Inloggen

Fluxverandering

Door een veranderende magnetische flux kan een inductiespanning en daarmee een inductiestroom opgewekt worden. Fluxveranderingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Een magneet die dichterbij een spoel komt of verderweg gaat van een spoel, zorgt voor een verandering van de flux door de spoel. Een andere manier om een veranderende flux te creeëren is een oppervlak wat groter of kleiner wordt of een oppervlak wat draait ten opzichte van magnetische veldlijnen. In deze videoles wordt uitgelegd op welke verschillende manieren de flux kan veranderen.
FAQ
1 3801
0:00 Start
0:09 Herhaling: wat is flux?
0:38 Verandering B
1:00 Magneet door draadraam
1:40 Verandering A
2:03 Verandering hoek
2:50 Samenvatting

Voorkennis

Inductie, magnetische flux

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Fluxverandering" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Centraal examen 2024 (CE)


Test jezelf - "Fluxverandering"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Een draadraam bevindt zich in een homogeen magneetveld. De veldlijnen staan loodrecht op het oppervlak en lopen door het draadraam. Het magneetveld wordt sterkter. De flux …

Een draadraam bevindt zich in een homogeen magneetveld. De veldlijnen staan loodrecht op het oppervlak en lopen door het draadraam. Het draadraam wordt kleiner gemaakt. De flux …

Een draadraam bevindt zich in een homogeen magneetveld. Het draadraam wordt geroteerd zodat de veldlijnen niet meer loodrecht op het draadraam staan er er niet meer recht doorlopen. De flux …

neemt toe
neemt af
blijft constant
neemt toe
neemt af
blijft constant
neemt toe
neemt af
blijft constant


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel inductiespanning & flux vind je in:
FotonElektromagnetismeVWO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "Fluxverandering" een rol speelt (havo/vwo):
Elektrische gitaar (v),

Vraag over videoles "Fluxverandering"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Fluxverandering

Op zondag 11 mrt 2018 om 12:07 is de volgende vraag gesteld
Hallo, zou je me kunnen helpen bij onderstaande vraag?

De spoel is in deze situatie op te vatten als een spanningsbron, waar bijvoorbeeld een lampje op kan branden.
d Geef in de tekening aan wat in deze situatie (bij openen van de schakelaar) de plus- en minpool van deze spanningsbron is.

- de tekening bestaan uit een elektromagneet (links) en een spoel (rechts). De elektromagneet heeft een pluspool rechts en een minpool links. Het magnetisch veld loopt naar rechts (of moet dit elektrisch veld zijn?), dus de rechterdraad gaat eerst naar achteren en dan naar voren. -

Erik van Munster reageerde op zondag 11 mrt 2018 om 13:21
Daar kan ik je zo niet mee helpen. Ik moet dan echt even het plaatje bij de opgave voor me zien. Je kunt me ook gewoon mailen en met plaatje als bijlage (foto of scan) meesturen. (zie het "envelopje" hierboven rechts)