Inloggen

Golffasen

Net zoals bij trillingen is er ook bij golven sprake van fase en faseverschillen. In deze videolessen wordt uitgelegd dat de fase van de trilling op een bepaald punt in een golf afhangt van de afstand tot de bron van de golf en van de golflengte. Als deze afstand precies een heel aantal golflengtes is, is de gereduceerde fase ten opzichte van de bron 0.
FAQ
5 5334
0:00 Start
0:09 Wat is fase?
0:32 Faseverschil
3:07 Δφ = Δx/λ
3:16 In fase/tegenfase
4:20 Samenvatting

Voorkennis

Golf, golflengte, fase

Formules

 
Faseverschil golf Δφ = Δx/ λ Δφ = faseverschil
Δx = weglengteverschil (m)
λ = golflengte (m)

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Golffasen" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Centraal examen 2024 (CE)


Test jezelf - "Golffasen"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Bij welke van onderstaande faseverschillen spreken we van tegenfase?

Een golf in een koord met een golflengte van 2,2 m passeert twee punten op dat koord die op een afstand van 3,3 m van elkaar liggen. Zijn de twee punten in fase of in tegenfase?

De afstand tussen de twee punten uit de vorige vraag wordt langzaam vergroot. Bij welke onderlinge afstand zijn de punten voor het eerst in fase?

Δφ = 0, 1, 2, …
Δφ = ½, 1½, 2½, …
Δφ = -1
In fase
In tegenfase
Geen van beiden
3,8 m
4,2 m
4,4 m


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel trillingen & golven vind je in:
FotonTrillingenGolvenVWO.pdf

Vraag over videoles "Golffasen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Golffasen

Manal Cheikh vroeg op maandag 8 mrt 2021 om 17:45
Beste Erik,

Ik had een vraag bij het stukje wanneer u twee touwtjes in een trilling zet. Ik begrijp dat het verschil tussen de twee touwtjes 1/4de is, maar waarom loopt het linker touwtje voor op het rechter touwtje? Ik zou het juist andersom zien, dat rechts voorloopt op links.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Erik van Munster reageerde op maandag 8 mrt 2021 om 17:53
De golf in deze videoles beweegt naar rechts. Dit betekent dat, als er bv een topje aankomt, dit topje eerst langs het linker stippellijntje komt en daarna pas bij het rechter stippellijntje. Dit betekent dat het rechter stippellijntje achterloopt bij het linker.

(Ik denk dat de verwarring komt omdat je de neiging hebt het plaatje te zien als een grafiek. Dit is het niet. Het is een plaatje van hoe de trilling er op een bepaald moment uitziet en géén u,t-grafiek. Horizontaal staat dus niet de tijd).


Bekijk alle vragen (5)Adriaan Tijsseling vroeg op zondag 16 sep 2018 om 18:03
Beste Erik,

Ik heb uw videos over Trillingen&golven onderzocht maar ik kon geen uitleg vinden voor fasehoeken, en hoe je formules zoals a= 360 x t/T, u(t) = A x sin(360 x t/T0 etc kan gebruiken. Wilt u misschien deze formules en het begrip fasehoek uitleggen?

Heel erg bedankt!

Erik van Munster reageerde op zondag 16 sep 2018 om 19:43
Van “fase” bestaan verschillende definities. Op het school (havo/vwo) is fase “hoeveel trillingstijden” iets verschilt ten opzichte van iets anders. Een fase van 0,5 betekent dus dat er een halve trilling voorbij is of dat de ene trilling of golf een halve trillingstijd verschilt. Op deze manier loopt de fase dus van 0 tot 1 (complete trilling of golf)

Een andere manier (die dus niet op havo/vwo gebruikt wordt) om fase weer te geven is om een complete trilling weer te geven als 360 graden. Fase tijdens een trilling loopt dan dus van 0 graden tot 360 graden en een halve trilling (bijvoorbeeld) is dan 180 graden. Deze manier van fase weergeven heet ook wel “fasehoek” ipv “fase”.

Uit de context van de situatie wordt meestal wel duidelijk welke definitie van fase wordt gebruikt.


Op zaterdag 24 feb 2018 om 16:48 is de volgende vraag gesteld
Een kleine tip. Ten eerste zijn uw filmpjes geweldig en zijn ze van groot nut geweest.
Het zou alleen erg handig zijn als u een functie aan uw filmpjes kan voegen waarin je een filmpje 2x zo hard kan versnellen. Ik raak snel afgeleid en gebruik vaak op youtube deze functie om scherp te blijven. Daarnaast kost het ook veel tijd, voor het leren van een examen. En soms wil je eigenlijk kort iets terugkijken, maar weet je niet precies waar de uitleg staat. Waardoor ik vaak ook veel tijd kwijt ben.

Erik van Munster reageerde op zondag 25 feb 2018 om 08:16
Op de videospeler die nu gebruikt wordt zit inderdaad nu inderdaad geen mogelijkheid om te versnellen. Ik zal eens kijken of dit makkelijk toe te voegen is. Dank voor de tip.


Op dinsdag 3 jan 2017 om 16:09 is de volgende vraag gesteld
Hoi Erik,

Wat is eigenlijk het verschil tussen een trilling en een golf?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 3 jan 2017 om 16:24
Een trilling is een zichzelf herhalende beweging rond een evenwichttstand. Voorbeeld is een gewichtje wat aan een veer heen en weer beweegt.

Een golf is een zich in de ruimte verplaatsende trilling. Voorbeeld is een golf die zich in een koord verplaatst als je één van de uiteinde heen en weer laat trilling. Een trilling is de de oorzaak van een golf.

Op dinsdag 3 jan 2017 om 17:43 is de volgende reactie gegeven
Dankjewel


Kimberly Schoenmaker vroeg op donderdag 18 apr 2013 om 12:02
is er ook een speciale definitie (zoals 'in fase/ in tegenfase') als het faseverschil 1/4 bedraagt?

Erik van Munster reageerde op donderdag 18 apr 2013 om 13:20
Nee, alleen "in fase" (bij faseverschil 0,1,2,3..) en "tegenfase" (bij faseverschil half, anderhalf tweeeenhalf..) hebben een aparte naam of definitie. Als het faseverschil een kwart is is hier geen speciale term voor.