Inloggen

Bewegingsmodel

Een belangrijke toepassingen van modelleren is het uitrekenen van de baan van een weggeworpen object. Bij het modelleren wordt de beweging opgedeeld in kleine tijdsstapjes en wordt voor elk tijdstapje de positie, snelheid, en de resulterende kracht bepaald. In deze videoles wordt dit uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Meer weten? Kijk op natuurkundeuitgelegd.nl/modelleren.
FAQ
5 3164
0:00 Start
0:15 Beschrijving model
0:32 Welke krachten?
1:46 Beschrijving per modelregel
2:29 Modelregels in de praktijk
4:21 Startwaarden
4:37 Samenvatting

Voorkennis

Formule, grootheid, eenheid, snelheid

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Bewegingsmodel" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Centraal examen 2024 (CE)


Test jezelf - "Bewegingsmodel"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Welk symbool wordt in computermodellen meestal gebruikt om de grootte van de tijdstapjes mee aan te duiden?

In dit model is de wrijvingscoefficient k constant. Om het model aan te passen zodat k afhankelijk wordt van de hoogte moet er een modelregel worden ingevoegd waarin k wordt berekend. Wat is de meest logische plaats voor deze regel?

De kracht is een vector met een grootte én een richting en heeft dus meer dan één variable in het model (Fx en Fy). Welke van onderstaande variabele heeft ook meerdere componenten.

k
s0
dt
Vóór berekening s
Vóór berekening F
Na berekening v
k
v
t


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel algemeen vind je in:
FotonAlgemeenVWO.pdf

Vraag over videoles "Bewegingsmodel"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Bewegingsmodel

Kees van de Werken vroeg op zondag 29 nov 2020 om 17:58
Het antwoord op vraag 24 gravitatiekracht tussen aarde en maan moet volgens mij 1,98E22 zijn.
Met vriendelijke groet
Kees van de Werken

Erik van Munster reageerde op maandag 30 nov 2020 om 15:41
Welke vraag 24 bedoel je?


Bekijk alle vragen (5)Op zondag 28 apr 2019 om 08:48 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik vroeg me af of zo is dat alle startwaarden die bij een model staan, altijd allemaal in het model gebruikt worden.

Bijvoorbeeld bij de opdracht 'kogelstoten' (2014-2), dan weet je toch eigenlijk al dat je g moet gebruiken omdat die anders helemaal niet in het model voorkomt, toch?

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op zondag 28 apr 2019 om 09:37
Ja, klopt. Je zet startwaarden natuurlijk alleen in model als je ze ook echt gebruikt. Ook bij ‘kogelstoten’ is dat zo en dat kun je inderdaad gebruiken als aanwijzing.

(Maar strikt genomen hoeft het natuurlijk niet. Als je zomaar een paar extra startwaarden erbij zet die niet gebruikt worden zal het model nog steeds werken:)


Clara van der Brug vroeg op woensdag 24 apr 2019 om 20:56
Beste Erik,

Ik probeer er al een tijdje achter te komen wat de stap als ... Eindals in coach betekent. Ik hoopte dat u het misschien zou willen uitleggen?

Groetjes

Erik van Munster reageerde op donderdag 25 apr 2019 om 00:00
Als je een aantal regels alléén wil uitvoeren als aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan gebruik is in Coach ALS..... en DAN.....

EINDALS gebruik je om het blokje regels wat uitgevoerd moet worden te beeindigen zodat coach weet wanneer de "normale" modelregels die altijd uitgevoerd moeten worden weer verder gaan.

Zie voorbeeld hieronder: b=1 en c=2 worden alleen uitgevoerd als a groter dan 10 is. Maar d=3 wordt altijd uitgevoerd. EINDALS is dus de afsluiting van het ALS-blok.

ALS (a>10) DAN
b:=1
c:=2
EINDALS
d:=3


Op vrijdag 1 jan 2016 om 17:36 is de volgende vraag gesteld
Hey Erik,

Een voorbeeld waarbij een model moet worden berekend is bijvoorbeeld:

http://www.natuurkunde.nl/opdrachten/2935/kogelstoten-vwo-2014-2-opg-5

Echter snap ik niet hoe ik weet hoe ik dit moet invullen. (Vraag c)

Erik van Munster reageerde op zaterdag 2 jan 2016 om 09:43
Om dit te kunnen doen moet je iets weten over kogelbanen en worpen. Dit is een onderwerp wat nu niet meer in het eindexamenprogramma zit en je dus niet hoeft te kennen.

Mocht je het wel willen weten: Bekijk de videolessen "horizontale worp" en "snelheid horizontale worp" (allebei onder het kopje BEWEGING. Als je dit snapt is de opgave niet zo heel moeilijk.


Op woensdag 9 apr 2014 om 22:04 is de volgende vraag gesteld
Ik vroeg me af wanneer dit gevraagd wordt in het examen en wat je er dan precies mee moet doen?Kunt u misschien een vragen voorbeeld geven?

Erik van Munster reageerde op woensdag 9 apr 2014 om 22:41
Bij het centraalexamen kun je alleen een vraag op papier hierover krijgen en hoef je niet iets door de computer uit te laten rekenen. Een voorbeeld hiervan vind je in het examen van vorig jaar tweede tijdvak (VWO2012-2) in de vraag "trekkertrek". Het laatste gedeelte van de opgave gaat over een model.