Inloggen

Fotonen

Hoewel licht zich soms als golf gedraagt is het voor sommige verschijnselen nodig om licht op te vatten als een stroom deeltjes of energiepakketjes. In deze videoles worden de belangrijkste eigenschappen van deze lichtdeeltjes, ook wel fotonen genoemd, behandeld en wordt uitgelegd hoe de energie per foton te berekenen is met de constante van Planck.
FAQ
5 4207
0:00 Start
0:18 Licht als deeltje
0:50 Energiepakketje
1:17 Ef=hf Ef=hc/λ
2:15 Rekenvoorbeeld
4:07 Samenvatting

Voorkennis

Energie, golflengte, frequentie

Formules

 
Fotonenergie Ef = h·f = h·c/λ Efoton = energie per foton (J)
h = 6,62606957·10-34 Js
f = frequentie (Hz)
c = 2,9979·108
λ = golflengte (m)

BINAS

Belangrijke tabel(len) in Binas: 7 (constante van Planck)

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Fotonen" hoort bij:

HAVO:       Centraal examen 2024 (CE)
VWO: : Centraal examen 2024 (CE)


Test jezelf - "Fotonen"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Hoe kleiner de golflengte van straling hoe … de energie per foton.

Hoeveel energie heeft één foton van licht met een golflengte van 480 nm?

Hoeveel fotonen worden er per seconde uitgestraald als een lamp met een vermogen van 1,0 W monochromatisch licht van 480 nm uitstraalt?

kleiner
groter
maakt niks uit
3,18·10-43 J
1,38·10-27 J
4,14·10-19 J
2,4·1018
2,4·109
4,14·10-19


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel atomen & spectra vind je in:
FotonQuantumAtoomfysicaVWO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "Fotonen" een rol speelt (havo/vwo):
Gebitsfoto (h), Sarcoïde (h), Temperatuurbepaling in een kernfusiereactor (v), Deuterium (v), Kosmische explosie (h), Poollicht (v), Compton (v), Schakeling van LED`s (v), Straling tijdens vliegen (h), Adelaarsnevel (v), Lithografie (h), Qled-tv (v), Wortel en mango (v), SPECT-scan bij parkinson (v), Kitmarker (h), Zonnepanelen (v), Gekleurde LED`s (v), Trillingen binnen een molecuul (v), Molybdeen-99 (h), Laserpulsen (v), Kleurstof in een CD-R (v), Opbrengst van het foto-elektrisch effect (v), MRI (Magnetic Resonance Imaging) (v), Kleurstoflaser (v), Wijnfraude opsporen (v), In de zon (v), Gamma-chirurgie (v),

CCVX-opgaven waarin "Fotonen" een rol speelt (havo/vwo):
Straling, Waterstofatoom in elektrisch veld, E = mc2, Geluid, Trillende moleculen, Radioactieve bron, Kwikdamp, Radioactiviteit,

Vraag over videoles "Fotonen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Fotonen

Op donderdag 7 mrt 2019 om 22:17 is de volgende vraag gesteld
'Om licht te kunnen waarnemen moeten de fotoreceptoren in het netvlies binnen
enkele milliseconden door voldoende fotonen worden getroffen. Eén staafje wordt
getroffen door rood licht, een andere door geel licht. In beide gevallen bedraagt de
intensiteit van het licht 1 W/m2. De fotoreceptor die door rood licht wordt getroffen
ontvangt ...
1. evenveel fotonen als de fotoreceptor die door geel licht wordt getroffen.
2. meer fotonen dan de fotoreceptor die door geel licht wordt getroffen.
3. minder fotonen dan de fotoreceptor die door geel licht wordt getroffen.'
Kun u misschien uitleggen waarom het antwoord 2 is? Ef = h·f = h·c/λ, labda van rood licht is groter dus wordt Ef kleiner van rood. Hoe reken je dan het aantal fotonen uit? Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op vrijdag 8 mrt 2019 om 08:38
Je hoeft het aantal fotonen hier niet te berekenen. Je moet alleen weten dat de intensiteit hetzelfde is. Het aantal Joule energie dat elke receptor opvangt is dus gelijk. Als de energie van per foton bij rood kleiner is en de totale energie gelijk is weet je dat je dus meer fotonen nodig hebt.


Bekijk alle vragen (5)Op donderdag 10 mei 2018 om 14:22 is de volgende vraag gesteld
kan je ipv berekenen van de foton energie met h= c/golflengte de energie gewoon opzoeken in binas tabel 19A (electrisch magnetisch spectrum)?

Erik van Munster reageerde op donderdag 10 mei 2018 om 17:03
Als je antwoord niet supernauwkeurig hoeft te zijn, bv bij een schatting, mag je het inderdaad ook opzoeken. Moet je er wel duidelijk bij schrijven als je dit hebt hebt gedaan en welke tabel je hebt gekeken.


Op woensdag 1 feb 2017 om 15:25 is de volgende vraag gesteld
in mijn natuurkunde boek komt bij de paragraaf fotonen ook het begrip foto-elektrisch effect aan bod. zou u hier de betekenis van kunnen uitleggen?

Op woensdag 1 feb 2017 om 15:33 is de volgende reactie gegeven
foutje! ik bedoelde het begrip kwantum

Erik van Munster reageerde op woensdag 1 feb 2017 om 15:35
Er is zelfs een videoles over: "Fotoelektrisch effect" staat in het overzicht onder hetzelfde kopje als deze videoles (Elektromagnetische straling en atomen). Is de één na onderste videoles in het rijtje.

Erik van Munster reageerde op woensdag 1 feb 2017 om 15:49
Quantum is er ook. Maar, dit is niet eenvoudig in één videoles uit te leggen. Is een apart onderwerp in het overzicht en er zijn 7 videolessen over (Zie onder "Quantumfysica")


Op donderdag 23 apr 2015 om 17:17 is de volgende vraag gesteld
Zou u de volgende vraag willen beantwoorden:
Waarom doet u bij vraag 3 toelichting; 1,0/Efoton? De overige berekeningen in de vraag begrijp ik.

Erik van Munster reageerde op vrijdag 24 apr 2015 om 08:38
Stel je hebt een bak gevuld met pakketjes met een totale massa van 1000 kg. Elk pakketje weegt 25 kg. Hoeveel pakketjes zitten er dan in de bak? Antwoord is 1000/25 = 40. Je deelt dus door de massa per pakketje.

Een foton is ook een soort pakketje alleen dan van energie. Als je een hoeveelheid energie hebt (1,0 J) en je wilt weten hoeveel energiepakketjes dit zijn moet je delen door de grootte van een pakketje. Dit wordt hier dus 1,0 / Efoton.

Op zaterdag 25 apr 2015 om 13:30 is de volgende reactie gegeven
Dank u wel! Ik begrijp het.


Op dinsdag 21 jan 2014 om 15:40 is de volgende vraag gesteld
elektronen zitten vast aan atomen doordat ze een negatieve lading hebben en de kern positief is.

en doordat er een foton tegenaan botst krijg de elektronen positieve lading waardoor het lost komt? is dit correct?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 21 jan 2014 om 15:58
Dat elektronen het liefst in de buurt van de kern blijven komt inderdaad door hun lading. Elektronen zijn negatief en de kern is positief.

Als het atoom een foton absorbeert krijgt het elektron als het ware 'een schop' en komt daardoor wat verder van de kern te liggen. De lading van het elektron blijft hierbij gewoon negatief en verandert dus niet. Het elektron heeft dus nog steeds de neiging om terug te vallen naar de kern. Dit is ook wat er na verloop van tijd gebeurt.

Kortom: Een elektron blijft gewoon negatief, ook als er een foton tegenaan botst.

Op donderdag 23 jan 2014 om 17:03 is de volgende reactie gegeven
En bij het terugvallen zend de elektron een foton uit ( of meerdere fotonen)

Erik van Munster reageerde op donderdag 23 jan 2014 om 23:16
Klopt, bij het terugvallen van een elektron wordt er een foton uitgezonden. Of meerdere fotonen als het elektron in stapjes terugvalt.