Inloggen

Atoommodellen

Aan het begin van de 20e eeuw bestonden er verschillende opvattingen over hoe atomen in elkaar zaten.Volgens de Nieuw-Zeelandse fysicus Ernest Rutherford draaien negatief geladen elektronen om een positief geladen atoomkern en kunnen ze alle afstanden van de kern bevinden. Dichtbij de kern bezitten de eletronen weinig energie, ver van de kern veel. Om in een hogere baan te komen moet een elektron dus energie opnemen bijvoorbeeld via fotonen (straling). Volgens de Deense fysicus Niels Bohr konden elektronen zich maar in een aantal verschillende banen bevinden en waren de meeste afstanden verboden. In deze videoles worden de twee atoommodellen besproken en vergeleken.
FAQ
4 3245
0:00 Start
0:20 Model van Rutherford
1:44 Model van Bohr
2:12 Energieovergangen
2:23 Fotonen
3:15 Lijnenspectrum
3:49 Samenvatting

Voorkennis

Elektrische lading, elektron

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Atoommodellen" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Centraal examen 2024 (CE)


Test jezelf - "Atoommodellen"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Elektronen kunnen op elke afstand van de kern hun rondjes draaien volgens het model van …

Elektronen kunnen slechts op bepaalde afstanden van de kern hun rondjes draaien volgens het model van …

Bij een overgang van een hogere naar een lagere elektronenbaan moet een atoom een foton …

Planck
Bohr
Rutherford
Planck
Bohr
Rutherford
absorberen
uitzenden
reflecteren


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel atomen & spectra vind je in:
FotonQuantumAtoomfysicaVWO.pdf


CCVX-opgaven waarin "Atoommodellen" een rol speelt (havo/vwo):
Waterstofatoom in elektrisch veld, Kwikdamp,

Vraag over videoles "Atoommodellen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Atoommodellen

Op woensdag 21 feb 2018 om 21:59 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Waar staan Em en En precies voor in de formule /Em - En/?

Ik hoor het graag!

Erik van Munster reageerde op woensdag 21 feb 2018 om 22:05
Em en En zijn de energieen van de nivea's m en n. De m en de n zijn gewoon de letters om het energie niveau mee aante duiden.

Bijvoorbeeld: Het verschil in energie tussen niveau 2 en niveau 3 is gelijk aan E3-E2.


Bekijk alle vragen (4)Op donderdag 11 mei 2017 om 19:46 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik begrijp niet goed wanneer er nu een emissiespectrum ontstaat. In een voorgaand filmpje legt u uit dat een gas, als het heel heet is, fotonen gaat uitzenden. Gebeurt dit gewoon spontaan? Bij een toename in temperatuur van de omgeving zou je nl toch verwachten dat juist energie in de vorm van fotonen wordt opgenomen in het systeem ipv uitgezonden - net zoals bij een endotherme reactie?

Erik van Munster reageerde op donderdag 11 mei 2017 om 19:56
Ja, dit uitzenden gebeurt spontaan. Alle voorwerpen die warmer zijn dan het absolute nulpunt stralen straling uit. Daarnaast zal een voorwerp ook fotonen absorberen uitgezonden door andere voorwerpen in de omgeving. Uiteindelijk kan een voorwerp dus meer stralingsenergie ontvangen dan dat het zelf uitzendt en daardoor opwarmen, maar het blijft zo dat het ook zelf staling uitzendt.
.

Op donderdag 11 mei 2017 om 20:06 is de volgende reactie gegeven
Oke ik snap het! Dankuwel!


Op zaterdag 1 apr 2017 om 14:43 is de volgende vraag gesteld
Is het zo dat er alleen sprake is van een emissiespectrum wanneer een elektron een foton opneemt en dus niet afgeeft? Of is het juist andersom?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 1 apr 2017 om 17:37
Heel in het kort:
Een emissielijn ontstaat als een atoom een foton van één bepaalde golflengte afgeeft.
Een absorptielijn ontstaat als een atoom een foton van één bepaalde golflengte opneemt.

Op zaterdag 1 apr 2017 om 21:09 is de volgende reactie gegeven
Heel erg bedankt! Ik snap het nu.


Op zaterdag 26 mrt 2016 om 08:48 is de volgende vraag gesteld
Hallo Erik,

Als de elektron van de ene schil naar het andere schil gaat, dan absorbeert die een foton. Maar die fotom gebruikt die toch om van van het ene schil naar het andere schil te gaan, dus hoe kan je dezelfde foton - die inmiddels verbruikt is - uitzenden om weer terug gaan naar je oorspronkelijke schil?

Groeten,
Achmed

Erik van Munster reageerde op zaterdag 26 mrt 2016 om 10:22
Dag Achmed,

Een foton moet je zien als een energie-pakketje. Als het elektron een foton absorbeert, krijgt dit elektron er energie bij. Die energie kan weer gebruikt worden om een foton uit te zenden als het elektron terug valt naar een lagere schil.

Het is dus niet zo dat het foton 'gebruikt' wordt. De energie van het foton blijft behouden en kan opnieuw gebruikt worden.

Groetjes,

Erik