Inloggen

Equivalentieprincipe

Het equivalentieprincipe speelt een cruciale rol in de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. Volgens dit principe is het principeel onmogelijk om een verschil te kunnen meten tussen een versnelling en het zich bevinden in een zwaartekrachtsveld. In deze videoles wordt uitgelegd dat de consequentie van het equivalentieprincipe is dat de tijd sneller of langzamer loopt op verschillende plaatsen in een zwaartekrachtsveld.
2 965
0:00 Start
0:14 Voorbeeld
1:21 Gedachtenexperiment lichtpulsen
3:52 Tijdverschil in zwaartekrachtsveld
4:15 t0 = tb·(1+(g·h/c2))
4:37 Samenvatting

Voorkennis

Algemene relativiteit, versnelling, gravitatie, zwaartekracht

Formules

 
Tijd in zwaartekrachtsveld to = tb·(1 + gh/c2) to = tijd onder (s)
tb = tijd boven (s)
g = gravitatieversnelling (m/s2)
h = hoogteverschil (m)
c = 2,99792458·108 m/s

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Equivalentieprincipe" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Keuzeonderwerp(SE)


Test jezelf - "Equivalentieprincipe"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Het equivalentieprincipe zegt dat het onmogelijk is om het verschil te merken tussen het ondervinden van zwaartekracht en een …

In een 300 m hoge toren hangt een klok. Loopt de klok na verloop van tijd vóór of achter ten opzichte van een klok op grondniveau?

Hoeveel seconden verschillen de klokken uit de vorige vraag als voor de de klok boven een jaar verstreken is?

versnelling
snelheid
kracht
voor
achter
blijft gelijk
0 s
1,0 μs
3,6 ms


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel relativiteitstheorie vind je in:
FotonRelativiteitVWO.pdf

Vraag over videoles "Equivalentieprincipe"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Equivalentieprincipe

Op donderdag 9 jun 2022 om 21:21 is de volgende vraag gesteld
Ik snap de formule to = tb·(1 + gh/c2) niet.
De formule levert voor to altijd een groter getal op dan tb.
Maar als de tijd onder langzamer gaat dan boven moet dat een kleiner getal opleveren.
Of is het de bedoeling om g negatief in te geven?
Bovendien is g verre van contant en afhankelijk van h.
Formule is dan ook maar heel beperkt geldig.

Erik van Munster reageerde op donderdag 9 jun 2022 om 21:58
to is inderdaad altijd groter dan tb. Maar groter betekent meer tijd tussen gebeurtenissenen dus langzamer.

En ja: de formule geldt alleen in een homogeen zwaartekrachtveld dus inderdaad met g constant.


Bekijk alle vragen (2)Julian Kuiten vroeg op maandag 29 jun 2020 om 15:31
Staat de formule in Binas? Ik kan hem niet vinden namelijk..

Erik van Munster reageerde op maandag 29 jun 2020 om 17:45
Klopt, deze formule staat niet in Binas.

Relativiteit is een keuzeonderwerp en iedere school mag zelf kiezen welke formules je moet kennen voor relativiteit. Er staan wel een aantal formules over relativiteit in Binas (35-E6) maar die zijn niet landelijk verplicht.