Inloggen

ElektronVolt

De elektronvolt (eV) is een eenheid van energie dit vaak gebruikt wordt bij rekenen met atomen en elektronen. De definitie van de elektronvolt is de energie die nodig of die vrijkomt als één elektron een spanningsverschil van één volt doorloopt. In deze videoles wordt de definitie uitgelegd met een voorbeeld en wordt uitgelegd hoe je eV kunt omrekenen naar Joule (J). In de praktijk worden ook vaak de MeV (megaelektronvolt) en keV (kiloelektronvolt) gebruikt.

Meer videolessen zien? Met een abonnement heb je beschikking over alle 217 videolessen op het moment dat het jou uitkomt. Meer over abonnementen

Voorkennis

Energie, spanning, elektrische energie, Joule

BINAS

Belangrijke tabel(len) in Binas: 5

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "ElektronVolt" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Centraal examen (CE)

(In het oude examenprogramma: HAVO:geen examenstof VWO:SE)


 
 
 

Een elektron wordt in een versneller versneld tussen twee platen waarop een spanning van 2,3 kV staat. Hoe groot is de kinetische energie die het elektron hierbij krijgt?

7,6 keV 4,3 keV 1,2 keV 2,3 keV 2,4 keV 1,6 keV 6,2 keV 7,8 keV


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel atomen & straling vind je in:
FotonQuantumAtoomfysicaVWO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "ElektronVolt" een rol speelt (havo/vwo):
Radiumbad (h), Samarium-153 (h), Trillingen binnen een molecuul (v), Tritium in een kerncentrale (v),

Vraag over "ElektronVolt"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | ElektronVolt

Op vrijdag 12 jan 2018 om 15:29 is de volgende vraag gesteld
Hallo,

Ik begrijp het begrip 'spanningsverschil' niet zo goed. Ik denk bij de eenheid volt al snel aan een spanningsbron (bijv. batterij) en een bijbehorende schakeling, zoals uitgebreid is uitgelegd in uw elektriciteitsfilmpjes. Ik begrijp daarom niet wat er gebeurt in de situatie die u hier schetst, waarbij een spanningsbron/batterij is aangesloten op 2 platen. Een stroom loopt toch in een kring van pluspool naar minpool? Hier zijn de polen niet met elkaar verbonden. Waarom zou je een batterij aansluiten op twee platen? En wat wordt er bedoeld met het begrip spanningsverschil in deze situatie? Ik ben bekend met de formule hiervoor, maar wat staat hier nou eigenlijk in woorden?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 12 jan 2018 om 15:53
In een schakeling is er inderdaad een spanning tussen de twee polen van een batterij en kan er (in een gesloten kring) stroom lopen van de +pool naar de -pool. Hier zijn de polen niet met elkaar verbonden en zal er inderdaad geen stroom kunnen gaan lopen zoals in een elektrische schakeling met een lampje of zo.

Maar... er is wél nog steeds spanning. In deze videoles gaat het erover dat deze spanning ervoor zorgt dat elektrisch geladen deeltjes (in dit geval elektronen) zich gaan verplaatsen. Ze krijgen dus een bepaalde hoeveelheid kinetische energie. De hoeveelheid energie die ze krijgen is afhankelijk van het spanningsverschil waar ze doorheen lopen.

Kortom: Het is hetzelfde begrip (spanning) maar je kunt er op twee manieren tegenaan kijken:
1) Spanning is de "kracht" die ervoor zorgt dat in een schakeling een stroom kan blijven lopen.
2) Spanning is een maat voor de energie die een geladen deeltjes op een bepaalde plaats heeft.


Lisabeth Van Berkel vroeg op donderdag 23 jan 2014 om 16:50
In een schakeling met batterij aangesloten, gaan er elektronen door heen. De elektronen beginnen met potentiaal energie maar ,wordt deze energie vermindert naarmate ze de schakeling voorbij zijn?

Erik van Munster reageerde op donderdag 23 jan 2014 om 23:13
Ja, de elektronen hebben een hoge energie bij de -pool van de batterij en als ze de schakeling door zijn gestroomd en bij de +pool aankomen hebben ze een lage energie. Het energieverschil is omgezet in een andere energiesoort. Bijvoorbeeld warmte, of licht als de elektronen door een lamp stromen. (zie ook de videoles "Spanning & energie" onder het hoofdstukje Elektrische Schakelingen)