Inloggen

Algemene gaswet

De drie gaswetten (wet van Boyle, wet van Gay-Lussac en het verband tussen p en N) kunnen gecombineerd worden tot één formule die het verband geeft tussen druk (p), volume (V), temperatuur (T) en aantal mol (n): De algemene gaswet. Net zoals de afzonderlijke gaswetten geldt deze alleen voor een ideaal gas. In deze formule komt behalve deze 4 grootheden nog een constante voor: R, de gasconstante. In deze videoles uitleg over wat de algemene gaswet precies inhoudt.
FAQ
12 2605
0:00 Start
0:10 Gaswetten
0:44 p·V / n·T = R
0:58 Gasconstante (R)
1:18 Wat is een ideaal gas?
2:18 Rekenvoorbeeld 1
3:21 Voorbeeld 2
4:32 Samenvatting

Voorkennis

Druk, molecuul, temperatuur, kelvin, mol

Formules

 
Algemene gaswet pV = nRT p = druk (Pa)
V = volume (m3
n = aantal mol
R = 8,3144621 J/mol·K
T = temperatuur (K)

BINAS

Belangrijke tabel(len) in Binas: 7 (gasconstante)

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Algemene gaswet" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : geen examenstof


Test jezelf - "Algemene gaswet"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Wanneer is een gas een ideaal gas?
A Het volume van moleculen zelf is verwaarloosbaar
B Moleculen voelen elkaar onderling niet
C Er wordt geen energie aan het gas toe- of afgevoerd.

Volgens de algemene gaswet geldt p·V /(n·T) = …

Wat is het volume van 1 mol gas bij T=0oC en p=standaarddruk?

A en B
B en C
alledrie
1
8,3145
1,01325·105
1 liter
1,5 liter
22 liter


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel gassen & druk vind je in:
FotonMaterieMoleculenVWO.pdf


CCVX-opgaven waarin "Algemene gaswet" een rol speelt (havo/vwo):
Gassen, CV-installatie, Spectrometer, Gas, Import van aardgas, Geluid, Warmte, Gassen,

Vraag over videoles "Algemene gaswet"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Algemene gaswet

Op maandag 22 apr 2024 om 12:58 is de volgende vraag gesteld
Als je van 1 mol naar het aantal deeltjes wilt, gebruik je de constante van Avogadro, dus 1 mol waterstof is dan 6,022 * 10^23 deeltjes h2o als ik het goed begrijp.

Maar in Binas 7a staat ook het molair volume Vm. Hieronder staat voor een ideaal gas en een gasvormige stof twee waarden met als eenheid m^3 / mol.

Mag je in die gevallen dan het volume aan de hand van het aantal mol bepalen en moet je dit ook kunnen als je met de gaswetten werkt?

Bedankt voor uw tijd!

Erik van Munster reageerde op maandag 22 apr 2024 om 13:39
Klopt: Een mol is een hoeveelheid van 6,022*10^23 deeltjes. Niet alleen H2O maar voor elke stof. Een mol is dus een bepaald aantal.

Molair volume in Binas tabel 7 is hoeveel volume één mol gas inneemt. Dit hangt uiteraard van de temperatuur en de druk af. In Binas staan er de twee die je het vaakst gebruikt. Eentje bij kamertemperatuur en eentje bij 0 graden Celsius. Beide bij standaard luchtdruk.

Je zou het ook zelf uit kunnen rekenen. Als je met de algemene gaswet het volume (V) uitrekent voor p = 1*10^5 Pa, T = 273 K en n = 1 mol kom je op hetzelfde volume.

Op maandag 22 apr 2024 om 20:44 is de volgende reactie gegeven
Hartstikke bedankt! :)


Bekijk alle vragen (12)Op maandag 15 mei 2023 om 11:19 is de volgende vraag gesteld
Dag Erik,

Bij mij is het balletje nog niet gevallen, ik snap de logica wel maar uiteindelijke de uitwerking niet.
kan jij de volgende vragen met mij doornemen en ook de uitwerking want dat word in deze tijd ook gevraagd op de toets.

1.De druk in een ruimte van 20 liter is 3 bar (absoluut) bij een temp van 17 ⁰C. De
temperatuur wordt verhoogd. Het volume neemt toe tot 21 liter en de druk tot 3.5 bar
(absoluut).
Hoeveel bedraagt de nieuwe temperatuur?

2.Er staat een gasfles met een inhoud van 15 l in de zon. De temperatuur van het gas
bedraagt 70⁰C en er heerst een druk van 200bar (absoluut).
Nu wordt de fles gekoeld tot een temperatuur van 10⁰C. De inhoud van de gasfles blijft
15 l.
Gevraagd: de druk in de gasfles nadat hij is afgekoeld in bar?

Ik hoop van je te horen

Erik van Munster reageerde op maandag 15 mei 2023 om 14:35
Kan je een beetje op weg helpen:

Bij vraag 1 kun je de hoeveelheid gas in mol berekenen (n) voordat de temperatuur wordt verhoogd. Deze hoeveelheid verandert namelijk niet en is hetzelfde na het verhogen van de temperatuur. Na het verhogen weet je V, p, R (constante), n en kun je T uitrekenen met de algemene gaswet .

Bij vraag 2 kun je op dezelfde manier doen: eerst n berekenen vóór de temperatuurverandering en daarna p berekenen na de temperatuurverandering.

(Weet je zeker dat je dit onderwerp moet kennen? Het hoort niet bij de examenstof HAVO en VWO.)


Op maandag 10 aug 2020 om 11:49 is de volgende vraag gesteld
Wat moet je dan doen als er een vraag is dat je bijvoorbeeld het volume moet berekenen. Maar uit de tekst in de opdracht blijkt dat het geen ideaal gas is. Is dit dan een instinker? Is het antwoord: "Dit is geen ideaal gas, dus de algemene gaswet kan niet toegepast worden." dan voldoende?

Erik van Munster reageerde op maandag 10 aug 2020 om 11:56
Als je zeker weet dat het géén ideaal gas is (omdat dat in de vraag staat) dan kun je inderdaad de algemene gaswet niet gebruiken om het volume te berekenen.

Maar volume kun je bv ook uitrekenen uit de dichtheid en de massa als die in de vraag gegeven staan. Of uit de afmetingen van de ruimte waarin het gas zit opgesloten.

Als je dit niet weet en het zou alléén met de algemene gaswet kunnen dan kun je inderdaad het volume niet berekenen.


Op zondag 1 mrt 2020 om 12:25 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Hoe kan ik de verhouding tussen Celsius en Kelvin weten? Ik heb het nergens in mijn Binas gevonden!

Alvast bedankt voor je reactie!

Erik van Munster reageerde op zondag 1 mrt 2020 om 13:20
In tabel 7 kun je je lezen dat 0 graden C (smeltpunt ijs) gelijk is aan 273,15 K.


Op vrijdag 22 mrt 2019 om 15:44 is de volgende vraag gesteld
Ik snap niet hoe ik het volume moet berekenen bij

1,02EXP5 x 8,0 x 0,50EXP5 x V2
gedeeld door: Gedeeld door:
285 250

Erik van Munster reageerde op vrijdag 22 mrt 2019 om 16:56
Je kunt beter eerst de formule (met symbolen, niet met getallen) uitschrijven en omzetten.

Pas daarna vul je de waarden in en kun je in één keer uitrekenen wat je wil weten.

Wat is de formule en wat wil je precies weten?


Op donderdag 22 jun 2017 om 16:58 is de volgende vraag gesteld
Is de algemene gaswet hetzelfde als de ideale gaswet?

Erik van Munster reageerde op donderdag 22 jun 2017 om 17:23
Ja, daar wordt hetzelfde mee bedoeld: pV=nRT


Op donderdag 27 apr 2017 om 16:12 is de volgende vraag gesteld
De formule in het filmpje klopt niet.
0,5 liter is toch 0,0005 m^3
En geen 0,005

Erik van Munster reageerde op donderdag 27 apr 2017 om 17:03
Klopt, 0,5 liter is 0,0005 kubieke meter (de komma schuift drie plaatsen op). De uitkomst van de som klopt verder wel.


Op maandag 20 mrt 2017 om 20:48 is de volgende vraag gesteld
Is n het aantal deeltjes of het aantal mol? Dat is toch niet hetzelfde?

Erik van Munster reageerde op maandag 20 mrt 2017 om 21:21
De n die in de formule van de algemene gaswet voorkomt is het aantal mol. Dit is inderdaad niet hetzelfde als het aantal deeltjes, maar het heeft er wel mee te maken.
Ze zijn namelijk recht evenredig met elkaar:

Aantal deeltjes = aantal mol * een constante

(De constante heet het getal van Avogadro en kun je vinden in BINAS tabel 7.)


Op zaterdag 21 jan 2017 om 19:40 is de volgende vraag gesteld
Klopt het antwoord bij vraag 2 wel? Moet dit niet 8,3145 zijn i.p.v. 83,145?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 21 jan 2017 om 20:33
Zeker, de gasconstante R is 8,3145. De komma stond verkeerd. Ik heb het net verbeterd en het staat er nu goed. Dank voor je oplettendheid.


Op dinsdag 29 mrt 2016 om 17:25 is de volgende vraag gesteld
Waarom is bij de laatste vraag de hoeveelheid mol gelijk gebleven? De temperatuur en het volume zijn toch veranderd?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 29 mrt 2016 om 18:16
Klopt, temperatuur en volume zijn veranderd maar deze vraag gaat over een afgesloten hoeveelheid gas die met een zuiger wordt samengeperst. Er kunnen dus geen gasmoleculen ontsnappen of bij komen. Hoeveelheid mol blijft dus gelijk.

Als dit niet zo was dan zou er in de vraag bij hebben moeten staan hoeveel mol gas er was bijgekomen of ontsnapt anders kun je de druk niet uitrekenen.


Op vrijdag 10 apr 2015 om 09:24 is de volgende vraag gesteld
In de video wordt gezegd dat het geen ideaal gas meer is bij extreme drukken en temperaturen, maar er wordt ook de dichtheid genoemd. Heeft die iets te maken met of het een ideaal gas is of niet?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 10 apr 2015 om 09:42
Een ideaal gas is een gas waarbij de gasmoleculen elkaar niet voelen en de moleculen zelf geen ruimte innemen. Dit is bij benadering waar voor de meeste gassen. Als de dichtheid heel groot is zitten de moleculen ook heel dicht op elkaar. Dan hebben ze natuurlijk wel invloed op elkaar en wordt de ruimte die de moleculen innemen wel belangrijk. Daarom mag je er bij heel grote dichtheid niet vanuit gaan dat een gas ideaal is.


Op dinsdag 20 nov 2012 om 17:59 is de volgende vraag gesteld
Hoort bij het 2e voorbeeld niet een volume van 0,0005m^3 in plaats van 0,005m^3?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 20 nov 2012 om 19:47
Klopt, je hebt gelijk: 0,5 liter is 0,0005 kubieke meter (de komma schuift drie plaatsen op). De uitkomst van de som klopt verder wel.