Inloggen

Amplitude modulatie (AM)

Amplitudemodulatie (AM) is een van de technieken om een laagfrequent signaal in een hoogfrequente draaggolf te stoppen. De amplitude van de draaggolf volgt hierbij doorlopend de grootte van het laagfrequente signaal. Bij ontvangst van de draaggolf gebeurt het omgekeerde. Hier wordt steeds de amplitude van de draaggolf gemeten waarmee het oorspronkelijke laagfrequente signaal weer tevoorschijn komt. AM is relatief eenvoudig een daardoor robuust en goed toe te passen in verschillende situaties. Nadeel is dat het niet tot de beste geluidskwaliteit leidt.
5 2089
0:00 Start
0:06 Moduleren draaggolf
0:21 Moduleren van amplitude
0:37 Grafische weergave
0:53 AM in de praktijk
1:31 Samenvatting

Voorkennis

zenden & ontvangen, frequentie

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Amplitude modulatie (AM)" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : geen examenstof


Test jezelf - "Amplitude modulatie (AM)"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Bij amplitude modulatie (AM) geldt altijd …

Bij amplitudemodulatie (AM) wordt de amplitude van de … gemoduleerd.

Het weer uit het ontvangen signaal tevoorschijn halen van het oorspronkelijke signaal door de ontvanger wordt … genoemd.

fsignaal < fdraaggolf
fsignaal = fdraaggolf
fsignaal > fdraaggolf
signaalgolf
draaggolf
geen van beiden
demoduleren
detecteren
AM


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel zenden & ontvangen vind je in:
FotonTrillingenGolvenHAVO.pdf
FotonTrillingenGolvenVWO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "Amplitude modulatie (AM)" een rol speelt (havo/vwo):
Scheepsradar (h),

Vraag over videoles "Amplitude modulatie (AM)"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Amplitude modulatie (AM)

Op vrijdag 19 apr 2019 om 14:50 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik, in de examenbundel (2015-I aangepast) kwam ik de volgende vraag tegen; Men kiest voor FMmodulatie in plaats van AMmodulatie. Leg uit of de capsule bij AMmodulatie een groot of klein vermogen moet leveren.
Het antwoord: Bij AMmodulatie moet het verschil tussen de maximumamplitude en de minimumamplitude groot zijn om zo min mogelijk last te hebben van de ruis. Omdat het uitgezonden vermogen P recht evenredig is met het kwadraat van de amplitude (P= U*I= I^2 * R), moet het communicatie systeem bij AM dus een groot vermogen hebben. Dit snap ik niet? Is I hier ineens de amplitude?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 19 apr 2019 om 15:23
Een voorbeeld: Een antenne werkt door er een wisselspanning met hoge frequentie op te zetten waardoor er ook een wisselstroom met hoge frequentie gaat lopen. Stel de wisselstroom is zó dat de stroom een maximum van 5,0 mA en een minimum van 3,0 mA heeft. Het gemiddelde is dan 4,0 mA.

Als de wisselstroom is zó dat de stroom een maximum van 7,0 mA en een minimum van 1,0 mA heeft. Het gemiddelde is dan ook 4,0 mA.

Gemiddelde stroom is dan dus in beide gevallen gelijk aan 4,0 mA.

Maar dit geldt NIET voor het vermogen vanwege het kwadraat:
Als je kijkt naar de kwadraten geldt in het eerste geval gemiddelde van 25 (5^2) en 9 (3^2): Dat is 17
Als je kijkt naar de kwadraten geldt in het eerste geval gemiddelde van 49 (7^2) en 1 (1^2): Dat is 25

In het tweede geval is het gemiddelde vermogen (dóór het kwadraat) groter.


Bekijk alle vragen (5)Op vrijdag 2 feb 2018 om 11:44 is de volgende vraag gesteld
Hallo Erik,

Ik heb een vraag over de precieze betekenis van moduleren. Ik heb uw filmpje over modulatie gekeken en daarin zegt u dat moduleren betekent 'het stoppen van een signaal in een draaggolf'. Het gaat dus over het omzetten van een geluidssignaal naar een draaggolf. In dit filmpje zegt u (op 0,10 min) dat je de draaggolf wil moduleren zodanig dat het geluidssignaal kan worden doorgegeven. Is het dus zo dat moduleren te maken heeft met 'aanpassingen' aan de draaggolf en dus niet aan het geluidssignaal? Ik had het uit uw vorige filmpje namelijk opgevat als het aanpassen van het geluidssignaal.

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op vrijdag 2 feb 2018 om 13:18
Dat klopt: Je past de draaggolf aan zodanig dat het geluidssignaal erin "verstopt" wordt. De ontvanger doet het omgekeerd en haalt uit de gemoduleerde draaggolf de geluidsgolf weer tevoorschijn. Het geluidssignaal wordt dus niet aangepast maar de draaggolf.


Op maandag 30 okt 2017 om 14:15 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik heb een vraag over 1 van Test Jezelf. Is het ook mogelijk dat een signaal met een hogere frequentie dan de frequentie van de draaggolf kan worden gemoduleerd door middel van AM?

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op maandag 30 okt 2017 om 15:40
Nee dat kan niet. Het signaal moet altijd een (véél) lagere frequentie hebben dan de draaggolffrequentie. Is het duidelijkst te zien als je even naar het voorbeeldplaatje kijkt in de videoles. De 'snelle' golf is de draaggolf en de variatie die hier in zit is de signaalgolf.


Op zaterdag 22 apr 2017 om 14:54 is de volgende vraag gesteld
Ik begrijp niet waarom AM modulatie meer vermogen kost dan FM modulatie. (Ik kwam deze vraag ergens tegen en snap de uitleg daarvan niet. De uitleg zegt P=U x I. P = U x I x I. Dat snap ik nog wel, maar dan gaat de uitleg verder; P is recht evenredig met het kwadraat van de Amplitude. Maar hoe moet ik dit verband leggen tussen I en amplitude.

Erik van Munster reageerde op zaterdag 22 apr 2017 om 16:14
Dag Edmund,

Ik ken de opgave niet en weet ook niet wat er allemaal in staat. Misschien staat in de opgave iets uitgelegd over de stroom of spanning of staat er een grafiek bij waar je dingen uit zou moeten kunnen afleiden?


Op woensdag 4 mei 2016 om 13:10 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

in het vwo natuurkunde examen van 2015 (pilot) tijdvak 1, wordt in vraag 20 gevraagd of bij amplitudemodulatie een groot of een klein vermogen geleverd moet worden.

In het correctievoorschrift staat dat er een groot vermogen geleverd moet worden, omdat het uitgezonden vermogen evenredig is met het kwadraat van de amplitude met de formule P=R x (I^2). Ik begrijp niet waarom dit het geval is... Ik hoop dat u me kan helpen!

Erik van Munster reageerde op woensdag 4 mei 2016 om 21:16
Als er in de opgave een grafiekje zou hebben gestaan van het uitgezonden signaal tegen de tijd zou het wat duidelijker zijn geweest. AM (amplitude modulatie) betekent dat het signaal wordt doorgeven in de amplitude van de draaggolf. Voor een zo duidelijk mogelijk signaal moet het verschil tussen maximale en minimale amplitude zo groot mogelijk zijn en dit betekent dat de maximale amplitude zo groot mogelijk moet zijn.

Hoe groter de amplitude hoe meer energie er nodig is om het uit te zenden. Er is dus een zo groot mogelijk vermogen nodig.

(Dat het vermogen evenredig is met het KWADRAAT van de stroomsterkte volgens de formule hoef je niet perse te noemen in je antwoord en je hebt de formule eigenlijk ook niet nodig om de vraag goed te beantwoorden)