terug naar boven
Inloggen

Het perfecte natuurkundeverslag

Natuurkundeproef, practicum of praktische opdracht? Meestal betekent dit dat je ook een verslag moet inleveren. Hieronder wat tips over het schrijven van een verslag. Zorg er in ieder geval tijdens het doen van de proef alvast voor dat je aantekeningen maakt van alles wat er gebeurt.

Waarom een verslag?

Als natuurkundigen (of andere wetenschappers) iets ontdekken dan schrijven ze hierover een wetenschappelijk artikel, meestal in het engels. Hiermee houden wetenschappers van over de hele wereld elkaar op de hoogte. Ook op school is het belangrijk dat je niet alleen proeven doet maar ook dat je alles duidelijk en gestructureerd opschrijft in een verslag.

Wat moet erin?

Vraag, vóórdat je begint aan je verslag, aan je docent wat precies de bedoeling is:
  • Wat moet er precies in het verslag staan?
  • Mag je het verslag samen schrijven of moet het alleen
  • Hoe moet je het verslag inleveren? Digitaal? Op papier?
  • Moet het verslag een bepaalde lengte hebben?
Het is handig als je een voorbeeldverslag kunt krijgen. Dit geeft je een beetje een idee van hoe het er straks uit moet gaan zien.

Let op: Het kan zijn dat bij jou op school aan verslagen andere eisen gesteld worden dan hier op deze pagina staat beschreven.

Titel

Elk verslag heeft een duidelijk titel die in één keer duidelijk maakt waar het over gaat. De titel mag best lang zijn.

Niet: "Stroomproef"
Wel: "Het verband tussen de stroom door een lampje en de spanning".
Niet "Zwaartekrachtsversnelling"
Wel: "Zwaartekrachtversnelling bepaald aan de hand van de valtijd".

De titel mag ook in vragende vorm ("Wat is de brekingsindex van olijfolie?")

Inleiding

Elk verslag begint met een inleiding. Hier schrijf je alles op wat iemand moet weten om jouw experiment te kunnen snappen. Natuurlijk hoef je het niet zo te schrijven dat een kleuter het snapt, maar je moet er ook niet vanuit gaan dat je lezer professor theoretische fysica is. Qua niveau moet je je ongeveer richten je op een medeleerling die zelf het experiment niet heeft meegemaakt. Bij de uitleg horen o.a. formules en theorie. Heel belangrijk is de vraag die je met het experiment hoopt te beantwoorden en je hypothese. De hypothese is de verwachting die je vantevoren had toen je aan je experiment begon. Als je met je experiment bv de zwaartekrachtsversnelling (g) bepaald hebt is je hypothese dus dat je op 9,81 m/s2 zult uitkomen.

Materialen & Methoden

Hier schrijf je op wat je precies gedaan hebt en welke spullen je gebruikt hebt. Schrijf dit in de ik-vorm (of wij-vorm als je met meerderen de proef hebt gedaan) en schrijf in de verleden tijd. Bijvoorbeeld: "Om de spanning te meten hebben we een VoltCraft VC11 multimeter aangesloten volgens het schema hieronder". Het is handig om schema's, tekeningetjes of foto's te gebruiken, in plaats van tekst. Dit is vaak veel duidelijker.

Resultaten

Hier schrijf je je meetresultaten en je waarnemingen op. Denk hierbij ook aan de meetnauwkeurigheid en aan de eenheid. Ook waarnemingen ("We zagen dat het lampje langzaam uitging") schrijf je hier op. Als je meerdere meetwaarden hebt is het beter om dit in een tabel of grafiek te zetten. Dit maakt een verslag vaak veel overzichtelijker. Grafieken kun je maken met het programma Excel. Meestal bevat het hoofdstukje resultaten weinig tekst. Uitleg doe je namelijk in andere hoofdstukjes.

Conclusie & Discussie

Het laatste hoofdstukje van je verslag. Hier schrijf je op wat je van de resultaten vindt. Klopt het met je hypothese of juist niet? Is de vraag die je in de inleiding stelde beantwoord? Zo nee, waarom niet. Heeft het te maken met de nauwkeurigheid van je resultaten? Hoe zou dit beter kunnen? Wat zou een goed vervolgexperiment zijn?

Checklist voor verslagen

Klaar met je verslag? Loop onderstaande checklist nog even door. Dit zijn dingen die vaak vergeten worden en makkelijk verbeterd kunnen worden.
  • Staan "Inleiding", "Materialen & Methoden", "Resultaten" en "Conclusie & Discussie" duidelijk aangegeven met tussenkopjes?
  • Klopt de spelling van de tekst? Lopen alle zinnen?
  • Staat bij ieder plaatje, tabel of grafiek een onderschrift met uitleg?
  • Staat bij elk getal in het verslag de goede eenheid?
  • De regels voor significante cijfers en afronden gelden ook bij verslagen. Loop je berekeningen nog eens na.
  • Staat je naam op je verslag?

Laat je verslag door iemand anders lezen

Als je zelf een tijdje met een tekst bezig bent lees je over dingen heen. Door het verslag door iemand anders te laten lezen komen vaak allerlei dingen naar voren die je zelf over het hoofd hebt gezien. Voor je het verslag inlevert nog even laten 'proeflezen' dus.


Veel succes...

terug naar boven

Tips bij het leren
Tips voor het voorbereiden en trainen voor een natuurkundetoets of examen.

BINAS
Waar staat wat in BINAS? Welke editie van BINAS heb je nodig? Alles over het gebruik van BINAS.

Quizvragen
Handige online quizvragen. Je krijgt telkens nieuwe vragen. Ideaal om mee te oefenen..

Examentips
Binnenkort centraal examen natuurkunde? Kijk hier voor tips.

Grafieken op de computer
Leer hoe je een goede natuurkundegrafiek tekent met Google Spreadsheets of Excel.

CCVX-examens natuurkunde
Toelatingsexamen natuurkunde aan de universiteit.

Centraal- en schoolexamen
Waaruit bestaat het eindexamen natuurkunde?

Schoolboeken natuurkunde
Overzicht van de verschillende schoolboeken voor natuurkunde.

PTA
PTA staat voor "Programma van Toetsing en Afsluiting". Wat houdt dit nou precies in?

Praktische Opdrachten
Op zoek naar een leuk PO voor natuurkunde? Kijk hier voor ideeën.

Formules natuurkunde
De belangrijkste formules op een rijtje. Met uitleg symbolen en eenheden.

21+ toets natuurkunde
Toelatingsexamen voor HBO-opleidingen voor leerlingen van 21 jaar of ouder .

Examentraining natuurkunde?
Doe het zelf, gewoon lekker thuis.

Taak natuurkunde
Voor als je in de zomervakantie een taak hebt gekregen...

Rekenmachines
Alles over het gebruik van de rekenmachine bij natuurkunde.

Herexamen/2e tijdvak
Alles over natuurkunde-examen in het 2e tijdvak.

Staatsexamen natuurkunde
Haal je deelcertificaat via het staatsexamen.

N-termen
Alles over de normering en berekening van je CE-cijfer

Schoolabonnement
Met een schoolabonnement hebben alle leerlingen in een klas, cluster of jaarlaag toegang tot alle materiaal.

Verslag natuurkunde
Natuurkundeverslag schrijven? Alles waar je op moet letten.

Coördinatentransformatie
Leer hoe je verbanden onderzoekt met coördinatentransformaties.

Omschrijven formules
Leer hoe je formules stap-voor-stap omschrijft tot een andere vorm.

Wiskunde A of B?
Welke soort wiskunde kun je het best kiezen als je natuurkunde doet.