Inloggen

Grootheden & eenheden

Grootheden en eenheden spelen een belangrijke rol in de natuurkunde. Ze komen terug in alle onderwerpen van natuurkunde en in de formules die hierbij horen. In het kort: Een grootheid is iets wat je kunt meten, zoals lengte of massa, een eenheid is een afgesproken hoeveelheid, zoals meter, kilogram, seconde. Deze afspraken bij elkaar worden ook wel het SI-stelsel genoemd (Système International). In deze videoles wordt uitgelegd wat grootheden en eenheden precies zijn, wat hun symbolen zijn, wat het verschil is tussen een grondeenheid (ook wel basiseenheid) en een afgeleide eenheid, en hoe je ze in BINAS kunt terugvinden.Voor het afspelen van de videoles 'Grootheden & eenheden' moet je ingelogd zijn
Nieuwsgierig? Kijk een demoles:
Voorvoegsels / Harmonische trilling / ElektronVolt

BINAS

Belangrijke tabel(len) in Binas: 3,4

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Grootheden & eenheden" hoort bij:

HAVO:       Centraal examen (CE)
VWO: : Centraal examen (CE)

(In het oude examenprogramma: HAVO:CE VWO:CE)

Test jezelf - "Grootheden & eenheden"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Welke van de volgende eenheden is géén grondeenheid.

Waar staat SI voor?

De eenheid van kracht (Newton) is een afgeleide eenheid. Waar staat de eenheid 'Newton' voor?

meter (m)
volt (V)
ampère (A)
Significantie Index
Serial Interface
Système International
kg·m·s-2
kg·m
kg·s·m-1


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel algemeen vind je in:
FotonAlgemeenHAVO.pdf
FotonAlgemeenVWO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "Grootheden & eenheden" een rol speelt (havo/vwo):
Airbus E-fan (h),

Vraag over "Grootheden & eenheden"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Grootheden & eenheden

Op vrijdag 14 jul 2017 om 09:32 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,
Ik weet niet zo goed waar ik deze vraag moet stellen, dus vandaar dat ik het maar bij 'algemeen' doe. Dit jaar doe ik staatsexamen natuurkunde. Het schriftelijke deel heb ik al gehad, maar volgende week heb ik mijn mondeling. Ik vind het erg moeilijk om me op dit mondeling voor te bereiden, aangezien ik niet weet hoe een mondeling in een exact vak tot stand komt. Ik op de site van duo gekeken en een voorbeeld gevonden, maar ik werd er niet veel wijzer van. Heeft u nog tips of een manier om me voor te bereiden voor dit mondeling? Bij voorbaat dank!


Op woensdag 28 sep 2016 om 16:38 is de volgende vraag gesteld
Hallo,
Zou u ook uit kunnen leggen wat een formulegrootheid is?

Groet!

Erik van Munster reageerde op woensdag 28 sep 2016 om 20:13
Formulegrootheid is niet een woord met een speciale betekenis. Ik denk dat er gewoon de grootheid mee bedoeld wordt die in een bepaalde formule voorkomt.

(Als je het woord tegen bent gekomen in een opgave kun je me ook de opgave per mail sturen. Misschien wordt uit de opgave zelf duidelijk wat ze precies met het woord bedoelen)


Op dinsdag 1 dec 2015 om 21:52 is de volgende vraag gesteld
de eenheid van kracht is N = m.kg.s^(-2). Hoe moet ik dit laatste zien? seconde gedeeld door 10 tot de 2e? dus seconde gedeeld door honderd?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 1 dec 2015 om 22:15
Nee hoor, er staat geen 10 bij.

s^-2 betekent 1/s^2 of, als je het in woorden wil zeggen "per seconde in het kwadraat".

Newton betekent hetzelfde als "kilogram meter per seconde in het kwadraat"


Op zondag 15 nov 2015 om 18:31 is de volgende vraag gesteld
Beste,

Heeft u toevallig ook uitleg over biofysica? We krijgen het niet op het centraal examen, maar wel voor ons schoolexamen.

Groet!

Erik van Munster reageerde op zondag 15 nov 2015 om 19:20
Biofysica is op scholen een keuzeonderwerp en er bestaat geen officiele omschrijving waar het precies over moet gaan. Dit mag iedere school zelf kiezen. Het kan over lichaamstemperatuur gaan of over de lens in het oog, of de bloeddruk of over elektrische signalen in de hetsenen of over spierkracht. Kortom: onmogelijk om uitleg te geven omdat iedere school weer iets anders behandeld.

Mocht je ergens mee vastlopen kun je me wel mailen, hoor.


Lianne Kooij vroeg op maandag 6 okt 2014 om 21:03
Goedenavond,

Ik vraag me af bij de test jezelf vraag 1, waarom is Volt geen grondeenheid? Terwijl bij Ampère er 1 ampère stroomt als er een lading van 1 Coulomb wordt getransporteerd gedurende 1 seconde. Je leidt hem dan toch af met andere eenheden?

Bedankt alvast!

Erik van Munster reageerde op maandag 6 okt 2014 om 21:23
Volt is de hoeveelheid energie per lading dus J/C. Volt is dus afgeleid. Coulomb is de hoeveelheid lading die zich verplaatst als er 1 seconde lang een stroom loopt van 1 ampere. Coulomb is dus afgeleid van de seconde en de ampere. Het heeft met geschiedenis te maken dat is afgesproken om de Ampere als grondeenheid te nemen en niet de Coulomb.

Lianne Kooij reageerde op maandag 6 okt 2014 om 21:29
Helder! Bedankt


Op woensdag 15 jan 2014 om 13:47 is de volgende vraag gesteld
Hallo,

Voor welke grootheid staat "k" in de formule : Flucht = k * v^2 ?

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op woensdag 15 jan 2014 om 13:55
In de formule staat:

"De luchtwrijving (Flucht) is evenredig met het kwadraat van de snelheid (v^2)".

'k' is hier gewoon de naam die aan de constante gegeven is die je nodig hebt om Flucht te kunnen bepalen uit de snelheid.

k is hier dus niet iets wat je je makkelijk kunt voorstellen (zoals lengte, massa of tijdsduur) maar een constante.

Als je meer wil weten over deze constante: Zie de videoles "Luchtwrijving" onder het kopje "krachten"