Inloggen

Frequentie modulatie (FM)

Frequentie-modulatie (FM) is een van de technieken om een laagfrequent signaal in een hoogfrequente draaggolf te stoppen. De frequentie van de draaggolf volgt hierbij doorlopend de grootte van het laagfrequente signaal. Bij ontvangst van de draaggolf gebeurt het omgekeerde. Hier wordt steeds de frequentie van de draaggolf gemeten waarmee het oorspronkelijke laagfrequente signaal weer tevoorschijn komt. FM geeft een kwalitatief beter signaal dat AM en is bij uitstek geschikt voor bv muziek. Nadeel is dat het storingsgevoeliger is dan AM.Voor het afspelen van de videoles 'Frequentie modulatie (FM)' moet je ingelogd zijn
Nieuwsgierig? Kijk een demoles:
Voorvoegsels / Harmonische trilling / ElektronVolt

Voorkennis

Modulatie, draaggolf, zenden en ontvangen

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Frequentie modulatie (FM)" hoort bij:

HAVO:       Centraal examen (CE)
VWO: : Centraal examen (CE)

(In het oude examenprogramma: HAVO:geen examenstof VWO:geen examenstof)

Test jezelf - "Frequentie modulatie (FM)"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
De amplitude van een FM gemoduleerd signaal is altijd …

96,8 MHz is de frequentie waarop de zender 3FM in het grootste deel van Nederland te ontvangen is. 96,8 MHz is de frequentie van …

De frequentie van 3FM is altijd exact 96,8 MHz. Dit is …

0
constant
negatief
de draaggolf
het geluidssignaal
de ether
WAAR
niet waar
alleen 'snachts


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel zenden & ontvangen vind je in:
FotonTrillingenGolvenHAVO.pdf
FotonTrillingenGolvenVWO.pdf

Vraag over "Frequentie modulatie (FM)"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Frequentie modulatie (FM)

Shant Marderos vroeg op woensdag 23 mei 2018 om 21:09
Hallo,

Ik heb een examencursus gevolg in Leiden en hier heb ik geleerd dat FM juist storinggevoeliger is, wat is nou juist?

Bijvoorbaat Dank

Erik van Munster reageerde op woensdag 23 mei 2018 om 21:58
Ja dat klopt. FM heeft een betere kwaliteit als er geen storingen zijn en de ontvangst goed is. Als er storingen zijn de en de ontvangst in niet ideaal dan is FM gevoeliger dan AM en zal het signaal minder goed te horen zijn dan AM.

AM is kwalitatief slechter maar minder storingsgevoelig.


Op zaterdag 23 apr 2016 om 13:24 is de volgende vraag gesteld
Zitten er aan FM modulatie meer voor- of nadelen dan aan AM modulatie. Of waarom gebruiken ze beide manieren en niet een van beide?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 23 apr 2016 om 16:10
Heel in het kort:

FM is kwalitatief beter maar ook gevoeliger voor storingen. Als de ontvangst niet heel goed is wordt dus AM gebruikt.


Op maandag 3 nov 2014 om 19:15 is de volgende vraag gesteld
Ik heb een paar vragen over FM en AM:
1. wat u in de filmpjes vertelt, is dat echt alles wat je er van moet weten?
2. wat voor soort vragen kunnen erover gesteld worden?
3. het signaal dat je wilt versturen heeft toch niet de hele tijd dezelfde amplitude (dat is toch geluidssterkte?) en dezelfde frequentie (dat is toch toonhoogte?)
4.Ik heb ergens op internet gevonden dat je AM krijgt als je de formule van de draaggolf vermenigvuldigt met de formule van het signaal. Bijvoorbeeld sin(2pix/0,0001)*sin(x). Hoe doe je dat bij FM?

Erik van Munster reageerde op maandag 3 nov 2014 om 19:49
Over je eerste twee vragen. Dit is inderdaad alle theorie die je moet kennen. Het soort vragen wat je kunt verwachten is lastig te zeggen. Het is het eerste examenjaar dus er zijn nog geen voorbeelden van vorige jaren, zoals bij de andere onderwerpen.

Erik van Munster reageerde op maandag 3 nov 2014 om 19:57
Over je derde vraag: klopt wat je schrijft. In een echt verzonden signaal zal de amplitude en frequentie steeds varieren. Het signaal in de videoles is bedoeld als voorbeeld om het principe uit te leggen.

Over je laatste vraag:AM is inderdaad een vermenigvuldiging van draaggolf en signaal.
Bij FM is het de frequentie die verandert. Als je dezelfde manier van schrijven gebruikt als in jouw voorbeeld zou het worden:

Sin((1+sin2pix/0,0001)*x)

Op dinsdag 4 nov 2014 om 09:11 is de volgende reactie gegeven
Bedankt voor uw antwoord. Ik snap alleen de laatste formule niet helemaal. Ik krijg op mijn G.R. niet een "FM-grafiek".

Erik van Munster reageerde op dinsdag 4 nov 2014 om 14:35
Ik heb het zelf net even in excel geprobeerd: In de formule was de signaalfrequentie juist hoger dan de draaggolf. In plaats van delen moest je juist vermenigvuldigen met 0,0001. Ik heb even moeten spelen met dat getal 0,0001. Het bleek duidelijker te zien te zijn met 0,01. En ik moest in Excel ook extra haakjes omzetten voor de sinus.. enfin:

Sin((1+sin(2pix*0,01))*x)

Dit zou het moeten doen...