Inloggen

Warmtecapaciteit

Warmtecapaciteit is een grootheid die aangeeft hoeveel warmte-energie er nodig is om een voorwerp 1 K of 1 °C in temperatuur te laten stijgen. Het symbool van warmtecapaciteit is C (Hoofdletter om het te onderscheiden van soortelijk warmte!). De eenheid Joule per Kelvin (J/K) of Joule per graad Celsius (J/°C). In deze videoles wordt uitgelegd hoe warmtecapaciteit afhangt van de massa van een voorwerp en van de materialen waarvan een voorwerp gemaakt is.
FAQ
6 2367
0:00 Start
0:10 Warmte toevoer/afvoer
0:24 Q = C·ΔT
0:12 Definitie warmtecapaciteit
1:24 Rekenvoorbeeld
2:46 Samenvatting

Voorkennis

Warmte, energie, temperatuur

Formules

 
Warmtecapaciteit Q = C·ΔT Q = warmte (J)
C = warmtecapaciteit (J/K>
ΔT = temperatuurverschil (K)

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Warmtecapaciteit" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Schoolexamen(SE)


Test jezelf - "Warmtecapaciteit"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Hoe hoger de warmtecapaciteit van een voorwerp hoe … de warmte die nodig is om het te verwarmen.

De grootheid ΔT die in formules over warmte en temperatuur voorkomt heeft als eenheid …

Er is 1,1·105 J nodig om een gevulde kruik van 18 °C naar 40 °C op te warmen. Wat is de warmtecapaciteit?

groter
kleiner
maakt niet uit
°C
K
mag allebei
2,8·103 J/K
5,0·103 J/K
2,4·106 J/K


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel warmte & temperatuur vind je in:
FotonStoffenWarmteHAVO.pdf
FotonMaterieMoleculenVWO.pdf


CCVX-opgaven waarin "Warmtecapaciteit" een rol speelt (havo/vwo):
Warmte, Warmte,

Vraag over videoles "Warmtecapaciteit"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Warmtecapaciteit

Op zaterdag 15 jul 2023 om 23:04 is de volgende vraag gesteld
Hey, ik vind het verschil tussen Q C en c erg lastig, zou u misschien voor mij korte definities hiervan kunnen geven en hoe ze precies van elkaar verschillen?

Erik van Munster reageerde op zondag 16 jul 2023 om 00:50
Q = warmte. Dit is de energie die nodig is om een voorwerp in temperatuur te laten stijgen. Of de energie die vrijkomt om een voorwerp in temperatuur te laten dalen. Om Q te berekenen heb je C of c nodig.

C = warmtecapaciteit. Dit is een eigenschap van een voorwerp. Het is de energie die nodig is om dat voorwerp 1 graad in temperatuur te laten stijgen.

c = soortelijke warmte. Dit is een eigenschap van een stof. Het is de energie die nodig is om 1 kg van een stof 1 graad in temperatuur te laten stijgen. c is dus een stofeigenschap die je in Binas kunt opzoeken.


Bekijk alle vragen (6)Op maandag 21 mrt 2022 om 17:56 is de volgende vraag gesteld
Graden Celsius en Kelvin is toch niet hetzelfde? Waarom wordt dan in elk voorbeeld het verschil in graden Celsius vertaald naar Kelvin?

Op maandag 21 mrt 2022 om 17:57 is de volgende reactie gegeven
Sorry het wordt al uitgelegd!


Op maandag 15 mrt 2021 om 10:52 is de volgende vraag gesteld
Dag meneer,

Ik begrijp onderstaande vraag niet helemaal. Welke waardes moet ik allemaal gebruiken om de warmtecapaciteit te berekenen?
Stel: u verwarmt 1,2 kg water met een elektrische waterkoker die een vermogen heeft van 1.800 W. De temperatuur van het water dat uit de kraan stroomt, is 16 °C.
Bereken de warmtecapaciteit van 1,2 kg water.

Op maandag 15 mrt 2021 om 10:59 is de volgende reactie gegeven
Ik kom zelf uit op een C van 5,0*10^3 J/K. Ik heb alleen het gegeven van P=1800W niet gebruikt in mijn berekening. Klopt dat? of moet ik die wel ergens gebruiken?

Erik van Munster reageerde op maandag 15 mrt 2021 om 15:49
Klopt, je kunt de warmtecapaciteit berekenen als je de massa weet (1,2 kg) en weet dat het water is (soortelijke warmte 4180 J/kgK). Je hebt het vermogen van de waterkoker dan inderdaad niet nodig (voor deze opgave).


Op zondag 13 mei 2018 om 16:07 is de volgende vraag gesteld
Ik kan de formule warmtecapaciteit niet vinden in de BINAS.
Ik heb wel de soortelijke warmte, wat bijna hetzelfde is, maar hier staat nog dat het vermenigvuldigd moet worden met 'm'.
Is dit belangrijk voor het CE HAVO om het te weten uit je hoofd?

Erik van Munster reageerde op zondag 13 mei 2018 om 21:05
De formule voor warmtecapaciteit lijkt inderdaad op de formule voor soortelijke warmte maar je hoeft hem niet te kennen voor het HAVO CE en hij staat ook niet in BINAS.

Als je op het examen iets met warmtecapaciteit moet doen zal er in de opgave uitleg staan en zul je de formule erbij krijgen. Je hoeft hem dus niet te kennen.
.


Op woensdag 8 apr 2015 om 19:33 is de volgende vraag gesteld
Ik zoek het onderwerp energie omzetting. Dus bijvoorbeeld in beweging of warmte

Erik van Munster reageerde op donderdag 9 apr 2015 om 10:04
Staat onder het kopje "Arbeid & Energie".

Belangrijkste videolessen hierover zijn "energie" en "wet van behoud van energie"


Op donderdag 4 jul 2013 om 13:20 is de volgende vraag gesteld
Bij vraag 3 wordt gegeven de temperatuur in Celsius, vandaar ook dat ik in mijn berekening ''delta T= 22 C'' noteerde. Uw antwoord op vraag 3 weergeeft in de berekening ''delta T= 22 K''.
Is het gebruikelijker om met Kelvin in de berekeningen door te gaan? Vr bedankt.

Erik van Munster reageerde op donderdag 4 jul 2013 om 15:26
Maakt hier niks uit of je nou in Celsius of Kelvin werkt:

40 C - 18 C = 22 C
313,15 K - 291,15 K = 22 K

Allebei goed dus. Wel opletten want dit geldt alleen bij formules waarin een temperatuurVERSCHIL (delta T) voorkomt.