Inloggen

Detectiemethoden

Ioniserende straling is van zichzelf onzichtbaar en kan ongemerkt dwars door je heen gaan. Met behulp van de Geiger-Müllerteller (ook wel Geigerteller of GM-teller), een badge, een nevelkamer of bellenvat en een dradenkamer kunnen alfa-, beta-, gammastraling en röntgenstraling toch gemeten worden. In deze videoles worden de detectiemethoden één voor één behandeld en met elkaar vergeleken.


Voor het afspelen van de videoles 'Detectiemethoden' moet je ingelogd zijn
Nieuwsgierig? Kijk een demoles:
Voorvoegsels / Harmonische trilling / ElektronVolt

Voorkennis

Ioniserende straling, ioniserend vermogen, dracht

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Detectiemethoden" hoort bij:

HAVO:       Centraal examen 2019 (CE)
VWO: : Centraal examen 2019 (CE)

(In het oude examenprogramma: HAVO:CE VWO:CE)

Test jezelf - "Detectiemethoden"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Om te bepalen aan hoeveel straling een medewerker in een kerncentrale tijdens zijn werk is blootgesteld wordt meestal een … gebruikt.

Als iemand op zijn lichaam een radioactieve besmetting heeft opgelopen dan is met een … te vinden waar op zijn lichaam de besmetting zit.

Om van een deeltje ontstaan bij een kernreactie te meten welke weg het precies volgt gebruiken wetenschappers een …

Geigerteller
badge
dradenkamer
Geigerteller
badge
dradenkamer
Geigerteller
badge
dradenkamer


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel ioniserende straling & medische beelden vind je in:
FotonIoniserendeStralingHAVO.pdf
FotonIoniserendeStralingVWO.pdf

Vraag over videoles "Detectiemethoden"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Detectiemethoden

Over "Detectiemethoden" zijn nog geen vragen gesteld.