Inloggen

Vervalvergelijking

Deze uitwerking hoort bij opgave 3 uit het hoofdstuk "Ioniserende Straling VWO". De opgaven zijn te vinden in FotonIoniserendeStralingVWO.pdf

Opgave a

In BINAS tabel 25A vinden we dat 14C vervalt via β--verval:

146C → 147N + 0-1β

Er ontstaat dus stikstof-14.

Opgave b

In BINAS tabel 25A vinden we dat 238U vervalt via α-verval:

23892U → 23490Th + 42α + 00γ

Er ontstaat dus thorium-234.

Opgave c

In BINAS tabel 25A vinden we dat 213Bi kan vervallen via α-verval of β--verval. Een kern vervalt op één van beide manieren. Toeval bepaalt welke manier. In een hoeveelheid 213Bi vinden dus twee vervalreacties plaats

21383Bi → 20981Tl + 42α

21383Bi → 21384Po + 0-1β

Er ontstaan dus thallium-209 en polonium-213.

Opgave d

In BINAS tabel 25A is 137Xe niet te vinden. De blauwe achtergrond geeft aan dat van deze atoomsoort niet alle isotopen in BINAS staan. Het is dus niet zo dat de isotoop 137Xe niet bestaat maar we kun in BINAS in ieder geval niet zien hoe 137Xe vervalt. We moeten hier dus op een andere manier achter komen.

Als 137Xe via α-verval zou vervallen zou de stof 133Te ontstaan. Deze stof staat niet in BINAS en bij de isotopen van Tellurium staat geen blauwe achtergrond. 133Te bestaat dus niet en 137Xe kan dus niet via α-verval vervallen.

Als 137Xe via β--verval zou vervallen zou de stof 137Cs ontstaan. Deze stof staat wél in BINAS.

Als we wat zeldzamere vervalreacties bekijken zoals β+-verval of K-vangst vinden we ook dat het vervalproduct (137I) niet bestaat. Enige mogelijkheid is dus β- verval. De vervalreactie is dus

13754Xe → 13755Cs + 0-1β

Er ontstaat dus cesium-137.

(Of er ook gammastraling bij de reactie vrijkomt kunnen we op deze manier niet weten)

Vraag over opgave "Vervalvergelijking"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Vervalvergelijking

Op zondag 16 apr 2023 om 13:04 is de volgende vraag gesteld
Hallo Erik,

Bij jouw uitwerking van opgave c noem je: "Een kern vervalt op één van beide manieren. Toeval bepaalt welke manier. In een hoeveelheid 213Bi vinden dus twee vervalreacties plaats". In het geval dat zo'n situatie in het CE vwo zit (een situatie waarin BiNaS meerdere opties voor het geval geeft), is het de bedoeling dat we beide vervalreacties opschrijven of alleen die van het verval met de eerstgenoemde straling. Ik ben namelijk bij een examentraining geweest waar ze noemden dat je alleen de eerste hoeft te geven, maar in jouw uitwerking geef je ze beide waardoor ik hier nu onzeker over ben. Alvast bedankt!

Jacob Gerritz reageerde op zondag 16 apr 2023 om 13:06
".. alleen die van het verval met de eerstgenoemde straling." moet zijn "...alleen die van het verval met de eerstgenoemde straling?", mijn excuses.

Erik van Munster reageerde op zondag 16 apr 2023 om 14:29
Als er meerdere vervalmogelijkheden zijn zou ik ze allebei opschrijven. Er is niet een bepaalde regel bij eindexamens hierover. Als het over een isotoop gaat met meerdere vervalmogelijkheden en ze willen er maar eentje weten zal dit er bij staan in de opgave. Er zal dan ook wel meer informatie in de opgave staan waaruit je dit kunt afleiden.

Is er een opgave waarbij je hierover twijfelde dan?

Op zondag 16 apr 2023 om 14:39 is de volgende reactie gegeven
Nee niet bepaald, ik vroeg het me gewoon af. Bedankt voor de reactie!


Bekijk alle vragen (10)Jolien Warmerdam vroeg op dinsdag 28 mrt 2023 om 16:43
Beste meneer,

Bij vraag d staat in de antwoorden dat in de BiNas tabel voor Tellerium geen blauwe achtergrond staat. Deze heeft echter wel een blauwe achtergrond. Bestaat 133Te dan wel en kan 137Xe dan wel via a-verval vervallen?

Als ik het fout heb hoor ik het graag :)

Alvast bedankt!

Mvg Jolien

Erik van Munster reageerde op dinsdag 28 mrt 2023 om 17:43
Klopt wat je zegt hoor. Binas is niet helemaal duidelijk. In de oude druk staat Te zonder blauwe achtergrond. In nieuwe druk mét blauwe achtergrond. Je kunt dus niet zien of 133Te bestaat of niet en in theorie zou 137Xe dus met alfaverval 133Te kunnen opleveren.

(Is overigens niet zo. Antwoord is wel degelijk betaverval met 137Cs als vervalproduct)


Op woensdag 1 mrt 2023 om 10:50 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik snap hoe ze in een alfa, beta etc deeltje vervallen, maar hoe kom je achter in WELKE andere stof ze veranderen, bv dat 238U → 234Th verandert?

Op woensdag 1 mrt 2023 om 11:05 is de volgende reactie gegeven
Ik snap het al, excuse


Op donderdag 13 jan 2022 om 15:04 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik, ik snap niet helemaal waarom bij b) gamma en alfa verval in 1 reactie samen gaan en waarom bij c) opeens alfa en beta verval in aparte reacties gaan. Hoe weet ik wanneer ze wel of niet in 1x samen gaan?

Mvg

Erik van Munster reageerde op donderdag 13 jan 2022 om 15:12
Wat je nu schrijft is precies hoe het werkt:

* Gammaverval gaat altijd tegelijkertijd met andere vervalsoorten
* Bij andere vervalsoorten is er per kern altijd maar één ervan die plaatsvindt.

Dat is het enige wat je moet onthouden hierover.


Reinier Aarnink vroeg op maandag 11 nov 2019 om 15:50
Beste Erik,

Bij vraag b: 90 protonen en 2 (deeltjes)protonen zijn onbekend, maar hoe weet je dan dat het niet Pa is (daar staat ook massagetal 234) i.p.v. Th?

Erik van Munster reageerde op maandag 11 nov 2019 om 16:07
Welke stof iets is wordt alléén bepaald door het ladingsgetal en niet door het massagetal. Ladingsgetal 90 is dus altijd Thorium (Th). Als het Palladium (Pa) zou zijn zou het ladingsgetal 91 moeten zijn.

Reinier Aarnink reageerde op maandag 11 nov 2019 om 16:18
Oke bedankt. Hoe weet ik 90 protonen en 2 protonen als ik alleen 92 protonen heb?

Erik van Munster reageerde op maandag 11 nov 2019 om 16:49
Dat weet je omdat je weet dat het alfastraling is. Een alfadeeltje heeft ladingsgetal 2 en dat betekent dat er dan dus 2 protonen uit de kern weggaan. Zo kom je dus op 92 - 2 = 90.


Laura de Reu vroeg op maandag 4 mrt 2019 om 18:34
Hallo meneer ik had nog een vraagje over: in mijn boek 'systematische natuurkunde' wordt het gammaverval niet altijd meegenomen in de vervalreactie zoals bij Lood-212. In binas staat dit er wel bij waardoor ik in de war raak.. wanneer moet het gammadeeltje er nou wel staan en wanneer niet? Alvast bedankt! Laura

Erik van Munster reageerde op dinsdag 5 mrt 2019 om 10:02
Als er in BINAS staat dat er óók een gammadeeltje ontstaat dan zou ik het er altijd bijzetten in de vervalvergelijking.

Soms wordt dit voor het gemak niet gedaan omdat je soms alleen geinteresseerd bent in de massa en de lading en dan maakt gamma niks uit. Maar ik zou het er wel altijd bijzetten voor deze zekerheid...

Laura de Reu reageerde op donderdag 7 mrt 2019 om 16:37
Oke duidelijk! Bedankt!


Op vrijdag 6 jul 2018 om 14:27 is de volgende vraag gesteld
Hallo meneer,

Om welke reden schrijft u ook het foton (gammadeeltje) op bij b). In tabel 25 wordt inderdaad gegeven dat het kan vervallen als alfa verval zowel als gamma verval. Alleen kan er toch altijd maar een van beiden? Ik weet dat er altijd energie vrijkomt bij het vervallen van isotopen maar dat schrijven we normaliter niet op dacht ik.

Erg veel dank voor uw duidelijke website met uw uitgebreide uitleg en opdrachten!!!

Groet,

Jesse

Erik van Munster reageerde op vrijdag 6 jul 2018 om 14:55
Normaal gesproken kan inderdaad altijd maar één van de verschillende mogelijke vervalsoorten. Als je bv een stof hebt die via alfa- of via betaverval kan vervallen dan treedt altijd maar één van beiden op.

Maar, de uitzondering hierbij is gammaverval. Dit treedt altijd op tegelijk met een andere vervalsoort. Dit is bv wat er bij opgave b gebeurt. Het maakt voor de isotoop die ontstaat als vervalproduct verder niet uit maar er wordt wél altijd een gammadeeltje uitgezonden als dit in BINAS erbij staat.

(Blij te horen dat je wat aan natuurkundeuitgelegd hebt!)


Op maandag 11 jun 2018 om 16:36 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik snap eigenlijk niet hoe je zou moeten weten dat bijvoorbeeld symbool ''Tl'' staat voor de stof ''Thallium''. Is er een tabel in BiNaS waaruit je de naam kunt afleiden?

Erik van Munster reageerde op maandag 11 jun 2018 om 16:43
Welke naam bij welk atoomnummer en welke afkorting hoort kun je vinden in tabel 99 (bijna) helemaal achterin. Maar je kunt ook kijken in tabel 40A. Hier staan alle elementen op alfabet met naam, atoomnummer en afkorting.


Op vrijdag 13 apr 2018 om 18:05 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,
Bij vraag b, moet je dan ook nog de vervolg vervalvergelijking van Th opschrijven? Zolang doorgaan tot je bij een stabiel isotoop bent aangekomen dus?
Alvast bedankt,

Op vrijdag 13 apr 2018 om 18:10 is de volgende reactie gegeven
En bij mij hebben de isotopen van Tellurium wel een blauwe achtergrond in de binas (vraag d), zou a verval dan ook kunnen?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 13 apr 2018 om 22:08
Voor je eerste vraag: Als gevraagd wordt naar een vervalREACTIE schrijf je alleen de eerste reactie op. Als gevraagd wordt naar een vervalREEKS ga je door tot je op iets stabiels uitkomt.Bij vraag b hoef je dus alleen de reactie tot thorium op te schrijven.

Voor je tweede vraag: In de nieuwste druk van BINAS is Tellurium inderdaad wél blauw dit betekent inderdaad dat je op grond van BINAS alfa-verval niet kunt uitsluiten.

Op zaterdag 14 apr 2018 om 11:07 is de volgende reactie gegeven
Oké duidelijk, dankje!


Op zondag 26 nov 2017 om 20:26 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Hoe kan ik uit de Isotopen tabel opmaken dat bijvoorbeeld wanneer koolstof-14 vervalt in stikstof-14 en de vergelijking 14 6 C → 14 7 N + 0-1 β is? of dat Uranium-238 vervalt in thorium-234 en de vergelijking 238 92 U → 234 90 Th + 42 α + 00γ.

Alvast bedankt

Erik van Munster reageerde op maandag 27 nov 2017 om 08:47
In de laatste kolom van BINAS tabel 25 zie je of het α-,β-verval of een andere vervalsoort is. De stof die er dan ontstaat weet je pas als je de reactievergelijking uitschrijft en zorgt dat het massagetal en ladingsgetal links en rechts gelijk zijn. (Zoals in deze opgave).


>> naar HAVO uitwerkingen

4 VWO


Algemeen VWO 1 Maatcilinder, 2 Metriek stelsel, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Kloppende formule, 7 Luchtwrijving, 8 Voorvoegsels, 9 Standaardnotatie, 10 Orde van grootte, 11 Meetfouten, 12 Oppervlakte, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Omschrijven, 21 Magneetveld, 22 Gravitatieformule, 23 Interpoleren, 24 Grafiek, 25 Verbanden, 26 Kinetische energie, 27 Lichtintensiteit, 28 Coördinatentransformatie, 29 Snelheidsmodel, 30 Watermodel,

Beweging VWO 1 Trajectcontrole, 2 Onweersbui, 3 Naar school, 4 Rondje aarde, 5 Inhaalmanoeuvre, 6 Lichtsnelheid, 7 Optrekkende auto, 8 Landingsbaan, 9 Lift, 10 Botsing, 11 Katapult, 12 Maansprong, 13 Sprint, 14 Vallende bal, 15 Trilling, 16 Jan-van-Gent,

Krachten VWO 1 Kopstaart-methode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Grafisch ontbinden, 6 Componenten, 7 Zwaartekracht, 8 Veerkracht, 9 Straatlamp, 10 Katrollen, 11 Normaalkracht, 12 Stroomlijn, 13 Tegenwind, 14 Glijbaan, 15 Schuifwrijving, 16 Krachtsoorten, 17 Wetten van Newton, 18 Krachtenevenwicht, 19 Valversnelling, 20 Skaten, 21 Afdaling, 22 Slinger, 23 Bergtrein, 24 Lift, 25 Take-off, 26 Knikker, 27 Boeing, 28 Atwood, 29 Trein, 30 Onderwatermodel,

Elektrische Schakelingen VWO 1 Lampjes, 2 Schema, 3 Bliksemafleider, 4 Koper, 5 Volt, 6 Inslagspanning, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Spanningswet, 15 Stroomwet, 16 Serieschakeling, 17 Doorbranden, 18 Spanningsdeler, 19 Spanningsbron, 20 Parallelschakeling, 21 Drie weerstanden, 22 Hoofdstroom, 23 Puzzelen, 24 Draadweerstand, 25 Meetschakeling, 26 Schuifweerstand, 27 Bijzondere weerstanden, 28 Vermogen, 29 Opwarmen, 30 Gloeidraad, 31 LED lamp, 32 Penlite, 33 Zekering, 34 Beveiliging,

Energie & Arbeid VWO 1 Arbeid, 2 Vermoeidheid, 3 Eenheid, 4 Hoek, 5 Hijskraan, 6 Slee, 7 Optrekkende trein, 8 Helling, 9 Veer, 10 Definities, 11 Energiesoorten, 12 Kinetische energie, 13 Versnellen, 14 Eenparige versnelling, 15 Tennisbal, 16 Pakhuis, 17 Veerenergie, 18 Vallende steen, 19 Boogschieten, 20 Glijden, 21 Kanonschot, 22 Vermogen, 23 Katrollen, 24 Vergelijking, 25 Elektriciteitscentrale, 26 Voertuig, 27 Zonnepaneel, 28 Gravitatie-energie, 29 Benzineverbruik, 30 Valmodel,

5 VWO


Cirkelbeweging & Gravitatie VWO 1 Slijptol, 2 Draaimolen, 3 Fietstocht, 4 Middelpuntzoekende kracht, 5 Eenheid, 6 Fmpz, 7 Bocht, 8 Zweefmolen, 9 Aardrotatie, 10 Gravitatiekracht, 11 Gravitatieconstante, 12 Verband, 13 Appel, 14 Valversnelling, 15 Kepler, 16 Jupitermaantjes, 17 Exoplaneet, 18 Geostationair, 19 Gravitatie-energie, 20 Ellips, 21 Ontsnappingssnelheid, 22 Maanmodel,

Trillingen & Golven VWO 1 Trillingen, 2 Frequentie, 3 Oscilloscoop, 4 Fase, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Gelijk lopen, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Slingerenergie, 14 Trillingsmodel, 15 Golflengte, 16 Golf op zee, 17 Longitudinaal/tranversaal, 18 Superpositie, 19 Resulterende ampl., 20 Interferentie, 21 Staande golven, 22 Reageerbuis, 23 Klankkast, 24 Gitaar, 25 Saxofoon, 26 Modulatie, 27 FM, 28 Sampling, 29 Datatransfer, 30 CD,

Elektromagnetisme VWO 1 Balletjes, 2 Elektrische lading, 3 Plastic staaf, 4 Elektroscoop, 5 Wet van Coulomb, 6 Veldsterkte, 7 Radiaal veld, 8 Twee ladingen, 9 Millikan, 10 Veldmodel, 11 Stroomkring, 12 Spanningsveld, 13 Versnelspanning, 14 Elektronvolt, 15 Lineaire versneller, 16 Magneten, 17 Magneetveld, 18 Veldlijnen, 19 Rechterhand draad, 20 Rechterhand spoel, 21 Linkerhand, 22 Lorentzkracht, 23 Ampere, 24 Massaspectrometer, 25 Elektromotor, 26 Luidspreker, 27 Flux, 28 Wet van Lenz, 29 Fluxverandering, 30 Dynamo, 31 Draaiend spoeltje, 32 Vallende magneet,

Materie & Moleculen VWO 1 Drie fasen, 2 Van der Waalskracht, 3 Welke fase?, 4 Brownse Beweging, 5 Molecuultheorie, 6 Atomen en moleculen, 7 Plasma, 8 Massa, 9 Kristalrooster, 10 Temperatuur, 11 Treinrails, 12 Thermometer, 13 Druk, 14 Raam, 15 Flesje, 16 Duikboot, 17 Wet van Boyle, 18 Algemene gaswet, 19 Druk en temperatuur, 20 Plantenkas, 21 Kringproces, 22 Warmte en temperatuur, 23 Warmtetransport, 24 Koelkast, 25 Opwarmen, 26 Warmtecapaciteit, 27 Geiser, 28 Friteuse, 29 Hoefijzer, 30 Afkoelingsmodel,

Biofysica VWO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Bloedstroom, 5 Bloedvat, 6 Vatenstelsel, 7 Gehoorgang, 8 Binnenoor, 9 Lichaamsoppervlak, 10 Waterijs, 11 Lichtmicroscoop, 12 Fluorescentie, 13 GFP, 14 Elektronenmicroscoop, 15 Zwemblaas, 16 Parasaurolophus,

Geofysica VWO 1 Aardmagnetisme, 2 Noorderlicht, 3 P-golf, 4 S-golf, 5 Seismograaf, 6 Epicentrum, 7 Tsunami, 8 Mount Everest, 9 Grace, 10 Aardmassa, 11 Massamiddelpunt, 12 Dichtheid, 13 Appelschil, 14 Lava, 15 Datering,

6 VWO


Sterren & Straling VWO 1 Elektromagnetisch spectrum, 2 Stralingssoort, 3 Lichtsnelheid, 4 Lichtjaar, 5 Continu of lijn?, 6 Zwarte straler, 7 Planckkrommen, 8 Kleurtemperatuur, 9 Gasspectrum, 10 Spectraallijnen, 11 Zonnespectrum, 12 Sterspectra, 13 Wet van Wien, 14 Spectraaltype, 15 Stefan-Boltzmann, 16 Lichtkracht, 17 Kwadratenwet, 18 Zonneconstante, 19 Afstandsbepaling, 20 Superreus, 21 Hertzsprung-Russel, 22 Sterevolutie, 23 Sterpopulatie, 24 Telescoop, 25 Hubble Space Telescope, 26 Dopplereffect, 27 Zonnerotatie, 28 Oerknal,

Quantum- & Atoomfysica VWO 1 Laserpointer, 2 Rutherford, 3 Bohr, 4 Energieniveaus, 5 Aangeslagen toestand, 6 Lijnenspectrum, 7 Waterstofspectrum, 8 Ionisatie-energie, 9 Buiging, 10 Dubbelspleet, 11 Foto-elektrisch effect, 12 Foto-elektronen, 13 Golf/Deeltjes-dualiteit, 14 Brogliegolven, 15 Dubbelspleet Elektronen, 16 Golf of deeltje, 17 Luchtdeeltjes, 18 Elektronendiffractie, 19 Deeltje in een doos, 20 Waterstofatoom, 21 Waarschijnlijkheid, 22 Schrödinger's kat, 23 Tunneleffect, 24 Ontsnappingskans, 25 Heisenberg, 26 Nulpuntsenergie, 27 Omschrijvingen, 28 Inktwisser,

Ioniserende Straling VWO 1 Samenstelling, 2 Massa en ladingsgetal, 3 Vervalvergelijking, 4 Ontstaan, 5 Vervalreeks, 6 Halveringstijd, 7 Logaritme, 8 Vervalmodel, 9 Grootste activiteit, 10 Activiteit, 11 Raaklijn, 12 Ionisatie, 13 Dracht, 14 Geiger-Müllerbuis, 15 Dosimeter, 16 Activiteitsmeting, 17 Röntgenbuis, 18 Doorgelaten straling, 19 Loodschort, 20 Aluminiumfolie, 21 Röntgenfoto, 22 Contrastmiddel, 23 CT-scan, 24 MRI, 25 Echoscopie, 26 PET, 27 Medische beelden, 28 Kernramp, 29 Verhoogd risico, 30 Stralingsdosis, 31 Radiotherapie, 32 Longen,

Kernen & Deeltjes VWO 1 Einstein, 2 Massaverschil, 3 K-vangst, 4 Vervalsoort, 5 Bindingsenergie, 6 Kunstmatige kernreactie, 7 Splijtingsreactie, 8 Kernenergie, 9 Splijtstof, 10 Kernfusie, 11 Standaardmodel, 12 Quarks, 13 Leptonen, 14 Zonneneutrino's, 15 Kosmische straling, 16 LHC,

Relativiteit VWO 1 Fizeau, 2 Michelson-Morley, 3 Ruimtetijd-diagram, 4 Lichtkegel, 5 Trein, 6 Straaljager, 7 Lengtecontractie, 8 Muon, 9 Ruimteas tekenen, 10 Tijddilatatie, 11 Gelijktijdigheid, 12 Snelheden optellen, 13 Relativistische massa, 14 Kinetische energie, 15 Zwaartekracht, 16 Zwart gat,

4 HAVO


Algemeen HAVO 1 Meter, 2 Kilogram, 3 SI-eenheden, 4 Paardenkrachten, 5 Basiseenheden, 6 Zelfde eenheid, 7 Kloppende formule, 8 Groter of kleiner, 9 Voorvoegsels, 10 Exponent, 11 Schatten, 12 Aflezen, 13 Weerstand, 14 Binas, 15 Significante cijfers, 16 Spanning, 17 Precisie, 18 Afronden, 19 Berekeningen, 20 Cilinder, 21 Sinaasappel, 22 Omschrijven, 23 Magneetveld, 24 Gravitatieformule, 25 Interpoleren, 26 Grafiek, 27 Onbekende vloeistof, 28 Verbanden, 29 Kinetische energie, 30 Lichtintensiteit,

Beweging HAVO 1 Stroboscoop, 2 Trajectcontrole, 3 Onweersbui, 4 Naar school, 5 Rondje aarde, 6 Inhaalmanoeuvre, 7 Lichtsnelheid, 8 Versnelling, 9 Afremmen, 10 Optrekkende auto, 11 Landingsbaan, 12 Lift, 13 Botsing, 14 Vallen, 15 Katapult, 16 Maansprong, 17 Sprint, 18 Vallende bal, 19 Trilling, 20 Jan-van-Gent,

Krachten HAVO 1 Kop-staartmethode, 2 Sleepboten, 3 Horizontaal verticaal, 4 Rechte hoek, 5 Ontbinden, 6 Componenten, 7 Grootte, 8 Tillen, 9 Pythagoras, 10 Zwaartekracht, 11 Veerkracht, 12 Straatlamp, 13 Katrollen, 14 Normaalkracht, 15 Helling, 16 Wrijvingskracht, 17 Tegenwind, 18 Schuifwrijving, 19 Krachtsoorten, 20 Speeltuin, 21 Hefboom, 22 Momentsleutel, 23 Arm bepalen, 24 Onderarm, 25 Opdrukken, 26 Wetten van Newton, 27 Krachtenevenwicht, 28 Versnelling, 29 Wegfietsen, 30 Valversnelling, 31 Parachutesprong, 32 Bergtrein, 33 Take-off,

Elektrische Schakelingen HAVO 1 Schakeling, 2 Lampjes, 3 Schema, 4 Stroom, 5 Spanningsbron, 6 Wet van Ohm, 7 Ohmse weerstand, 8 Gloeilampje, 9 Isolator, 10 Geleidbaarheid, 11 Waterzuiverheid, 12 Samenstellen, 13 Vervangingsweerstand, 14 Serieschakeling, 15 Doorbranden, 16 Spanningsdeler, 17 Bronspanning, 18 Parallelschakeling, 19 Drie weerstanden, 20 Puzzelen, 21 Draadweerstand, 22 Koperdraad, 23 Meetschakeling, 24 Schuifweerstand, 25 Bijzondere weerstanden, 26 Vermogen, 27 Opwarmen, 28 LED-lamp, 29 Capaciteit, 30 Zekering, 31 Beveiliging, 32 Transformator, 33 Hoogspanningsleiding, 34 Elektriciteitsopwekking, 35 Elektrische auto,

Energie & Arbeid HAVO 1 Beklimming, 2 Welke kracht, 3 Arbeid, 4 Vermoeidheid, 5 Eenheid, 6 Schuine kracht, 7 Hijskraan, 8 Slee, 9 Optrekkende trein, 10 Helling, 11 Definities, 12 Energiesoorten, 13 Kinetische energie, 14 Versnelling, 15 Eenparig versnellen, 16 Tennisbal, 17 Pakhuis, 18 Knikker, 19 Vallende steen, 20 Glijden, 21 Verticale worp, 22 Kanonschot, 23 Vermogen, 24 Katrollen, 25 Rendement, 26 Automotor, 27 Zonnepaneel, 28 Voertuig, 29 Stookwaarde, 30 Vergelijking, 31 Elektriciteitscentrale, 32 Benzineverbruik,

5 HAVO


Zonnestelsel & Heelal HAVO 1 Maanfasen, 2 Zonsverduistering, 3 Heliocentrisch, 4 Venus, 5 Ontbrekende woorden, 6 Cirkelbeweging, 7 Slijptol, 8 Draaimolen, 9 Middelpuntzoekende kracht, 10 Eenheid, 11 Fmpz, 12 Bocht, 13 Aardrotatie, 14 Gravitatiekracht, 15 Gravitatieconstante, 16 Hoogte, 17 Appel, 18 Valversnelling, 19 Afleiding, 20 Jupitermaantjes, 21 Exoplaneet, 22 Geostationair, 23 Telescopen, 24 Elektromagnetisch spectrum, 25 Stralingssoort, 26 Lichtsnelheid, 27 Wet van Wien, 28 Lichtjaar, 29 Reistijd, 30 Deneb, 31 Oerknal, 32 Andromedastelsel,

Trillingen & Golven HAVO 1 Trillingen, 2 Elektrocardiogram, 3 Frequentie, 4 Oscilloscoop, 5 Harmonische trilling, 6 Eenheid, 7 Duikplank, 8 Scooter, 9 Veermassa, 10 Strak koord, 11 Resonantie, 12 Snelheid, 13 Golflengte, 14 Golven op zee, 15 Longitudinaal transversaal, 16 Geluidsgolven, 17 Onweersafstand, 18 Meting geluidssnelheid, 19 Lichtgolven, 20 Lopend of staand, 21 Staande golven, 22 Snaartrillingen, 23 Reageerbuis, 24 Trompet, 25 Gitaar, 26 Saxofoon, 27 Modulatie, 28 FM,

Stoffen & Warmte HAVO 1 Drie fasen, 2 Faseovergangen, 3 Van der Waalskracht, 4 Welke fase?, 5 Brownse beweging, 6 Molecuultheorie, 7 Atomen & moleculen, 8 Plasma, 9 Massa, 10 Kristalrooster, 11 Temperatuur, 12 Warmte & temperatuur, 13 Warmtetransport, 14 Koelkast, 15 Geleiding in metalen, 16 Opwarmen, 17 Welke stof?, 18 Geiser, 19 Soortelijke warmte, 20 Friteuse, 21 Hoefijzer, 22 Mechanische spanning, 23 Spankracht, 24 Plastic, 25 Rek, 26 Uitzetting, 27 Spanning,rek-diagram, 28 Elasticiteitsmodulus, 29 Kabeltrein,

Ioniserende Straling HAVO 1 Atoommodellen, 2 Samenstelling, 3 Massa- en ladingsgetal, 4 Vervalvergelijking, 5 Ontstaan, 6 Vervalreeks, 7 Halveringstijd, 8 Kernen & halvering, 9 Grootste activiteit, 10 Raaklijn, 11 Activiteitsformule, 12 Ionisatie, 13 α-deeltje, 14 Fotonen, 15 Dracht, 16 Geiger-Müllerbuis, 17 Dosimeter, 18 Activiteitsmeting, 19 Röntgenbuis, 20 Doorgelaten straling, 21 Loodschort, 22 Aluminiumfolie, 23 Röntgenfoto, 24 Contrastmiddel, 25 CT-scan, 26 MRI, 27 Echoscopie, 28 Medische beelden, 29 Kernramp, 30 Verhoogd risico, 31 Stralingsdosis, 32 Radiotherapie, 33 Longen,

Technische Automatisering HAVO 1 Vingers, 2 Binair, 3 Aan/uitknop, 4 Waarheidstabel, 5 EN-poorten, 6 XOF-poort, 7 Temperatuursensor, 8 Comparator, 9 Systeembord, 10 Geheugencel, 11 Warmtelint, 12 AD-omzetter, 13 Pulsteller, 14 Stopwatch, 15 Lichtschakelaar, 16 Snelheidsmeting, 17 Meet-Stuur-Regel-,

Licht & Lenzen HAVO 1 Spiegelbeeld, 2 Spiegelwet, 3 Breking, 4 Prisma, 5 Totale reflectie, 6 Fiber, 7 Lens, 8 Constructietekening, 9 Lenswerking, 10 Beeldvorming, 11 Twee lichtstralen, 12 Virtueel beeld, 13 Lenswet, 14 Onscherp, 15 Vergroting, 16 Vergrootte bloem, 17 Fotocamera, 18 Kolibri,

Aarde & Klimaat HAVO 1 Druk, 2 Gasdruk, 3 Luchtkolom, 4 Dampkring, 5 Hoogtemeting, 6 Corioliseffect, 7 Buys Ballot, 8 Waterdamp, 9 Ozon, 10 Zonnestraling, 11 Albedo, 12 Broeikaseffect, 13 Stralingshoek, 14 Buienradar, 15 IJsberg,

Menselijk Lichaam HAVO 1 Hartslag, 2 mmHg, 3 Bloeddrukmeting, 4 Lichaamsoppervlak, 5 Waterijs, 6 Gehoorgang, 7 Binnenoor, 8 Geluidsintensiteit, 9 Gehoordrempel, 10 Decibel, 11 Hoornvlies, 12 Ooglens, 13 Bijziendheid, 14 Oudziendheid, 15 Kleurenblindheid,

terug naar boven