Inloggen

Veldsterkte

Deze uitwerking hoort bij opgave 6 uit het hoofdstuk "Elektromagnetisme VWO". De opgaven zijn te vinden in FotonElektromagnetismeVWO.pdf

Opgave a

Voor de grootte van de elektrisch veldsterkte geldt

E = F/q

Invullen van F=0,15 N en q = 0,30·10-3 C geeft E = 500 NC-1. Afgerond is dit 5,0·102 NC-1. Voor de richting van het elektrisch veld geldt dat deze hetzelfde als als de richting van de kracht op een positief geladen proeflading. Aangezien de lading waarop de kracht werkt hier positief is en naar rechts werkt is de richting van het veld ook naar rechts.

Opgave b

Invullen van F=23 N en q =1,0 C geeft E = 23 NC-1. Richting: naar boven want de lading is postief.

Opgave c

Invullen van F=4,0·10-3 N en q =6,5·10-6 C geeft E = 615,3846154 NC-1. Afgerond is dit 6,2·102 NC-1. Bij het berekenen van de grootte van de veldsterkte hebben we het teken van de lading genegeerd. Voor het berekenen van de richting moeten we er wél rekening mee houden. Het gaat hier om een negatieve lading waarop een kracht naar rechts werkt. Op een positieve lading zou dus een kracht naar links werken. De richting van de veldsterkte is dus naar links.

Opgave d

We moeten hiervoor eerst uitrekenen hoe groot de kracht is op de lading van 8,0 nC. Dit volgt uit de wet van Coulomb

Fel = f ·q·Q / r2

Invullen van f = 8,987551787·109 Nm2C-2, Q = 5,5·10-9 C , q = 8,0·10-9 C en r = 0,12 m geeft Fel = 2,746196379·10-5 N (aangezien we nu alleen de grootte van de kracht willen weten negeren we hier het teken van de ladingen). Voor de grootte van de veldsterkte op de plaats van de lading van 8,0 nC vinden we vervolgens E = F/q = 2,746196379·10-5 / 8,0·10-9 = 3432,745474 NC-1. Afgerond op twee cijfers is dit 3,4·103 NC-1.

We kunnen het ook in één keer uitrekenen als we beide formules combineren: Voor de veldsterkte geldt E = Fel/q. Hieruit volgt

E = (f ·q·Q / r2) / q

De lading q valt weg en we houden over

E = f ·Q / r2

Invullen geeft

E = 8,987551787·109 · 5,5·10-9 / 0,122

We komen hiermee op hetzelfde antwoord als hierboven.

Voor de richting van de veldsterkte moeten we wél kijken naar het teken van de lading. De lading is positief en wordt naar links getrokken. De richting van de veldsterkte op de plaats van de lading van +8,0 nC is dus ook naar links.

Vraag over opgave "Veldsterkte"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Veldsterkte

Op maandag 15 apr 2024 om 21:02 is de volgende vraag gesteld
waarom pakken ze de eerste lading in plaats van de tweede?
als in, waarom basseren ze hun eind antwoord op die 8,0 ipv 5,5?

Erik van Munster reageerde op maandag 15 apr 2024 om 22:53
Omdat we de veldsterkte veroorzaakt door de metalen bol van 5,5 nC willen uitrekenen op de plaats van de andere lading. Vergelijkbaar met de andere deelvragen in deze opgave. De lading van 8,0 nC is hier de proeflading om te testen hoe sterk het veld is.

(Als je de berekening andersom zou doen dan bereken je sterkte van het veld dat de lading van 8,0 nC om zich heen heeft)


Bekijk alle vragen (11)Op dinsdag 2 mrt 2021 om 14:28 is de volgende vraag gesteld
Beste meneer van munster,

Waarom gebruikt u bij opgave d, de waarde q= 5,5 x 10^-9 ipv q= 8,0 x 10^-9? Hoe kan ik afleiden welke van de twee ik moet gebruiken bij zo'n opgave?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 2 mrt 2021 om 14:46
Er zijn eigenlijk twee methodes hier:
Bij de eerste reken ik eerst de kracht uit. Hiervoor gebruik ik beide ladingen (Q en q). Daarna bereken ik de veldsterkte uit de kracht. In de vraag lees je dat de kracht werkt op de lading van 8,0 nC en daarom gebruik ik daar deze lading. Als je de andere lading zou gebruiken zou je de veldsterkte uitrekenen op de plaats van de lading van 5,5 nC en dat is hier niet de vraag.

Bij de tweede methode combineer ik eerst beide formules. Als je de formules uitschrijft zie je dat juist de lading waar de kracht op werkt (die van 8,0 nC) eruit valt boven en onder de deelstreep. Je houdt dus alleen de lading van 5,5 nC over bij de berekening.

Is inderdaad lastig om te zien welke je nodig hebt hier en je komt hier alleen achter door heel goed te lezen.


Op zondag 13 okt 2019 om 14:18 is de volgende vraag gesteld
Hoi,
Ik snap niet waarom ''Het gaat hier om een negatieve lading waarop een kracht naar rechts werkt. Op een positieve lading zou dus een kracht naar links werken. De richting van de veldsterkte is dus naar links.'' dit zo is.

In mijn hoofd zit dat de kracht van + naar - loopt en bij een puntlading naar - toe en van + weg. Maar de kracht gaat hier ook van - weg.
Zie ik iets over het hoofd of?

Erik van Munster reageerde op zondag 13 okt 2019 om 16:51
Het gaat om de definitie van proeflading die gebruikt wordt:

“Veldsterkte is de kracht die op een proeflading van +1 Coulomb werkt”

Als je de kracht op een negatieve lading weet weet je dat de kracht op een positieve lading (en dus de veldsterkte) de andere kant op is.

Vandaar dus.


Op maandag 8 jul 2019 om 14:55 is de volgende vraag gesteld
Hoi,

Dit is misschien een domme vraag maar ik snap niet waarom de veldsterkte en de richting van de positieve deeltjes hetzelfde zijn, bij bijvoorbeeld de FBI regel zie je toch ook dat I en B andere kanten opwijzen dus waarom wordt er hier gedaan alsof de velsterkte en stroomrichting van positieve deeltjes hetzelfde is?

Erik van Munster reageerde op maandag 8 jul 2019 om 16:40
Het gaat hier om twee verschillende dingen: Elektrische veldsterkte (E) en magnetische veldsterkte (B).

De elektrische veldsterkte heeft dezelfde richting als de kracht op een positief geladen deeltje. Elektrische veldsterkte staat verder los van de beweegrichting van deeltjes: Het elektrische veld is er ook als de lading stilstaat en beweegrichting maakt dus bij het elektrisch veld niet uit..

De FBI-regel geldt alleen voor BEWEGENDE ladingen en er is voor het bepalen van de richting van de lorentzkracht op een bewegende lading binnen een magneetveld. Hierbij ga je inderdaad uit van de stroomrichting van een positieve lading. B kan inderdaad alle richtingen hebben en kan ook een totaal andere richting hebben dan de beweegrichting van de lading.


Op dinsdag 5 feb 2019 om 21:52 is de volgende vraag gesteld
"Het gaat hier om een negatieve lading waarop een kracht naar rechts werkt. Op een positieve lading zou dus een kracht naar links werken. De richting van de veldsterkte is dus naar links."

Is de vraag nu wel beantwoord? Want we hebben het hier over het deeltje dat als lading -6,5 nC heeft.

Erik van Munster reageerde op woensdag 6 feb 2019 om 17:08
Zeker, de veldsterkte is 6,2·10^2 N/C naar links. We hebben dus de grootte en de richting van de veldsterkte gegeven. De lading van het deeltje (-6,5 microC) hebben gebruikt bij het berekenen hiervan.


Justien Heideman vroeg op zondag 21 jan 2018 om 13:30
Ik ga steeds de fout in bij μC, mC, nC etc. staat er ergens een overzichtje van deze waarden? (misschien in Binas?)

Erik van Munster reageerde op zondag 21 jan 2018 om 14:01
In BINAS tabel 2 staan alle voorvoegsels op een rijtje met afkorting en betekenis.

Je hoeft ze dus niet perse uit je hoofd te kennen maar het is wel handig als je de belangrijkste (kilo, milli, micro) op een gegeven moment kent...


Op woensdag 6 dec 2017 om 18:36 is de volgende vraag gesteld
Kunt u mij uitleggen waarom er bij vraag D, eerst wet v coulomb gebruikt moet worden?

Erik van Munster reageerde op woensdag 6 dec 2017 om 19:16
Voor de veldsterkte moet je de grootte en richting van de kracht (F) weten. Bij vraag a, b, en c staat de kracht in de vraag gegeven maar bij vraag d niet. Daarom moeten we hier eerst de kracht op de lading uitrekenen. Kracht op een elektrische lading reken je uit met de wet van Coulomb, vandaar...


Op dinsdag 24 okt 2017 om 15:53 is de volgende vraag gesteld
UW antwoord is: Invullen van f = 8,987551787·109 Nm2C-2, Q = 5,5·10-9 C , q = 8,0·10-9 C en r = 0,12 m geeft Fel = 2,746196379·10-5 N.

MIJN antwoord is: Invullen van f = 8,987551787·109 Nm2C-2, Q = 5,5·10-9 C , q = 8,0·10-9 C en r = 0,12 m geeft Fel = 2,746196379·10-15 N

Het verschil zit hem in de antwoord. U komt op 10-5N en ik kom op 10-15N uit. Waar gaat het mis?

Ik zie dat u r=0,12m neemt. Dit moet naar mijn mening r=0,12^2 m zijn, want r moet altijd in het kwadraat zijn staat in de formule. Klopt het wat ik zeg?

Hamid Zarin reageerde op dinsdag 24 okt 2017 om 15:56
Is F=f*(Q*q/r^2) hetzelfde als F=f*Q*q/r^2 ?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 24 okt 2017 om 16:31
Het kan te maken hebben met de manier waarop je de getallen invoert in je rekenmachine.

Voor Q moet je bijvoorbeeld typen:

5.5. [EXP] [(-)] 9

(Als je *10^ typt gaat het vaak mis als je haakjes vergeet tw zetten)

Verder moet je er bij r aan denken dat je éérst kwadrateert en dán deelt. Kan bv door te typen

/ (0.12*0.12)

Ik denk dat het hieraan ligt.


Mohanad Salaymah vroeg op zaterdag 21 okt 2017 om 13:25
Ik had even een vraag bij de berekening van opgave a & d.
Opgave a:
E = F/q
Volgens mijn rekenmachine is: 0,15 / 0,30·10-3 = 5·10-4 NC-1.
Maar bij de opgave hierboven staat dat 5,0·102 NC-1 de juiste uitkomst is. De enige manier hoe ik aan die uitkomst kom is wanneer ik 0,15 deel door 0,30·10^3. Maar in de opgave staat dat de lading 0,30·10^-3 is.

Opgave d (Soortgelijke vraag als hierboven)
Volgens mijn rekenmachine is: 2,746196379·10^-5 / 8,0·10^-9 = 3,4·10^-15 NC.
Maar hierboven staat dat de juiste uitkomst 3,4·10^3 NC is.

Doe ik ergens iets fouts of waar ligt dit aan?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 21 okt 2017 om 16:59
Ik denk dat het te maken heeft met de manier waarop je getallen in wetenschappelijk notatie in je rekenmachine intypt. Hiervoor moet je altijd de [EXP]-toets gebruiken. Je typt:

0.15 / 0,30 [exp](-) 3 = 500

Als je niet de EXP-toets gebruikt is de kans op fouten is veel groter. Als je tóch 0.30*10^-3 intypt zou je er in ieder geval altijd haakjes omheen moeten zetten en het altijd moeten intypen als (0.30*10^-3).

Hetzelfde geldt voor je tweede vraag.


Op zondag 30 okt 2016 om 15:50 is de volgende vraag gesteld
Na een aantal keer combinaties binnen mijn berekening te proberen kwam ik uiteindelijk op hetzelfde antwoord, ik ben alleen bang dat ik fundamenteel dezelfde fout zal maken. Zou het mogelijk zijn dezelfde berekening uit te schrijven met haakjes? Of eventueel een link naar uitleg over gebruik van multi-eenheids formules om het zo maar te noemen.

Erik van Munster reageerde op zondag 30 okt 2016 om 16:26
Je kunt het ook in één keer uitrekenen door de formules te combineren als je dat makkelijker vindt: Voor de veldsterkte geldt E = Fel / q. Als je de formule voor Fel hierin invult volgt

E = (f*q*Q / r^2) / q

De lading q valt weg en we houden over

E = f*Q / r^2

Invullen geeft

E = 8,987551787*10^9 * 5,5*10^-9 / (0,12)^2

Je komt dan (uiteraard) op hetzelfde antwoord als hierboven.

Op zondag 30 okt 2016 om 17:17 is de volgende reactie gegeven
Top, bedankt!


Op donderdag 17 mrt 2016 om 09:07 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag a is q toch 0,30*10^-3 aangezien het 0,30 mC is?

Erik van Munster reageerde op donderdag 17 mrt 2016 om 11:34
Klopt, mC is inderdaad millicoulomb. Stond wel goed bij de antwoorden achterin het boekje maar hier nog niet. Heb het net verbeterd. Dank voor je oplettendheid.


>> naar HAVO uitwerkingen

4 VWO


Algemeen VWO 1 Maatcilinder, 2 Metriek stelsel, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Kloppende formule, 7 Luchtwrijving, 8 Voorvoegsels, 9 Standaardnotatie, 10 Orde van grootte, 11 Meetfouten, 12 Oppervlakte, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Omschrijven, 21 Magneetveld, 22 Gravitatieformule, 23 Interpoleren, 24 Grafiek, 25 Verbanden, 26 Kinetische energie, 27 Lichtintensiteit, 28 Coördinatentransformatie, 29 Snelheidsmodel, 30 Watermodel,

Beweging VWO 1 Trajectcontrole, 2 Onweersbui, 3 Naar school, 4 Rondje aarde, 5 Inhaalmanoeuvre, 6 Lichtsnelheid, 7 Optrekkende auto, 8 Landingsbaan, 9 Lift, 10 Botsing, 11 Katapult, 12 Maansprong, 13 Sprint, 14 Vallende bal, 15 Trilling, 16 Jan-van-Gent,

Krachten VWO 1 Kopstaart-methode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Grafisch ontbinden, 6 Componenten, 7 Zwaartekracht, 8 Veerkracht, 9 Straatlamp, 10 Katrollen, 11 Normaalkracht, 12 Stroomlijn, 13 Tegenwind, 14 Glijbaan, 15 Schuifwrijving, 16 Krachtsoorten, 17 Wetten van Newton, 18 Krachtenevenwicht, 19 Valversnelling, 20 Skaten, 21 Afdaling, 22 Slinger, 23 Bergtrein, 24 Lift, 25 Take-off, 26 Knikker, 27 Boeing, 28 Atwood, 29 Trein, 30 Onderwatermodel,

Elektrische Schakelingen VWO 1 Lampjes, 2 Schema, 3 Bliksemafleider, 4 Koper, 5 Volt, 6 Inslagspanning, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Spanningswet, 15 Stroomwet, 16 Serieschakeling, 17 Doorbranden, 18 Spanningsdeler, 19 Spanningsbron, 20 Parallelschakeling, 21 Drie weerstanden, 22 Hoofdstroom, 23 Puzzelen, 24 Draadweerstand, 25 Meetschakeling, 26 Schuifweerstand, 27 Bijzondere weerstanden, 28 Vermogen, 29 Opwarmen, 30 Gloeidraad, 31 LED lamp, 32 Penlite, 33 Zekering, 34 Beveiliging,

Energie & Arbeid VWO 1 Arbeid, 2 Vermoeidheid, 3 Eenheid, 4 Hoek, 5 Hijskraan, 6 Slee, 7 Optrekkende trein, 8 Helling, 9 Veer, 10 Definities, 11 Energiesoorten, 12 Kinetische energie, 13 Versnellen, 14 Eenparige versnelling, 15 Tennisbal, 16 Pakhuis, 17 Veerenergie, 18 Vallende steen, 19 Boogschieten, 20 Glijden, 21 Kanonschot, 22 Vermogen, 23 Katrollen, 24 Vergelijking, 25 Elektriciteitscentrale, 26 Voertuig, 27 Zonnepaneel, 28 Gravitatie-energie, 29 Benzineverbruik, 30 Valmodel,

5 VWO


Cirkelbeweging & Gravitatie VWO 1 Slijptol, 2 Draaimolen, 3 Fietstocht, 4 Middelpuntzoekende kracht, 5 Eenheid, 6 Fmpz, 7 Bocht, 8 Zweefmolen, 9 Aardrotatie, 10 Gravitatiekracht, 11 Gravitatieconstante, 12 Verband, 13 Appel, 14 Valversnelling, 15 Kepler, 16 Jupitermaantjes, 17 Exoplaneet, 18 Geostationair, 19 Gravitatie-energie, 20 Ellips, 21 Ontsnappingssnelheid, 22 Maanmodel,

Trillingen & Golven VWO 1 Trillingen, 2 Frequentie, 3 Oscilloscoop, 4 Fase, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Gelijk lopen, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Slingerenergie, 14 Trillingsmodel, 15 Golflengte, 16 Golf op zee, 17 Longitudinaal/tranversaal, 18 Superpositie, 19 Resulterende ampl., 20 Interferentie, 21 Staande golven, 22 Reageerbuis, 23 Klankkast, 24 Gitaar, 25 Saxofoon, 26 Modulatie, 27 FM, 28 Sampling, 29 Datatransfer, 30 CD,

Elektromagnetisme VWO 1 Balletjes, 2 Elektrische lading, 3 Plastic staaf, 4 Elektroscoop, 5 Wet van Coulomb, 6 Veldsterkte, 7 Radiaal veld, 8 Twee ladingen, 9 Millikan, 10 Veldmodel, 11 Stroomkring, 12 Spanningsveld, 13 Versnelspanning, 14 Elektronvolt, 15 Lineaire versneller, 16 Magneten, 17 Magneetveld, 18 Veldlijnen, 19 Rechterhand draad, 20 Rechterhand spoel, 21 Linkerhand, 22 Lorentzkracht, 23 Ampere, 24 Massaspectrometer, 25 Elektromotor, 26 Luidspreker, 27 Flux, 28 Wet van Lenz, 29 Fluxverandering, 30 Dynamo, 31 Draaiend spoeltje, 32 Vallende magneet,

Materie & Moleculen VWO 1 Drie fasen, 2 Van der Waalskracht, 3 Welke fase?, 4 Brownse Beweging, 5 Molecuultheorie, 6 Atomen en moleculen, 7 Plasma, 8 Massa, 9 Kristalrooster, 10 Temperatuur, 11 Treinrails, 12 Thermometer, 13 Druk, 14 Raam, 15 Flesje, 16 Duikboot, 17 Wet van Boyle, 18 Algemene gaswet, 19 Druk en temperatuur, 20 Plantenkas, 21 Kringproces, 22 Warmte en temperatuur, 23 Warmtetransport, 24 Koelkast, 25 Opwarmen, 26 Warmtecapaciteit, 27 Geiser, 28 Friteuse, 29 Hoefijzer, 30 Afkoelingsmodel,

Biofysica VWO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Bloedstroom, 5 Bloedvat, 6 Vatenstelsel, 7 Gehoorgang, 8 Binnenoor, 9 Lichaamsoppervlak, 10 Waterijs, 11 Lichtmicroscoop, 12 Fluorescentie, 13 GFP, 14 Elektronenmicroscoop, 15 Zwemblaas, 16 Parasaurolophus,

Geofysica VWO 1 Aardmagnetisme, 2 Noorderlicht, 3 P-golf, 4 S-golf, 5 Seismograaf, 6 Epicentrum, 7 Tsunami, 8 Mount Everest, 9 Grace, 10 Aardmassa, 11 Massamiddelpunt, 12 Dichtheid, 13 Appelschil, 14 Lava, 15 Datering,

6 VWO


Sterren & Straling VWO 1 Elektromagnetisch spectrum, 2 Stralingssoort, 3 Lichtsnelheid, 4 Lichtjaar, 5 Continu of lijn?, 6 Zwarte straler, 7 Planckkrommen, 8 Kleurtemperatuur, 9 Gasspectrum, 10 Spectraallijnen, 11 Zonnespectrum, 12 Sterspectra, 13 Wet van Wien, 14 Spectraaltype, 15 Stefan-Boltzmann, 16 Lichtkracht, 17 Kwadratenwet, 18 Zonneconstante, 19 Afstandsbepaling, 20 Superreus, 21 Hertzsprung-Russel, 22 Sterevolutie, 23 Sterpopulatie, 24 Telescoop, 25 Hubble Space Telescope, 26 Dopplereffect, 27 Zonnerotatie, 28 Oerknal,

Quantum- & Atoomfysica VWO 1 Laserpointer, 2 Rutherford, 3 Bohr, 4 Energieniveaus, 5 Aangeslagen toestand, 6 Lijnenspectrum, 7 Waterstofspectrum, 8 Ionisatie-energie, 9 Buiging, 10 Dubbelspleet, 11 Foto-elektrisch effect, 12 Foto-elektronen, 13 Golf/Deeltjes-dualiteit, 14 Brogliegolven, 15 Dubbelspleet Elektronen, 16 Golf of deeltje, 17 Luchtdeeltjes, 18 Elektronendiffractie, 19 Deeltje in een doos, 20 Waterstofatoom, 21 Waarschijnlijkheid, 22 Schrödinger's kat, 23 Tunneleffect, 24 Ontsnappingskans, 25 Heisenberg, 26 Nulpuntsenergie, 27 Omschrijvingen, 28 Inktwisser,

Ioniserende Straling VWO 1 Samenstelling, 2 Massa en ladingsgetal, 3 Vervalvergelijking, 4 Ontstaan, 5 Vervalreeks, 6 Halveringstijd, 7 Logaritme, 8 Vervalmodel, 9 Grootste activiteit, 10 Activiteit, 11 Raaklijn, 12 Ionisatie, 13 Dracht, 14 Geiger-Müllerbuis, 15 Dosimeter, 16 Activiteitsmeting, 17 Röntgenbuis, 18 Doorgelaten straling, 19 Loodschort, 20 Aluminiumfolie, 21 Röntgenfoto, 22 Contrastmiddel, 23 CT-scan, 24 MRI, 25 Echoscopie, 26 PET, 27 Medische beelden, 28 Kernramp, 29 Verhoogd risico, 30 Stralingsdosis, 31 Radiotherapie, 32 Longen,

Kernen & Deeltjes VWO 1 Einstein, 2 Massaverschil, 3 K-vangst, 4 Vervalsoort, 5 Bindingsenergie, 6 Kunstmatige kernreactie, 7 Splijtingsreactie, 8 Kernenergie, 9 Splijtstof, 10 Kernfusie, 11 Standaardmodel, 12 Quarks, 13 Leptonen, 14 Zonneneutrino's, 15 Kosmische straling, 16 LHC,

Relativiteit VWO 1 Fizeau, 2 Michelson-Morley, 3 Ruimtetijd-diagram, 4 Lichtkegel, 5 Trein, 6 Straaljager, 7 Lengtecontractie, 8 Muon, 9 Ruimteas tekenen, 10 Tijddilatatie, 11 Gelijktijdigheid, 12 Snelheden optellen, 13 Relativistische massa, 14 Kinetische energie, 15 Zwaartekracht, 16 Zwart gat,

4 HAVO


Algemeen HAVO 1 Meter, 2 Kilogram, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Zelfde eenheid, 7 Kloppende formule, 8 Groter of kleiner, 9 Voorvoegsels, 10 Exponent, 11 Schatten, 12 Aflezen, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Cilinder, 21 Sinaasappel, 22 Omschrijven, 23 Magneetveld, 24 Gravitatieformule, 25 Interpoleren, 26 Grafiek, 27 Onbekende vloeistof, 28 Verbanden, 29 Kinetische energie, 30 Lichtintensiteit,

Beweging HAVO 1 Stroboscoop, 2 Trajectcontrole, 3 Onweersbui, 4 Naar school, 5 Rondje aarde, 6 Inhaalmanoeuvre, 7 Lichtsnelheid, 8 Versnelling, 9 Afremmen, 10 Optrekkende auto, 11 Landingsbaan, 12 Lift, 13 Botsing, 14 Vallen, 15 Katapult, 16 Maansprong, 17 Sprint, 18 Vallende bal, 19 Trilling, 20 Jan-van-Gent,

Krachten HAVO 1 Kop-staartmethode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Ontbinden, 6 Componenten, 7 Grootte, 8 Tillen, 9 Pythagoras, 10 Zwaartekracht, 11 Veerkracht, 12 Straatlamp, 13 Katrollen, 14 Normaalkracht, 15 Helling, 16 Wrijvingskracht, 17 Tegenwind, 18 Schuifwrijving, 19 Krachtsoorten, 20 Speeltuin, 21 Hefboom, 22 Momentsleutel, 23 Arm bepalen, 24 Onderarm, 25 Opdrukken, 26 Wetten van Newton, 27 Krachtenevenwicht, 28 Versnelling, 29 Wegfietsen, 30 Valversnelling, 31 Parachutesprong, 32 Bergtrein, 33 Take-off,

Elektrische Schakelingen HAVO 1 Schakeling, 2 Lampjes, 3 Schema, 4 Stroom, 5 Spanningsbron, 6 Wet van Ohm, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Serieschakeling, 15 Doorbranden, 16 Spanningsdeler, 17 Bronspanning, 18 Parallelschakeling, 19 Drie weerstanden, 20 Puzzelen, 21 Draadweerstand, 22 Koperdraad, 23 Meetschakeling, 24 Schuifweerstand, 25 Bijzondere weerstanden, 26 Vermogen, 27 Opwarmen, 28 LED-lamp, 29 Capaciteit, 30 Zekering, 31 Beveiliging, 32 Transformator, 33 Hoogspanningsleiding, 34 Elektriciteitsopwekking, 35 Elektrische auto,

Energie & Arbeid HAVO 1 Beklimming, 2 Welke kracht, 3 Arbeid, 4 Vermoeidheid, 5 Eenheid, 6 Schuine kracht, 7 Hijskraan, 8 Slee, 9 Optrekkende trein, 10 Helling, 11 Definities, 12 Energiesoorten, 13 Kinetische energie, 14 Versnelling, 15 Eenparig versnellen, 16 Tennisbal, 17 Pakhuis, 18 Knikker, 19 Vallende steen, 20 Glijden, 21 Verticale worp, 22 Kanonschot, 23 Vermogen, 24 Katrollen, 25 Rendement, 26 Automotor, 27 Zonnepaneel, 28 Voertuig, 29 Stookwaarde, 30 Vergelijking, 31 Elektriciteitscentrale, 32 Benzineverbruik,

5 HAVO


Zonnestelsel & Heelal HAVO 1 Maanfasen, 2 Zonsverduistering, 3 Heliocentrisch, 4 Venus, 5 Ontbrekende woorden, 6 Cirkelbeweging, 7 Slijptol, 8 Draaimolen, 9 Middelpuntzoekende kracht, 10 Eenheid, 11 Fmpz, 12 Bocht, 13 Aardrotatie, 14 Gravitatiekracht, 15 Gravitatieconstante, 16 Hoogte, 17 Appel, 18 Valversnelling, 19 Afleiding, 20 Jupitermaantjes, 21 Exoplaneet, 22 Geostationair, 23 Telescopen, 24 Elektromagnetisch spectrum, 25 Stralingssoort, 26 Lichtsnelheid, 27 Wet van Wien, 28 Lichtjaar, 29 Reistijd, 30 Deneb, 31 Oerknal, 32 Andromedastelsel,

Trillingen & Golven HAVO 1 Trillingen, 2 Elektrocardiogram, 3 Frequentie, 4 Oscilloscoop, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Strak koord, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Golflengte, 14 Golven op zee, 15 Longitudinaal transversaal, 16 Geluidsgolven, 17 Onweersafstand, 18 Meting geluidssnelheid, 19 Lichtgolven, 20 Lopend of staand, 21 Staande golven, 22 Snaartrillingen, 23 Reageerbuis, 24 Trompet, 25 Gitaar, 26 Saxofoon, 27 Modulatie, 28 FM,

Stoffen & Warmte HAVO 1 Drie fasen, 2 Faseovergangen, 3 Van der Waalskracht, 4 Welke fase?, 5 Brownse beweging, 6 Molecuultheorie, 7 Atomen & moleculen, 8 Plasma, 9 Massa, 10 Kristalrooster, 11 Temperatuur, 12 Warmte & temperatuur, 13 Warmtetransport, 14 Koelkast, 15 Geleiding in metalen, 16 Opwarmen, 17 Welke stof?, 18 Geiser, 19 Soortelijke warmte, 20 Friteuse, 21 Hoefijzer, 22 Mechanische spanning, 23 Spankracht, 24 Plastic, 25 Rek, 26 Uitzetting, 27 Spanning,rek-diagram, 28 Elasticiteitsmodulus, 29 Kabeltrein,

Ioniserende Straling HAVO 1 Atoommodellen, 2 Samenstelling, 3 Massa- en ladingsgetal, 4 Vervalvergelijking, 5 Ontstaan, 6 Vervalreeks, 7 Halveringstijd, 8 Kernen & halvering, 9 Grootste activiteit, 10 Raaklijn, 11 Activiteitsformule, 12 Ionisatie, 13 α-deeltje, 14 Fotonen, 15 Dracht, 16 Geiger-Müllerbuis, 17 Dosimeter, 18 Activiteitsmeting, 19 Röntgenbuis, 20 Doorgelaten straling, 21 Loodschort, 22 Aluminiumfolie, 23 Röntgenfoto, 24 Contrastmiddel, 25 CT-scan, 26 MRI, 27 Echoscopie, 28 Medische beelden, 29 Kernramp, 30 Verhoogd risico, 31 Stralingsdosis, 32 Radiotherapie, 33 Longen,

Technische Automatisering HAVO 1 Vingers, 2 Binair, 3 Aan/uitknop, 4 Waarheidstabel, 5 EN-poorten, 6 XOF-poort, 7 Temperatuursensor, 8 Comparator, 9 Systeembord, 10 Geheugencel, 11 Warmtelint, 12 AD-omzetter, 13 Pulsteller, 14 Stopwatch, 15 Lichtschakelaar, 16 Snelheidsmeting, 17 Meet-Stuur-Regel-,

Licht & Lenzen HAVO 1 Spiegelbeeld, 2 Spiegelwet, 3 Breking, 4 Prisma, 5 Totale reflectie, 6 Fiber, 7 Lens, 8 Constructietekening, 9 Lenswerking, 10 Beeldvorming, 11 Twee lichtstralen, 12 Virtueel beeld, 13 Lenswet, 14 Onscherp, 15 Vergroting, 16 Vergrootte bloem, 17 Fotocamera, 18 Kolibri,

Aarde & Klimaat HAVO 1 Druk, 2 Gasdruk, 3 Luchtkolom, 4 Dampkring, 5 Hoogtemeting, 6 Corioliseffect, 7 Buys Ballot, 8 Waterdamp, 9 Ozon, 10 Zonnestraling, 11 Albedo, 12 Broeikaseffect, 13 Stralingshoek, 14 Buienradar, 15 IJsberg,

Menselijk Lichaam HAVO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Lichaamsoppervlak, 5 Waterijs, 6 Gehoorgang, 7 Binnenoor, 8 Geluidsintensiteit, 9 Gehoordrempel, 10 Decibel, 11 Hoornvlies, 12 Ooglens, 13 Bijziendheid, 14 Oudziendheid, 15 Kleurenblindheid,

terug naar boven