Inloggen

Elektrisch veld

Elke elektrische lading heeft van zichzelf om zich heen een elektrisch veld. Dit elektrische veld heeft op zijn beurt weer effect op andere voorwerpen die zich in dit veld bevinden. In deze videoles wordt uitgelegd wat er nou precies bedoeld wordt met een elektrisch veld en hoe met een proeflading de vorm van een elektrisch veld onderzocht kan worden.


Voor het afspelen van de videoles 'Elektrisch veld' moet je ingelogd zijn
Nieuwsgierig? Kijk een demoles:
Voorvoegsels | Harmonische trilling | ElektronVolt

Voorkennis

Elektrische lading

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Elektrisch veld" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Centraal examen 2020 (CE)

(In het oude examenprogramma: HAVO:geen examenstof VWO:CE)

Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel elektrische & magnetische velden vind je in:
FotonElektromagnetismeVWO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "Elektrisch veld" een rol speelt (havo/vwo):
PET samen met CLI (v),

Vraag over videoles "Elektrisch veld"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Elektrisch veld

Sophia Jessurun vroeg op vrijdag 5 jul 2019 om 14:56
Beste Erik,

Dus als ik het goed begrijp, zou een elektromagneet een elektrisch veld en een magnetisch veld veroorzaken?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 5 jul 2019 om 15:36
Ja, in principe wel. Een elektrisch veld vanwege de elektrische ladingen (elektronen en protonen) en een magnetisch veld omdat de elektronen bewegen en op die manier een magnetisch veld opwekken.

Alleen: het elektrisch veld is in de praktijk verwaarloosbaar klein. Dit komt omdat de ladingen van de elektronen en de protonen tegengesteld zijn en elkaar dus opheffen. Er zijn normaal gesproken namelijk evenveel positieve als negatieve ladingen en de elektrische veldsterkte zal in de praktijk dus 0 zijn.

In de praktijk zal bij een elektromagneet dus alleen het magneetveld overblijven.


Op zaterdag 23 jan 2016 om 12:28 is de volgende vraag gesteld
Hoi,

Als je de proeflading negatief voorstelt, want een elektron heeft ook (bijna)geen massa kun je dan ook het elektrisch veld in de nabijheid van een negatief en positief voorwerp aangeven m.b.v. de negatieve proefladingen ? Zo ja , maar dan gaan de veldlijnen toch van - naar + ?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 23 jan 2016 om 15:10
Ja, je kunt inderdaad ook met een negatieve proeflading uitvinden welke kant het veld op is gericht. Alleen is de afspraak dat een elektrische veldlijn de richting van de kracht aanwijst die op een positieve proeflading werkt.

Als je dus een elektron gebruikt als proeflading om de richting van de veldlijn uit te vinden moet je de richting omkeren vanwege deze afspraak. De veldlijnen blijven dan dus gewoon van + naar - lopen.


Op vrijdag 1 mrt 2013 om 16:06 is de volgende vraag gesteld
Is een proeflading altijd positief, of altijd hetzelfde als de lading van het voorwerpt dat je onderzoekt ( dit geval; positief)?

Wanneer is het negatief?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 2 mrt 2013 om 11:37
De elektrische veldsterkte (zie videoles veldsterkte) is gelijk aan de kracht op een lading van +1 C. Je kunt ook een negatieve proeflading gebruiken of een proeflading groter of kleiner van 1 Coulomb alleen moet je dan daarna omrekenen om de veldsterkte te berekenen. Een proeflading van +1,0 C is dus gewoon het handigst. Met de lading van het voorwerp wat je onderzoekt heeft het dus niks te maken.

S Botschuijver reageerde op dinsdag 9 jul 2013 om 22:56
wordt er vaker met een geheel getal aan Coulomb gewerkt, of ook met elementaire lading? De vraag omdat ik las dat 1 C zo een ongelooflijke kracht uitoefent op een tegen geladen C, en werken met zulke getallen lastig lijkt. Gr

Erik van Munster reageerde op woensdag 10 jul 2013 om 16:12
Hangt ervan af. Als het over atomen kernen of elektronen gaat wordt meestal met de elementaire lading gewerkt. Bij gewone allerdaagse voorwerpen in Coulombs. Sowieso moet je het altijd naar Coulomb omrekenen voor je het in een formule invult.