Inloggen

Dispersie

Hoe een lichtstraal precies gebroken wordt hangt niet alleen van het materiaal en de hoek af, maar kan ook van de kleur licht afhangen. Gevolg hiervan is dat wit licht in verschillende kleuren opgesplitst wordt. Voorbeeld hiervan is het spectrum wat bij een prisma ontstaat en een regenboog waarin wit zonlicht door regendruppeltjes gebroken wordt. Dit verschijnsel heet dispersie of kleurschifting. Dit komt omdat de brekingsindex van een stof anders is voor verschillende golflengtes licht. In deze videoles wordt uitgelegd hoe dit werkt en wat hiervan de gevolgen zijn.


Voor het afspelen van de videoles 'Dispersie' moet je ingelogd zijn
Nieuwsgierig? Kijk een demoles:
Voorvoegsels | Harmonische trilling | ElektronVolt

Voorkennis

Brekingsindex, wet van Snellius

BINAS

Belangrijke tabel(len) in Binas: 18

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Dispersie" hoort bij:

HAVO:       Keuzeonderwerp(SE)
VWO: : geen examenstof

(In het oude examenprogramma: HAVO:CE VWO:CE)

Test jezelf - "Dispersie"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Dispersie is het verschijnsel dat de … van een stof verschilt voor verschillende kleuren.

Een driehoekig stuk glas waarin wit licht wordt opgebroken in verschillende kleuren heet ook wel een …

Een witte lichtstraal (bestaande uit onderstaande kleuren) valt onder een hoek in op een wateroppervlak. Welke kleur licht wordt het sterkst gebroken?

brekingsindex
invalshoek
brekingshoek
spectrum
prisma
triangulum
rood
geel
blauw


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel licht & lenzen vind je in:
FotonLichtLenzenHAVO.pdf

Vraag over videoles "Dispersie"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Dispersie

Over "Dispersie" zijn nog geen vragen gesteld.