Inloggen

Dynamo

Een apparaat waarin magnetische flux en inductiespanning en inductiestroom een grote rol spelen is de dynamo, ook wel generator genoemd. In deze videoles uitleg over hoe in een dynamo de magnetische flux eigenlijk continu verandert en hoe dit gebruikt wordt voor het omzetten van bewegingsenergie in elektrische energie.
FAQ
9 3419
0:00 Start
0:13 Schematische tekening
0:51 Fluxverandering
1:15 Inductiespanning
1:40 Φ,t-grafiek
2:51 Samenvatting

Voorkennis

Inductie, magnetische flux, stroom, spanning

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Dynamo" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Centraal examen 2024 (CE)


Test jezelf - "Dynamo"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Een dynamo bestaat uit een draaiende spoel met oppervlak A binnen een homogeen magneetveld B. De optredende fluxverandering wordt veroorzaakt door verandering van …

De spanning die door de dynamo uit de vorige vraag wordt opgewekt is een …

Op het moment dat de flux door de spoel maximaal is is de inductiespanning …

B
A
geen van beide
wisselspanning
gelijkspanning
stijgende spanning
minimaal
maximaal
0 V


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel inductiespanning & flux vind je in:
FotonElektromagnetismeVWO.pdf

Vraag over videoles "Dynamo"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Dynamo

Op maandag 14 sep 2020 om 12:04 is de volgende vraag gesteld
Goede dag,

In de inleiding boven het filmpje staat als laatst: " en hoe dit gebruikt wordt voor het omzetten van bewegingsenergie in kinetische energie". Dit moet neem ik aan zijn: " en hoe dit gebruikt wordt voor het omzetten van bewegingsenergie in elektrische energie" zoals u in het filmpje ook zei.

Erik van Munster reageerde op maandag 14 sep 2020 om 13:09
Zeker, het moet elektrische energie zijn (net verbeterd). Dank:)


Bekijk alle vragen (9)Op vrijdag 20 mrt 2020 om 18:44 is de volgende vraag gesteld
Goedenavond Erik,

Wat is het verschil tussen -1 en 1 spanning op de grafiek? En ook het verschil tussen -1 en 1 flux? Moeten wij dit kunnen representeren bij CE of in mijn geval CCVX examen?

Alvast bedankt:)

Erik van Munster reageerde op zaterdag 21 mrt 2020 om 11:16
Of spanning (en flux) positief of negatief is heeft op zich niet zoveel betekenis. Het betekent alleen dat de spanning of flux de andere kant op gericht is dan wanneer het positief zou zijn.

Bij spanning betekent het dat de +pool en de -pool andersom zijn en dat als er stroom loopt deze de andere kant op loopt.

Bij flux betekent het dat deze de andere kant op gericht is.


Op dinsdag 2 apr 2019 om 08:59 is de volgende vraag gesteld
In de grafieken in de video is ook sprake van een negatieve flux en spanning. Waarom gaan de waarden niet van 0 naar 1 en weer naar 0?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 2 apr 2019 om 13:29
Het "negatief" zijn van een spanning betekent alleen maar dat de spanning (en dus de stroom) de andere kant op gaan. Als je alleen naar de grootte van de spanning kijkt en het gaat de waarde wel degelijk naar 0 en daarna weer omhoog.

Op dinsdag 2 apr 2019 om 17:51 is de volgende reactie gegeven
Bedankt voor uw reactie. Ik bedoelde eigenlijk van 1 naar 0 naar -1. Maar die -1 is dus gewoon 1, maar de andere kant op en het wisselt elke 180 graden dat de dynamo draait? Ik kom er verder uit, moet 'elektriciteit' nog leren.


Op woensdag 23 mei 2018 om 20:19 is de volgende vraag gesteld
Hoe bepaal je de richting van de stroom bij een draadraam. En hetzelfde geld voor het bepalen van de richting van de lorentzkracht. Moet ik voor het bepalen van de lorentzkracht gebruik maken van de al bestaande veldlijnen of van de opgeroepen flux?

Erik van Munster reageerde op woensdag 23 mei 2018 om 20:39
De richting van de lorentzkracht komt aan de orde bij een elektromotor waarin je stroom door een draadraam of spoel laat lopen. De richting van deze kracht bepaal je inderdaad aan de hand van de bestaande veldlijnen en de richting van de stroom die je laat lopen. Je volgt hier gewoon de linkerhandregel.

De stroomrichting in een dynamo is wat anders. Hierbij wordt, in tegenstelling tot een elektromotor, geen lorentzkracht opgewekt maar juist een stroom OPGEWEKT. In welke richting deze stroom loopt wordt bepaald door de fluxverandering. Dit kun je bepalen met de "wet van Lenz". Dit is in 2018 géén CE-stof en hoef je niet te kunnen (er is wel een videoles over).


Op zondag 20 mei 2018 om 16:39 is de volgende vraag gesteld
Goedemiddag,

Wat is er nou precies veranderd aan het examenprogramma van dit jaar vergeleken met vorig jaar. Zijn er ook dingen weggegaan uit het vorige examenprogramma? En zijn er ook vragen uit de afgelopen 2 jaar examens die ik niet hoef te maken omdat het over iets gaat wat dit jaar niet op het examen komt? Van welk jaar kan ik het beste een examen oefenen als proefexamen? Sorry voor de vele vragen haha.

Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op zondag 20 mei 2018 om 16:52
Het enige verschil tussen 2018 en 2017 is dat Elektromagnetisme er nu bij is gekomen (waar oa deze videoles onder valt). Er is dus niks vanaf gegaan (helaas:)

Het best om te oefenen zijn examens van 2017 en 2016. Omdat het onderwerp elektromagnetisme hier toen nog niet bij zat kun je voor dit onderwerp even zoeken bij examens van 2015 of eerder.

Bij examens van 2015 en eerder zitten inderdaad óók onderwerpen die je nu niet hoeft te kennen. Als het goed herken je dit vanzelf als je het tegenkomt.


Op woensdag 5 jul 2017 om 09:29 is de volgende vraag gesteld
Goedemorgen,

Bij een elektromotor is er toch ook steeds verandering van flux als het draadraam beeweegt? Waarom werkt die dan als gevolg van de lorentzkracht en een dynamo als gevolg van inductiestroom?

Ik hoor het graag!

Erik van Munster reageerde op woensdag 5 jul 2017 om 09:46
Klopt, ook in een elektromotor heb je een veranderende flux. De opgewekte inductiespanning moet als het ware 'overwonnen' worden door de spanning die je er van buiten op zet om de motor te laten lopen.
En ook in een dynamo heb je Lorentzkracht zodra er een inductiestroom gaat lopen. Het laten draaien van een dynamo kost dus kracht (en energie) als je een inductiestroom mee opwekt.

Dus zowel bij een elektromotor als een dynamo is er sprake van zowel lorentzkracht als inductiespanning.


Op donderdag 4 dec 2014 om 11:18 is de volgende vraag gesteld
Dag Erik, Hoe werkt de fluxverandering bij een "ouderwetse" fietsdynamo. Daar draait de magneet rond tussen een kern en de spoel zit onder de magneet. Ik zie de verandering niet.

Erik van Munster reageerde op donderdag 4 dec 2014 om 17:29
Als je bij de videoles "Fluxverandering" kijkt zie je drie mogelijkheden om de flux te veranderen. Een van de mogelijkheden is het veranderen van de hoek tussen de stroomkring en het magneetveld.

Dit is precies wat er gebeurt in een dynamo: Omdat de spoel en de vaste magneten in de dynamo ten opzichte van elkaar draaien verandert steeds de hoek, en dus de flux.


Op maandag 30 dec 2013 om 15:10 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,
Is deze onderwerp over dynamo, wet van lenz en fluxverandering ook geschikt voor havo eindexamenleerlingen?
Want in mijn boek staat dit wel maar hierboven staat dat we dat niet hoeft te kennen voor CE voor havo.
alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op maandag 30 dec 2013 om 21:21
Nee, deze onderwerpen (dynamo, wet van Lenz, en inductie) horen niet bij het HAVO centraalexamen (CE).

Als het wel in je boek staat zou ik op school even even navragen hoe het nou precies zit met de schoolexamens en wat je nou precies moet kennen. Je school bepaalt wanneer wat getoetst wordt voor het schoolexamen.

Als je twijfelt of iets officieel bij de examenstof hoort kun je altijd even kijken op http://www.examenblad.nl. Kijk bij HAVO, natuurkunde, 2014 en je vindt daar de 'Syllabus' met daarin alle onderwerpen die bij het cetraalexamen en het schoolexamen horen.


Op maandag 25 mrt 2013 om 16:23 is de volgende vraag gesteld
Hoi Erik,
bij antwoordt 3 is een zin niet helemaal afgemaakt.

Erik van Munster reageerde op maandag 25 mrt 2013 om 19:07
Klopt, was wat weggevallen. Staat er nu weer...
Dank voor je oplettendheid.