller te laten gaan.

Als je eigen snelheid groter is dan de windsnelheid zul je geen wind in je rug voelen maar voel je wind van voren. Luchtwrijving zal je dan dus tegenwerken.

Op woensdag 20 dec 2023 om 17:41 is de volgende reactie gegeven
Ik snap het, bedankt!


Bekijk alle vragen (8)Op woensdag 20 dec 2023 om 15:42 is de volgende vraag gesteld
Hoi, ik heb een vraag over B.

Ik kwam ook uit op 156,48 Newton. Maar je zegt daarna dat er nog een rolwrijving bij op komt van 12 Newton. Dit begrijp ik niet, in opgave A is immers de rolwrijving al meegenomen bij 34 - 12 = 22 N. Eerder hebben we geleerd dat rolwrijving constant blijft. In de nieuwe situatie is dat dus ook 12 Newton. Als je die 12 Newton hier weer bij B optelt, tel je hem dan niet dubbel?

Erik van Munster reageerde op woensdag 20 dec 2023 om 16:48
Nee je telt hem niet dubbel. Bij vraag gebruiken we namelijk de 22 N luchtwrijving van vraag a om de nieuwe luchtwrijving uit te rekenen. Van die 22 N was de rolwrijving bij vraag a afgetrokken. Bij vraag b is de vraag de totale wrijving dus moet hij er weer bij opgeteld worden.

Op woensdag 20 dec 2023 om 17:59 is de volgende reactie gegeven
Ik snap hem, de luchtwrijving was nooit afhankelijk geweest van de rolwrijving bij vraag A natuurlijk. Je gebruikte de rolwrijving alleen om de kracht uit te rekenen door middel van Fres=0.


Op maandag 30 okt 2023 om 20:01 is de volgende vraag gesteld
Een vraagje over tekst. Bij vraag a wordt geen windsnelheid vermeld. Is het de default dat in vraagstelling waarin een niet onbelangrijk gegeven ontbreekt we nul moeten aannemen?

Erik van Munster reageerde op maandag 30 okt 2023 om 20:37
Klopt, de wind steekt pas op bij vraag b. (Maar bij vraag a heb je eigenlijk de windsnelheid en de snelheid niet nodig.)


Op maandag 19 sep 2022 om 12:03 is de volgende vraag gesteld
Hoi!,
Kan je bij vraag B ook zeggen dat bij een snelheid van 3,33 m/s er een luchtwrijvingskracht van 22N is, dus is er bij 8,8889 m/s een wrijvingskracht van 179N. Omdat de snelheid constant is moeten de resulterende krachten 0 zijn, dus 179N-12N= 168 N.

Erik van Munster reageerde op maandag 19 sep 2022 om 19:17
Nee, want je hebt echt de luchtwrijving nodig uit de vorige vraag. 22 * (8,8889/3,3333)^2 = 156

(En geen 179)

En ja: de resulterende kracht is 0 maar deze vraag gaat alleen over de wrijvingskracht en niet over de voorwaartse kracht die de fietser uitoefent.


Op zondag 13 mrt 2022 om 17:16 is de volgende vraag gesteld
Ik zie dat deze vraag eerder is gesteld, maar ik snap het nog steeds niet 100%. Hoe kom ik tot de aanname dat ik bij wind tegen, voor de snelheid de windsnelheid erbij moeten optellen? Ik zou juist denken dat het afgetrokken moet worden.
Hetzelfde snap ik dus ook niet bij d, waarom er bij wind mee de windsnelheid moet worden afgetrokken van de snelheid van Younes.

Erik van Munster reageerde op maandag 14 mrt 2022 om 17:32
Probeer het je even voor de stellen.:

1) Als het niet waait en je heel hard fietst dan voel je de wind (door het rijden) tegen je gezicht.
2) Als het waait en je staat stil met je gezicht in de wind dan voel je ook de wind tegen je gezicht.

Als allebei tegelijk plaatsvindt (fietsen tegen de wind in) dan is het effect nog groter. Daarom tel je de twee snelheden bij elkaar op. De wind komt dan met nog grotere snelheid tegen je op.


Anna Surpili vroeg op vrijdag 9 jul 2021 om 21:48
Beste Erik, bij d heb ik een vraag, onderdeel b is mij nu wel duidelijk, maar de wind is hier nu "mee", waaroom blijf ik de snelheiden dan van elkaar aftrekken? Ik had deze bij elkaar opgeteld, aangezien hij nu sneller, zou worden omdat hij geen tegenwind maar een "meewind" ondervindt?
Maak ik hier ergens een denkfout ?

Bedankt voor uw reactie :)

Erik van Munster reageerde op vrijdag 9 jul 2021 om 22:43
Probeer je eens voor te stellen: een blaadje dwarelt van een boom en wordt door de wind meegenomen. Het blaadje beweegt dan met de wind mee en heeft dan dus dezelfde snelheid als de wind. De luchtmoleculen gaan even hard als het blaadje en vanuit het blaadje gezien botsen de moleculen er niet tegenaan. De snelheid van de moleculen ten opzichte van het blaadje is dus nul.

Als de windsnelheid 10 m/s is en het blaadje ook met 10 m/s meebeweegt moet je de twee snelheden van elkaar aftekken om op 0 m/s uit te komen.

Hoop dat je een beetje kunt aanvoelen waarom je de snelheden moet aftrekken en niet optellen.


Op woensdag 17 jun 2020 om 14:40 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Vraag b heb ik begrepen, alleen ik begreep niet waarom er gedeeld moet worden (8.88/3.33). Zou je dit alsjeblieft willen toelichten?

Alvast bedankt

Erik van Munster reageerde op woensdag 17 jun 2020 om 15:40
Aan de formule kun je zien dat de wrijvingskracht af hangt van de snelheid van de lucht (v). Als de v bijvoorbeeld 1,5 keer zo groot wordt wordt de kracht 1,5 in het kwadraat keer zo groot.

We willen dus weten "hoeveel keer zo groot is de luchtsnelheid". Dit is de nieuwe luchtsnelheid gedeeld door de oude luchtsnelheid. In dit geval is de luchtsnelheid dus 8,88/3,33 = 2,667 keer zo groot. De kracht is dus 2,667 in het kwadraat keer zo groot als de oude kracht.

Vandaar. Het delen is dus om er achter te komen hoeveel keer groter de luchtsnelheid is geworden.


Op woensdag 19 okt 2016 om 14:57 is de volgende vraag gesteld
Ik snap niet waarom bij b moet u samen optellen en daarna gedeeld door het totale snelheid en kwadraat het.

Erik van Munster reageerde op woensdag 19 okt 2016 om 16:54
Stel je loopt met een snelheid van 5 km/h en een fietser fietst je met 15 km/h tegemoet. Met welke snelheid komt de fietser dan op je af? De snelheid waarmee de fietser op je afkomt is dan, omdat je op de fietser af loopt, 5 + 15 = 20 km/h.

Dit is hier hetzelfde: Younes fietst met een bepaalde snelheid en de luchtmoleculen (de wind) bewegen zich op Younes af. Als we de snelheid willen weten waarmee de luchtmoleculen tegen Younes botsen moeten we de snelheden optellen. Vandaar.

Het kwadraat komt omdat er in de formule v^2 staat en geen v.


>> naar HAVO uitwerkingen

4 VWO


Algemeen VWO 1 Maatcilinder, 2 Metriek stelsel, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Kloppende formule, 7 Luchtwrijving, 8 Voorvoegsels, 9 Standaardnotatie, 10 Orde van grootte, 11 Meetfouten, 12 Oppervlakte, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Omschrijven, 21 Magneetveld, 22 Gravitatieformule, 23 Interpoleren, 24 Grafiek, 25 Verbanden, 26 Kinetische energie, 27 Lichtintensiteit, 28 Coördinatentransformatie, 29 Snelheidsmodel, 30 Watermodel,

Beweging VWO 1 Trajectcontrole, 2 Onweersbui, 3 Naar school, 4 Rondje aarde, 5 Inhaalmanoeuvre, 6 Lichtsnelheid, 7 Optrekkende auto, 8 Landingsbaan, 9 Lift, 10 Botsing, 11 Katapult, 12 Maansprong, 13 Sprint, 14 Vallende bal, 15 Trilling, 16 Jan-van-Gent,

Krachten VWO 1 Kopstaart-methode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Grafisch ontbinden, 6 Componenten, 7 Zwaartekracht, 8 Veerkracht, 9 Straatlamp, 10 Katrollen, 11 Normaalkracht, 12 Stroomlijn, 13 Tegenwind, 14 Glijbaan, 15 Schuifwrijving, 16 Krachtsoorten, 17 Wetten van Newton, 18 Krachtenevenwicht, 19 Valversnelling, 20 Skaten, 21 Afdaling, 22 Slinger, 23 Bergtrein, 24 Lift, 25 Take-off, 26 Knikker, 27 Boeing, 28 Atwood, 29 Trein, 30 Onderwatermodel,

Elektrische Schakelingen VWO 1 Lampjes, 2 Schema, 3 Bliksemafleider, 4 Koper, 5 Volt, 6 Inslagspanning, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Spanningswet, 15 Stroomwet, 16 Serieschakeling, 17 Doorbranden, 18 Spanningsdeler, 19 Spanningsbron, 20 Parallelschakeling, 21 Drie weerstanden, 22 Hoofdstroom, 23 Puzzelen, 24 Draadweerstand, 25 Meetschakeling, 26 Schuifweerstand, 27 Bijzondere weerstanden, 28 Vermogen, 29 Opwarmen, 30 Gloeidraad, 31 LED lamp, 32 Penlite, 33 Zekering, 34 Beveiliging,

Energie & Arbeid VWO 1 Arbeid, 2 Vermoeidheid, 3 Eenheid, 4 Hoek, 5 Hijskraan, 6 Slee, 7 Optrekkende trein, 8 Helling, 9 Veer, 10 Definities, 11 Energiesoorten, 12 Kinetische energie, 13 Versnellen, 14 Eenparige versnelling, 15 Tennisbal, 16 Pakhuis, 17 Veerenergie, 18 Vallende steen, 19 Boogschieten, 20 Glijden, 21 Kanonschot, 22 Vermogen, 23 Katrollen, 24 Vergelijking, 25 Elektriciteitscentrale, 26 Voertuig, 27 Zonnepaneel, 28 Gravitatie-energie, 29 Benzineverbruik, 30 Valmodel,

5 VWO


Cirkelbeweging & Gravitatie VWO 1 Slijptol, 2 Draaimolen, 3 Fietstocht, 4 Middelpuntzoekende kracht, 5 Eenheid, 6 Fmpz, 7 Bocht, 8 Zweefmolen, 9 Aardrotatie, 10 Gravitatiekracht, 11 Gravitatieconstante, 12 Verband, 13 Appel, 14 Valversnelling, 15 Kepler, 16 Jupitermaantjes, 17 Exoplaneet, 18 Geostationair, 19 Gravitatie-energie, 20 Ellips, 21 Ontsnappingssnelheid, 22 Maanmodel,

Trillingen & Golven VWO 1 Trillingen, 2 Frequentie, 3 Oscilloscoop, 4 Fase, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Gelijk lopen, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Slingerenergie, 14 Trillingsmodel, 15 Golflengte, 16 Golf op zee, 17 Longitudinaal/tranversaal, 18 Superpositie, 19 Resulterende ampl., 20 Interferentie, 21 Staande golven, 22 Reageerbuis, 23 Klankkast, 24 Gitaar, 25 Saxofoon, 26 Modulatie, 27 FM, 28 Sampling, 29 Datatransfer, 30 CD,

Elektromagnetisme VWO 1 Balletjes, 2 Elektrische lading, 3 Plastic staaf, 4 Elektroscoop, 5 Wet van Coulomb, 6 Veldsterkte, 7 Radiaal veld, 8 Twee ladingen, 9 Millikan, 10 Veldmodel, 11 Stroomkring, 12 Spanningsveld, 13 Versnelspanning, 14 Elektronvolt, 15 Lineaire versneller, 16 Magneten, 17 Magneetveld, 18 Veldlijnen, 19 Rechterhand draad, 20 Rechterhand spoel, 21 Linkerhand, 22 Lorentzkracht, 23 Ampere, 24 Massaspectrometer, 25 Elektromotor, 26 Luidspreker, 27 Flux, 28 Wet van Lenz, 29 Fluxverandering, 30 Dynamo, 31 Draaiend spoeltje, 32 Vallende magneet,

Materie & Moleculen VWO 1 Drie fasen, 2 Van der Waalskracht, 3 Welke fase?, 4 Brownse Beweging, 5 Molecuultheorie, 6 Atomen en moleculen, 7 Plasma, 8 Massa, 9 Kristalrooster, 10 Temperatuur, 11 Treinrails, 12 Thermometer, 13 Druk, 14 Raam, 15 Flesje, 16 Duikboot, 17 Wet van Boyle, 18 Algemene gaswet, 19 Druk en temperatuur, 20 Plantenkas, 21 Kringproces, 22 Warmte en temperatuur, 23 Warmtetransport, 24 Koelkast, 25 Opwarmen, 26 Warmtecapaciteit, 27 Geiser, 28 Friteuse, 29 Hoefijzer, 30 Afkoelingsmodel,

Biofysica VWO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Bloedstroom, 5 Bloedvat, 6 Vatenstelsel, 7 Gehoorgang, 8 Binnenoor, 9 Lichaamsoppervlak, 10 Waterijs, 11 Lichtmicroscoop, 12 Fluorescentie, 13 GFP, 14 Elektronenmicroscoop, 15 Zwemblaas, 16 Parasaurolophus,

Geofysica VWO 1 Aardmagnetisme, 2 Noorderlicht, 3 P-golf, 4 S-golf, 5 Seismograaf, 6 Epicentrum, 7 Tsunami, 8 Mount Everest, 9 Grace, 10 Aardmassa, 11 Massamiddelpunt, 12 Dichtheid, 13 Appelschil, 14 Lava, 15 Datering,

6 VWO


Sterren & Straling VWO 1 Elektromagnetisch spectrum, 2 Stralingssoort, 3 Lichtsnelheid, 4 Lichtjaar, 5 Continu of lijn?, 6 Zwarte straler, 7 Planckkrommen, 8 Kleurtemperatuur, 9 Gasspectrum, 10 Spectraallijnen, 11 Zonnespectrum, 12 Sterspectra, 13 Wet van Wien, 14 Spectraaltype, 15 Stefan-Boltzmann, 16 Lichtkracht, 17 Kwadratenwet, 18 Zonneconstante, 19 Afstandsbepaling, 20 Superreus, 21 Hertzsprung-Russel, 22 Sterevolutie, 23 Sterpopulatie, 24 Telescoop, 25 Hubble Space Telescope, 26 Dopplereffect, 27 Zonnerotatie, 28 Oerknal,

Quantum- & Atoomfysica VWO 1 Laserpointer, 2 Rutherford, 3 Bohr, 4 Energieniveaus, 5 Aangeslagen toestand, 6 Lijnenspectrum, 7 Waterstofspectrum, 8 Ionisatie-energie, 9 Buiging, 10 Dubbelspleet, 11 Foto-elektrisch effect, 12 Foto-elektronen, 13 Golf/Deeltjes-dualiteit, 14 Brogliegolven, 15 Dubbelspleet Elektronen, 16 Golf of deeltje, 17 Luchtdeeltjes, 18 Elektronendiffractie, 19 Deeltje in een doos, 20 Waterstofatoom, 21 Waarschijnlijkheid, 22 Schrödinger's kat, 23 Tunneleffect, 24 Ontsnappingskans, 25 Heisenberg, 26 Nulpuntsenergie, 27 Omschrijvingen, 28 Inktwisser,

Ioniserende Straling VWO 1 Samenstelling, 2 Massa en ladingsgetal, 3 Vervalvergelijking, 4 Ontstaan, 5 Vervalreeks, 6 Halveringstijd, 7 Logaritme, 8 Vervalmodel, 9 Grootste activiteit, 10 Activiteit, 11 Raaklijn, 12 Ionisatie, 13 Dracht, 14 Geiger-Müllerbuis, 15 Dosimeter, 16 Activiteitsmeting, 17 Röntgenbuis, 18 Doorgelaten straling, 19 Loodschort, 20 Aluminiumfolie, 21 Röntgenfoto, 22 Contrastmiddel, 23 CT-scan, 24 MRI, 25 Echoscopie, 26 PET, 27 Medische beelden, 28 Kernramp, 29 Verhoogd risico, 30 Stralingsdosis, 31 Radiotherapie, 32 Longen,

Kernen & Deeltjes VWO 1 Einstein, 2 Massaverschil, 3 K-vangst, 4 Vervalsoort, 5 Bindingsenergie, 6 Kunstmatige kernreactie, 7 Splijtingsreactie, 8 Kernenergie, 9 Splijtstof, 10 Kernfusie, 11 Standaardmodel, 12 Quarks, 13 Leptonen, 14 Zonneneutrino's, 15 Kosmische straling, 16 LHC,

Relativiteit VWO 1 Fizeau, 2 Michelson-Morley, 3 Ruimtetijd-diagram, 4 Lichtkegel, 5 Trein, 6 Straaljager, 7 Lengtecontractie, 8 Muon, 9 Ruimteas tekenen, 10 Tijddilatatie, 11 Gelijktijdigheid, 12 Snelheden optellen, 13 Relativistische massa, 14 Kinetische energie, 15 Zwaartekracht, 16 Zwart gat,

4 HAVO


Algemeen HAVO 1 Meter, 2 Kilogram, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Zelfde eenheid, 7 Kloppende formule, 8 Groter of kleiner, 9 Voorvoegsels, 10 Exponent, 11 Schatten, 12 Aflezen, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Cilinder, 21 Sinaasappel, 22 Omschrijven, 23 Magneetveld, 24 Gravitatieformule, 25 Interpoleren, 26 Grafiek, 27 Onbekende vloeistof, 28 Verbanden, 29 Kinetische energie, 30 Lichtintensiteit,

Beweging HAVO 1 Stroboscoop, 2 Trajectcontrole, 3 Onweersbui, 4 Naar school, 5 Rondje aarde, 6 Inhaalmanoeuvre, 7 Lichtsnelheid, 8 Versnelling, 9 Afremmen, 10 Optrekkende auto, 11 Landingsbaan, 12 Lift, 13 Botsing, 14 Vallen, 15 Katapult, 16 Maansprong, 17 Sprint, 18 Vallende bal, 19 Trilling, 20 Jan-van-Gent,

Krachten HAVO 1 Kop-staartmethode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Ontbinden, 6 Componenten, 7 Grootte, 8 Tillen, 9 Pythagoras, 10 Zwaartekracht, 11 Veerkracht, 12 Straatlamp, 13 Katrollen, 14 Normaalkracht, 15 Helling, 16 Wrijvingskracht, 17 Tegenwind, 18 Schuifwrijving, 19 Krachtsoorten, 20 Speeltuin, 21 Hefboom, 22 Momentsleutel, 23 Arm bepalen, 24 Onderarm, 25 Opdrukken, 26 Wetten van Newton, 27 Krachtenevenwicht, 28 Versnelling, 29 Wegfietsen, 30 Valversnelling, 31 Parachutesprong, 32 Bergtrein, 33 Take-off,

Elektrische Schakelingen HAVO 1 Schakeling, 2 Lampjes, 3 Schema, 4 Stroom, 5 Spanningsbron, 6 Wet van Ohm, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Serieschakeling, 15 Doorbranden, 16 Spanningsdeler, 17 Bronspanning, 18 Parallelschakeling, 19 Drie weerstanden, 20 Puzzelen, 21 Draadweerstand, 22 Koperdraad, 23 Meetschakeling, 24 Schuifweerstand, 25 Bijzondere weerstanden, 26 Vermogen, 27 Opwarmen, 28 LED-lamp, 29 Capaciteit, 30 Zekering, 31 Beveiliging, 32 Transformator, 33 Hoogspanningsleiding, 34 Elektriciteitsopwekking, 35 Elektrische auto,

Energie & Arbeid HAVO 1 Beklimming, 2 Welke kracht, 3 Arbeid, 4 Vermoeidheid, 5 Eenheid, 6 Schuine kracht, 7 Hijskraan, 8 Slee, 9 Optrekkende trein, 10 Helling, 11 Definities, 12 Energiesoorten, 13 Kinetische energie, 14 Versnelling, 15 Eenparig versnellen, 16 Tennisbal, 17 Pakhuis, 18 Knikker, 19 Vallende steen, 20 Glijden, 21 Verticale worp, 22 Kanonschot, 23 Vermogen, 24 Katrollen, 25 Rendement, 26 Automotor, 27 Zonnepaneel, 28 Voertuig, 29 Stookwaarde, 30 Vergelijking, 31 Elektriciteitscentrale, 32 Benzineverbruik,

5 HAVO


Zonnestelsel & Heelal HAVO 1 Maanfasen, 2 Zonsverduistering, 3 Heliocentrisch, 4 Venus, 5 Ontbrekende woorden, 6 Cirkelbeweging, 7 Slijptol, 8 Draaimolen, 9 Middelpuntzoekende kracht, 10 Eenheid, 11 Fmpz, 12 Bocht, 13 Aardrotatie, 14 Gravitatiekracht, 15 Gravitatieconstante, 16 Hoogte, 17 Appel, 18 Valversnelling, 19 Afleiding, 20 Jupitermaantjes, 21 Exoplaneet, 22 Geostationair, 23 Telescopen, 24 Elektromagnetisch spectrum, 25 Stralingssoort, 26 Lichtsnelheid, 27 Wet van Wien, 28 Lichtjaar, 29 Reistijd, 30 Deneb, 31 Oerknal, 32 Andromedastelsel,

Trillingen & Golven HAVO 1 Trillingen, 2 Elektrocardiogram, 3 Frequentie, 4 Oscilloscoop, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Strak koord, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Golflengte, 14 Golven op zee, 15 Longitudinaal transversaal, 16 Geluidsgolven, 17 Onweersafstand, 18 Meting geluidssnelheid, 19 Lichtgolven, 20 Lopend of staand, 21 Staande golven, 22 Snaartrillingen, 23 Reageerbuis, 24 Trompet, 25 Gitaar, 26 Saxofoon, 27 Modulatie, 28 FM,

Stoffen & Warmte HAVO 1 Drie fasen, 2 Faseovergangen, 3 Van der Waalskracht, 4 Welke fase?, 5 Brownse beweging, 6 Molecuultheorie, 7 Atomen & moleculen, 8 Plasma, 9 Massa, 10 Kristalrooster, 11 Temperatuur, 12 Warmte & temperatuur, 13 Warmtetransport, 14 Koelkast, 15 Geleiding in metalen, 16 Opwarmen, 17 Welke stof?, 18 Geiser, 19 Soortelijke warmte, 20 Friteuse, 21 Hoefijzer, 22 Mechanische spanning, 23 Spankracht, 24 Plastic, 25 Rek, 26 Uitzetting, 27 Spanning,rek-diagram, 28 Elasticiteitsmodulus, 29 Kabeltrein,

Ioniserende Straling HAVO 1 Atoommodellen, 2 Samenstelling, 3 Massa- en ladingsgetal, 4 Vervalvergelijking, 5 Ontstaan, 6 Vervalreeks, 7 Halveringstijd, 8 Kernen & halvering, 9 Grootste activiteit, 10 Raaklijn, 11 Activiteitsformule, 12 Ionisatie, 13 α-deeltje, 14 Fotonen, 15 Dracht, 16 Geiger-Müllerbuis, 17 Dosimeter, 18 Activiteitsmeting, 19 Röntgenbuis, 20 Doorgelaten straling, 21 Loodschort, 22 Aluminiumfolie, 23 Röntgenfoto, 24 Contrastmiddel, 25 CT-scan, 26 MRI, 27 Echoscopie, 28 Medische beelden, 29 Kernramp, 30 Verhoogd risico, 31 Stralingsdosis, 32 Radiotherapie, 33 Longen,

Technische Automatisering HAVO 1 Vingers, 2 Binair, 3 Aan/uitknop, 4 Waarheidstabel, 5 EN-poorten, 6 XOF-poort, 7 Temperatuursensor, 8 Comparator, 9 Systeembord, 10 Geheugencel, 11 Warmtelint, 12 AD-omzetter, 13 Pulsteller, 14 Stopwatch, 15 Lichtschakelaar, 16 Snelheidsmeting, 17 Meet-Stuur-Regel-,

Licht & Lenzen HAVO 1 Spiegelbeeld, 2 Spiegelwet, 3 Breking, 4 Prisma, 5 Totale reflectie, 6 Fiber, 7 Lens, 8 Constructietekening, 9 Lenswerking, 10 Beeldvorming, 11 Twee lichtstralen, 12 Virtueel beeld, 13 Lenswet, 14 Onscherp, 15 Vergroting, 16 Vergrootte bloem, 17 Fotocamera, 18 Kolibri,

Aarde & Klimaat HAVO 1 Druk, 2 Gasdruk, 3 Luchtkolom, 4 Dampkring, 5 Hoogtemeting, 6 Corioliseffect, 7 Buys Ballot, 8 Waterdamp, 9 Ozon, 10 Zonnestraling, 11 Albedo, 12 Broeikaseffect, 13 Stralingshoek, 14 Buienradar, 15 IJsberg,

Menselijk Lichaam HAVO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Lichaamsoppervlak, 5 Waterijs, 6 Gehoorgang, 7 Binnenoor, 8 Geluidsintensiteit, 9 Gehoordrempel, 10 Decibel, 11 Hoornvlies, 12 Ooglens, 13 Bijziendheid, 14 Oudziendheid, 15 Kleurenblindheid,

terug naar boven