Inloggen

Elektriciteitstransport

Om elektrische energie van de energiecentrale naar jou thuis te transporteren worden hoogspanningsleidingen gebruikt. Het verlies aan warmte in de hoogspanningsleiding is, door de weerstand van de kilometerslange draad zelf, extreem hoog wanneer dit bij een normale netspanning (230 V) gebeurt. Bij een hele hoge transportspanning zijn de verliezen veel lager omdat er dan minder stroom hoeft te lopen voor dezelfde hoeveelheid elektrische energie. Met behulp van transformatoren wordt de spanning eerst omhoog getransformeerd en later weer omlaag getransformeerd. In deze videoles wordt uitgelegd hoe dit werkt.
FAQ
4 1426
0:00 Start
0:41 Rekenvoorbeeld
1:33 Weerstand kabels
3:35 Energieverlies
4:04 Hoogspanning
5:48 Voordeel hoge spanning
5:56 Transformatoren
6:34 Samenvatting

Voorkennis

Stroom, spanning, weerstand, vermogen, energie, transformator

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Elektriciteitstransport" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : geen examenstof


Test jezelf - "Elektriciteitstransport"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vanaf een centrale wordt elektriciteit door kabels met een totale weerstand van 1,00 Ω getransporteerd naar de gebruiker die 100 kW verbruikt bij een spanning van 230 V. Hoeveel energie moet de centrale opwekken?

Wat zou het antwoord op de vorige vraag zijn als vóór het transport de spanning omhooggetransformeerd werd met een Nps = 1:100 en na het transport omlaag getransformeerd met Np:Ns = 100:1?

Hoe … de tranportspanning hoe kleiner het verlies door weerstand van de kabels.

100 kW
109 kW
289 kW
100 kW
109 kW
289 kW
regelmatiger
lager
hoger


Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "Elektriciteitstransport" een rol speelt (havo/vwo):
Indoor Skydive (v),

Vraag over videoles "Elektriciteitstransport"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Elektriciteitstransport

Op vrijdag 6 mrt 2020 om 14:48 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik

Kan het zijn dat in de berekening voor hoeveel vermogen je hebt een rekenfout gemaakt is?
Ik kom op 2000W uit ipv 20 000W.

Erik van Munster reageerde op zaterdag 7 mrt 2020 om 09:46
Klopt wat je schrijft: 2,0*10^9 Watt is inderdaad 2000 MW.

Punt blijft: Het vermogen wat geleverd moet worden (2000MW dus) is véél groter dan wat er in de huizen wordt verbruikt (10 MW). Vandaar dat hoogspanning gebruikt wordt om elektriciteit te transporteren.

(Weet je zeker dat je dit moet weten? Kan best dat je het bij jou op school moet kennen maar het is tegenwoordig geen officiële landelijke examenstof meer op HAVO en VWO.)


Bekijk alle vragen (4)Op woensdag 9 jan 2019 om 16:25 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik, in het filmpje wordt er 2x5000W gedaan, omdat het 2x door de kabels gaat. Klopt het dat dat niet in vraag 1 wordt gedaan?
'Het door de kabel verbruikte vermogen is dan P=U·I = 434,8·434,8 = 1,89·105W'

Erik van Munster reageerde op woensdag 9 jan 2019 om 16:34
In vraag 1 staat dat de totale weerstand van de kabel (dus heen en terug meegerekend) 1,00 Ohm is. Vandaar dat je er hier niet op die manier rekening mee hoeft te houden.


Op zaterdag 6 jun 2015 om 23:07 is de volgende vraag gesteld
Hallo Erik,

De schema's in het filmpje tonen een gesloten stroomkring van de centrale naar de huizen en weer terug naar de centrale.

Ik heb ooit (per ongeluk) een electriciteitskabel naar een woning beschadigd en wat opviel is dat deze maar uit één ader bestaat.

Kun je uitleggen waarom er maar één enkele leiding de woning binnen komt en hoe er dan sprake kan zijn van een stroomkring?

Erik van Munster reageerde op zondag 7 jun 2015 om 10:11
Dag Jouke,

Het moeten inderdaad altijd meerdere lijnen zijn die naar een huis lopen.

Misschien was het bij de elektriciteitskabel die jij tegenkwam zo dat de verschillende kabels die niet bij elkaar gebundeld waren en dat je er maar eentje gezien hebt.

Of misschien was de kabel wel niet de elektriciteitstoevoer maar iets anders. (Aardleiding van een bliksemafleiding heeft bijvoorbeeld maar een ader)


Op zondag 16 feb 2014 om 09:38 is de volgende vraag gesteld
Ik had een vraag over de hoeveelheid spanning die uiteindelijk naar de huizen terug getransformeerd wordt. Moet dat dan niet 325 volt (waarde uit vorige filmpje) zijn, aangezien je te maken hebt met wisselspanning uit het stopcontact en de efficiënte spanning daar 230 Volt van is?

Erik van Munster reageerde op zondag 16 feb 2014 om 10:03
Met 'de spanning' wordt de effectieve spanning bedoeld. Dit is in huizen 230 V. De maximale spanning die bij een effectieve van 230 V hoort is inderdaad 325 V.

Wel belangrijk om te weten dat bij dit soort berekeningen met 'spanning' altijd de effectieve en niet de maximum spanning wordt bedoeld.