Inloggen

CAT-Scan

Een CT-scan (Computer Tomography) is een serie röntgenfoto's die onder een groot aantal verschillende hoeken van een patient gemaakt worden. De foto's worden hierna door de computer bewerkt waardoor uiteindelijke een 3D-beeld ontstaat van het binnenste van de patient waar artsen veel meer informatie uit kunnen halen dan uit een simpele 2D röntgenfoto. In deze videoles uitleg over hoe een CT-scan gemaakt wordt.
FAQ
1 3585
0:00 Start
0:06 Röntgenfoto
0:48 Serie röntgenfotos
1:07 3D-beeld
1:30 CT-scan in de praktijk
2:06 Voor- en nadelen
2:40 Samenvatting

Voorkennis

Ioniserende straling, rontgenstraling

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "CAT-Scan" hoort bij:

HAVO:       Centraal examen 2024 (CE)
VWO: : Centraal examen 2024 (CE)


Test jezelf - "CAT-Scan"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Bij met maken van een CT-scan of CAT-scan is de blootstelling aan schadelijke ioniserende straling …

Welk van onderstaande onderdelen is onmisbaar bij het maken van een CT-scan?

Wat kost meer tijd? Het maken van een rontgenfoto of het maken van een CT-scan?

afwezig
minimaal
relatief groot
magneet
radioantenne
rontgenbuis
Rontgenfoto
CT-scan
Maakt niks uit


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel ioniserende straling & medische beelden vind je in:
FotonIoniserendeStralingHAVO.pdf
FotonIoniserendeStralingVWO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "CAT-Scan" een rol speelt (havo/vwo):
ECG in MRI (v), MRI (Magnetic Resonance Imaging) (v),

Vraag over videoles "CAT-Scan"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | CAT-Scan

Op dinsdag 15 mrt 2016 om 11:07 is de volgende vraag gesteld
Hallo,
Wat is het verschil tussen CT-Scan en een MRI-Scan? en wat is het verschil in functie tussen die twee?
en is het verschil tussen echografie en röntgenfoto dat je met röntgenfoto alleen botten en andere harde delen van het lichaam ziet terwijl je met Echografie verschillende weefsels in het lichaam ziet omdat iedere weefsel alfa-deeltjes op verschillende manieren uitzendt?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 15 mrt 2016 om 14:25
Een CT-scan werkt met rontgenstraling, een MRI met een magneetveld en radiostraling. Een heel andere manier van beelden maken en je kijkt dus ook naar iets anders.

Echografie heeft helemaal niks met alfastraling, of wat voor soort straling dan ook te maken. Eigenlijk 'kijk je' bij echografie met geluidsgolven.

In BINAS staat in tabel 19 een mooi overzicht van alle verschillende soorten beeldvormende technieken die je moet kennen en als je bij "oefenen" hierboven kijkt bij ioniserendestraling dan is er ook een opgave (opgave 27) waarbij alle soorten medische beelden met elkaar vergeleken worden. Uitwerking kun je ook op de site vinden.