Inloggen

Bandbreedte

Wanneer een zender en een ontvanger gebruik maken van een bepaalde frequentie voor hun draaggolf, mogen andere zenders in de buurt niet ook gebruik maken van deze frequentie omdat de signalen elkaar anders kunnen storen. Het frequentiegebiedje wat door een zender in beslag wordt genomen wordt een kanaal genoemd. De breedte van een kanaal heet de bandbreedte. Om te zorgen dat signalen elkaar niet in de weg zitten moet er altijd sprake zijn van een goede kanaalscheiding. Dit betekent dat kanalen elkaar niet mogen overlappen en de bandbreedte nooit te groot mag zijn. De bandbreedte hangt af van het te versturen signaal. In deze video uitleg over hoe de bandbreedte en het te versturen signaal met elkaar samenhangen.
4 1902
0:00 Start
0:13 Verschillende draaggolffrequentie
1:11 Frequentiespectrum
1:48 Bandbreedte
2:48 Signaal bepaalt bandbreedte
3:14 Grenzen: f-fsignaal f+fsignaal
4:12 Samenvatting

Voorkennis

zenden & ontvangen, modulatie, draaggolf, frequentie

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Bandbreedte" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : geen examenstof


Test jezelf - "Bandbreedte"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Om een signaal dat een hoge frequentie heeft door te sturen is een … bandbreedte nodig.

Een signaal van 10 kHz wordt uitgezonden via een draaggolf van 45,00 MHz. Wat is de bovengrens van het door de zender gebruikte frequentiegebiedje?

Hoe groot is de bandbreedte van het in de vorige vraag uitgezonden signaal?

kleine
grote
maakt niks uit
10 kHz
45,00 MHz
45,01 MHz
20 kHz
45,00 MHz
45,02 MHz


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel zenden & ontvangen vind je in:
FotonTrillingenGolvenHAVO.pdf
FotonTrillingenGolvenVWO.pdf

Vraag over videoles "Bandbreedte"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Bandbreedte

Op woensdag 24 apr 2019 om 20:47 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Waarom is de ondergrens f(draaggolf)-f(hoogste frequentie signaal), zou dit niet f(draaggolf)-f(laagste frequentie signaal) moeten zijn?

Groetjes,
Clara

Erik van Munster reageerde op woensdag 24 apr 2019 om 23:52
Nee het is echt de hoogste frequentie die in het signaal voorkomt die zowel de bovengrens als de ondergrens bepaalt. Waarom dit zo is hoef je niet te kunnen uitleggen maar heeft te maken met wat er gebeurd als je twee sinusfuncties met elkaar vermenigvuldigd.


Bekijk alle vragen (4)Op zondag 29 apr 2018 om 16:51 is de volgende vraag gesteld
Kan u nog uitleggen wat kanaalscheiding is?

Erik van Munster reageerde op zondag 29 apr 2018 om 17:56
Kanaalscheiding betekent dat twee frequentiebandjes waarop iets wordt uitgezonden elkaar niet in de weg zitten. Bijvoorbeeld:

Stel
Zender A zendt uit bij 96,3 MHz met een bandbreedte van 100 kHz.
Zender B zendt uit bij 96,6 MHz met een bandbreedte van 200 kHz

De band van zender A loopt dan van 96,25 MHz tot 96,35 MHz
De band van zender B loopt dan van 96,5 MHz tot 96,7 MHz

Dit betekent dat ze zenders elkaar nergens in de weg zitten omdat de banden elkaar niet overlappen. Er is dus goede kanaalscheiding. Als frequentiebanden van zenders elkaar wél overlappen spreek je van slechte kanaalscheiding en kunnen de zenders last van elkaar hebben. Bij ontvangst zal een deel van het signaal van de andere zender te horen zijn (als het over een geluid gaat).


Op woensdag 16 mrt 2016 om 22:13 is de volgende vraag gesteld
Hoi! Ik begrijp niet wat het verschil is tussen bandbreedte en frequentieband/kanaal?

Erik van Munster reageerde op woensdag 16 mrt 2016 om 22:33
Een frequentieband is een gebiedje in het frequentiegebied. Bijvoorbeeld 99.1 tot 99.6 Mhz.

Met bandbreedte wordt, zoals de naam al zegt, bedoeld hoeveel ruimte een frequentieband inneemt. De bandbreedte van de frequentieband uit het voorbeeld is 0,5 MHz.

Hoop dat je hier iets verder mee komt.


Op zondag 14 dec 2014 om 13:30 is de volgende vraag gesteld
Hallo Erik
Ik vroeg me af of het niet alleen de FM-zenders zijn die een bandbreedte hebben, omdat FM-zenders veranderingen hebben in de frequentie. De AM-zenders hebben slecht een verandering in de amplitude. Hebben AM-zenders dan niet alleen één bepaalde frequentie waar ze op uitzenden?
Met vriendelijke groet
Nikki

Erik van Munster reageerde op zondag 14 dec 2014 om 21:44
Lijkt logisch dat alleen bij FM de frequentie verandert maar toch verandert ook bij AM de frequentie.

Om dit echt goed te snappen zou je wiskunde die niet bij de HAVO/VWO stof hoort moeten gebruiken ('Fourieranalyse').

In het kort komt het er op neer dat alleen een oneindig voortdurende sinusgolf met constante amplitude de frequentie echt constant is. Zodra de amplitude verandert verandert ook de frequentie.

Vandaar dat ook bij AM de bandbreedte niet nul is maar groter wordt als de modulatiefrequentie toeneemt.