Inloggen

Fluxverandering

Door een veranderende magnetische flux kan een inductiespanning en daarmee een inductiestroom opgewekt worden. Fluxveranderingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Een magneet die dichterbij een spoel komt of verderweg gaat van een spoel, zorgt voor een verandering van de flux door de spoel. Een andere manier om een veranderende flux te creeëren is een oppervlak wat groter of kleiner wordt of een oppervlak wat draait ten opzichte van magnetische veldlijnen. In deze videoles wordt uitgelegd op welke verschillende manieren de flux kan veranderen.Voor het afspelen van de videoles 'Fluxverandering' moet je ingelogd zijn
Nieuwsgierig? Kijk een demoles:
Voorvoegsels / Harmonische trilling / ElektronVolt

Voorkennis

Inductie, magnetische flux

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Fluxverandering" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Centraal examen (CE)

(In het oude examenprogramma: HAVO:SE VWO:SE)

Test jezelf - "Fluxverandering"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Een draadraam bevindt zich in een homogeen magneetveld. De veldlijnen staan loodrecht op het oppervlak en lopen door het draadraam. Het magneetveld wordt sterkter. De flux …

Een draadraam bevindt zich in een homogeen magneetveld. De veldlijnen staan loodrecht op het oppervlak en lopen door het draadraam. Het draadraam wordt kleiner gemaakt. De flux …

Een draadraam bevindt zich in een homogeen magneetveld. Het draadraam wordt geroteerd zodat de veldlijnen niet meer loodrecht op het draadraam staan er er niet meer recht doorlopen. De flux …

neemt toe
neemt af
blijft constant
neemt toe
neemt af
blijft constant
neemt toe
neemt af
blijft constant


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel inductiespanning & flux vind je in:
FotonElektromagnetismeVWO.pdf

Vraag over "Fluxverandering"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Fluxverandering

Over "Fluxverandering" zijn nog geen vragen gesteld.