Inloggen

Bewegingsmodel

Een belangrijke toepassingen van modelleren is het uitrekenen van de baan van een weggeworpen object. Bij het modelleren wordt de beweging opgedeeld in kleine tijdsstapjes en wordt voor elk tijdstapje de positie, snelheid, en de resulterende kracht bepaald. In deze videoles wordt dit uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Meer weten? Kijk op natuurkundeuitgelegd.nl/modelleren.Voor het afspelen van de videoles 'Bewegingsmodel' moet je ingelogd zijn
Nieuwsgierig? Kijk een demoles:
Voorvoegsels / Harmonische trilling / ElektronVolt

Voorkennis

Formule, grootheid, eenheid, snelheid

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Bewegingsmodel" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Centraal examen (CE)

(In het oude examenprogramma: HAVO:geen examenstof VWO:CE)

Test jezelf - "Bewegingsmodel"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Welk symbool wordt in computermodellen meestal gebruikt om de grootte van de tijdstapjes mee aan te duiden?

In dit model is de wrijvingscoefficient k constant. Om het model aan te passen zodat k afhankelijk wordt van de hoogte moet er een modelregel worden ingevoegd waarin k wordt berekend. Wat is de meest logische plaats voor deze regel?

De kracht is een vector met een grootte én een richting en heeft dus meer dan één variable in het model (Fx en Fy). Welke van onderstaande variabele heeft ook meerdere componenten.

k
s0
dt
Vóór berekening s
Vóór berekening F
Na berekening v
k
v
t


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel algemeen vind je in:
FotonAlgemeenVWO.pdf

Vraag over "Bewegingsmodel"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Bewegingsmodel

Op vrijdag 1 jan 2016 om 17:36 is de volgende vraag gesteld
Hey Erik,

Een voorbeeld waarbij een model moet worden berekend is bijvoorbeeld:

http://www.natuurkunde.nl/opdrachten/2935/kogelstoten-vwo-2014-2-opg-5

Echter snap ik niet hoe ik weet hoe ik dit moet invullen. (Vraag c)

Erik van Munster reageerde op zaterdag 2 jan 2016 om 09:43
Om dit te kunnen doen moet je iets weten over kogelbanen en worpen. Dit is een onderwerp wat nu niet meer in het eindexamenprogramma zit en je dus niet hoeft te kennen.

Mocht je het wel willen weten: Bekijk de videolessen "horizontale worp" en "snelheid horizontale worp" (allebei onder het kopje BEWEGING. Als je dit snapt is de opgave niet zo heel moeilijk.


Op woensdag 9 apr 2014 om 22:04 is de volgende vraag gesteld
Ik vroeg me af wanneer dit gevraagd wordt in het examen en wat je er dan precies mee moet doen?Kunt u misschien een vragen voorbeeld geven?

Erik van Munster reageerde op woensdag 9 apr 2014 om 22:41
Bij het centraalexamen kun je alleen een vraag op papier hierover krijgen en hoef je niet iets door de computer uit te laten rekenen. Een voorbeeld hiervan vind je in het examen van vorig jaar tweede tijdvak (VWO2012-2) in de vraag "trekkertrek". Het laatste gedeelte van de opgave gaat over een model.