Inloggen

Moleculen & fasen

Of een stof vast, vloeibaar of gas is wordt ook wel de fase of aggregatietoestand van een stof genoemd. De fase hangt af van de temperatuur en de kracht waarmee moleculen elkaar aantrekken (de vanderwaalskracht, genoemd naar de Nederlandse natuurkundige Johannes Diederik van der Waals). Vanaf een bepaalde temperatuur (het smelpunt) gaat een vast stof smelten en wordt vloeibaar en vanaf een bepaalde temperatuur (het kookpunt) gaat een vloeistof verdampen en wordt gas. Het smelpunt en het kookpunt is voor iedere stof anders. In deze videoles uitleg over wat de fase van een stof te maken heeft met de moleculen waaruit de stof is opgebouwd en wat smelten, verdampen, condenseren, stollen, sublimeren en rijpen betekenen.


Voor het afspelen van de videoles 'Moleculen & fasen' moet je ingelogd zijn
Nieuwsgierig? Kijk een demoles:
Voorvoegsels | Harmonische trilling | ElektronVolt

BINAS

Belangrijke tabel(len) in Binas: 8,9,10,11,12

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Moleculen & fasen" hoort bij:

HAVO:       Centraal examen 2020 (CE)
VWO: : Schoolexamen(SE)

(In het oude examenprogramma: HAVO:SE VWO:SE)

Test jezelf - "Moleculen & fasen"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
De situatie waarin de moleculen alleen op hun plaats heen en weer kunnen bewegen maar ten opzichte van hun buren op hun plaats blijven is de …

De situatie waarin de moleculen onafhankelijk van elkaar vrij kunnen bewegen is de …

In welke fase bevindt methanol zich bij kamertemperatuur?

vaste fase
vloeistoffase
gasfase
vaste fase
vloeistoffase
gasfase
vaste fase
vloeistoffase
gasfase


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel moleculen & eigenschappen vind je in:
FotonStoffenWarmteHAVO.pdf
FotonMaterieMoleculenVWO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "Moleculen & fasen" een rol speelt (havo/vwo):
Meteoriet van Tsjeljabinsk (h),

Vraag over videoles "Moleculen & fasen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Moleculen & fasen

Op zondag 23 dec 2018 om 16:06 is de volgende vraag gesteld
Hallo Erik,

Ik vind het moeilijk om te onderscheiden wat het verschil is tussen een molecuul, atoom en deeltjes en daardoor loop ik vast bij opgaves.

Erik van Munster reageerde op zondag 23 dec 2018 om 16:50
Is niet zo heel moeilijk hoor, maar je moet het wel eerst even goed in de je hoofd hebben:

MOLECULEN zijn de deeltjes waaruit een bepaalde stof of materiaal bestaat. Bijvoorbeeld watermoleculen (H2O). Moleculen bestaan uit kleinere deeltjes en als de een molecuul opsplitst is het niet meer dezelfde stof.

ATOMEN zijn de bouwstenen van moleculen. H2O bestaat bv uit twee H-atomen en één O-atoom. In tabel 99 staan alle soorten atomen met hun naam en afkorting.

Als je nóg meer inzoomt zie je dat een atoom ook weer bestaat uit nog kleinere deeltjes: een ATOOMKERN met daaromheen ELEKTRONEN.

In de videoles “atoomkernen” wordt uitgelegd welke deeltjes er in een kern zitten.

Hoop dat je hier iets verder mee komt...