Inloggen

Knoop- & buiklijnen

Zowel punten waarbij golven elkaar versterken (constructieve interferentie), als punten waarop golven elkaar verzwakken (desctructieve interferentie) blijken op een rechte of gebogen lijn te liggen: Zo'n lijn wordt een buiklijn genoemd als het om constructieve interferentie gaat en een knooplijn als het om destructieve interferentie gaat. Als het om geluid gaat wordt het geluid als het ware uitgedoofd knooplijnen (antigeluid) en versterkt op buiklijnen. In deze videoles wordt uitgelegd hoe je de ligging van buik- en knooplijnen in een ruimte kunt bepalen aan de hand van het weglengteverschil van de verschillende golven.
FAQ
7 6144
0:00 Start
0:06 Interferentie
0:50 Golf in ruimte
1:22 Meerdere golven
2:21 Buiken
3:01 Knopen
4:20 Buik- en knooplijnen
5:58 Samenvatting

Voorkennis

Golf, golflengte, fase

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Knoop- & buiklijnen" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Centraal examen 2024 (CE)

Interferentie hoort bij het CE onderdeel Quantumfysica

Test jezelf - "Knoop- & buiklijnen"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Een punt waar golven elkaar uitdoven wordt ook wel een … genoemd.

Op het punt precies tussen twee in fase trillende puntbronnen in is het faseverschil …

Waar of niet? 'Knooplijnen en buiklijnen lopen altijd recht.'

Knoop
Buik
Zwart gat
0
½
1
waar
Niet waar
Alleen knooplijnen lopen recht


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel trillingen & golven vind je in:
FotonTrillingenGolvenVWO.pdf

Vraag over videoles "Knoop- & buiklijnen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Knoop- & buiklijnen

Op dinsdag 2 jul 2024 om 17:12 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik, u verteld dat wanneer je van een buiklijn naar een knooplijn zou lopen je het verschil in geluidsniveau zou horen, maar ik dacht dat de "bergjes" en "dalletjes" zich continu voorbewogen bij een geluidsgolf. Hoe blijven de knoop- en buik- punten en lijnen dan wel op dezelfde plek?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 2 jul 2024 om 22:02
Klopt. De golfjes en dalletjes bewegen continu voort. Maar het gaat om wat die golfjes doen als ze bij elkaar komen. Als er een topje komt van golf A en tegelijkertijd een dalletje golf B zullen ze elkaar opheffen. Als er daarna een dalletje komt van A en een topje van B heffen ze elkaar ook op. Kortom: de golven blijven doorlopen maar het resultaat van hun samenkomst blijft hetzelfde.

De knoop- en buiklijnen blijven dus op hun plek terwijl de golven zich continu blijven verplaatsen.


Bekijk alle vragen (7)Op zondag 28 apr 2024 om 16:27 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik, klopt het dat de afstand tussen knoop en buik altijd 1/4 golflengte is en de afstand tussen knoop-knoop en buik-buik altijd 1/2 golflengte, ongeacht of het gaat om 2 vaste/2 gesloten uiteinden of een open en gesloten uiteinde?

Erik van Munster reageerde op zondag 28 apr 2024 om 18:36
Klopt (bijna):

Van knoop naar eerstvolgende buik is altijd 1/4 λ.

Van knoop naar eerstvolgende knoop is altijd 1/2 λ.

Van buik naar buik moet je even oppassen:
Van topje van een buik tot het dal van de eerstvolgende buik is 1/2 λ.

Van topje van buik tot het volgende topje van een buik is een hele λ.

(En inderdaad geldt dat altijd: of het nou een gesloten of open buis of snaar is)


Op dinsdag 16 feb 2021 om 19:20 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

bedankt voor de video! Ik had een vraag. In de video wordt namelijk gesproken over dalen en bergen van de geluidsgolven. Nou dacht ik dat geluid longitudinaal was (zoals was uitgelegd in een van de vorige video's) en dat geluid dus alleen verdichtingen en verdunningen had en dus geen bergen en dalen. Toch beschrijft deze video het tegendeel. Klopt het dan dat geluid ook transversaal kan zijn met bergen en dalen?

Alvast bedankt.

Erik van Munster reageerde op dinsdag 16 feb 2021 om 19:39
Klopt wat je zegt hoor: een geluidsgolf is longitudinaal met verdichtingen en verdunningen. Alleen is het lastig te tekenen hoe een golf er dan uitziet. Daarom wordt vaak tekening van een golf met bergjes en dalletjes gebruikt. Maar eigenlijk stellen de bergjes verdichtingen voor en de dalletjes verdunningen. Dat doe ik ook hier en in sommige andere video’s.


Op zaterdag 18 apr 2020 om 19:25 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,
Dank voor je uitleg.
Ik begrijp de vraag 2 niet heel goed. 0 en 1 zijn allebei toch hetzelfde?

Ook begreep niet helemaal goed wat een sinusvormige golf is? Je zei dat het een zuivere vorm is. Wat bedoelde je daarmee precies?

Alvast bedankt

Erik van Munster reageerde op zaterdag 18 apr 2020 om 21:55
Bij vraag 2: Bij een faseverschil van 0 is het effect inderdaad hetzelfde als een faseverschil van 1. In allebei de gevallen heb je constructieve interferentie en zullen de golven elkaar versterken. Precies tussen de bronnen in is het faseverschil 0 en dat is wat hier gevraagd werd.

Een trilling die precies sinusvormig is (dus met “ronde” topjes en dalletjes) noem je een “zuivere toon”.


Op zondag 10 mrt 2019 om 14:54 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik,

Ik begrijp bovenstaande vraag drie niet?

Erik van Munster reageerde op zondag 10 mrt 2019 om 17:34
Over het “recht” lopen? In het voorbeeld in de videoles kun je zien dat er knoop- en buiklijnen zijn due een beetje gebogen zijn. Ze lopen dus niet allemaal recht.


Op zaterdag 7 jan 2017 om 14:00 is de volgende vraag gesteld
Ik vroeg me af wat het verband is tussen frequentie en golflengte en het aantal knoop- en buiklijnen. Een vraag in mijn boek is bijvoorbeeld 'Leg uit dat er minder maxima (buiklijnen) zijn als de golflengte groter wordt gemaakt.' Ik snap niet goed hoe dit komt, zou u het kunnen toelichten?

Op zaterdag 7 jan 2017 om 14:03 is de volgende reactie gegeven
Of, 'Zullen er meer of minder knooplijnen zichtbaar zijn als de frequentie van de trillingsbronnen groter wordt gemaakt?'

Op zaterdag 7 jan 2017 om 14:09 is de volgende reactie gegeven
En waarom krijg je meer knooplijnen wanneer de bronnen verder uit elkaar staan?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 7 jan 2017 om 14:57
Je kunt je dit het makkelijkst voorstellen als je je even voorstelt dat je op een buiklijn tussen de twee bronnen in staat. Als je een halve golflengte naar één van de bronnen toe beweegt, beweeg je automatisch ook een halve golflengte van de andere bron af. Het weglengteverschil verandert dus met één golflengte en je komt dus op de naastliggende buiklijn terecht. Tussen de twee bronnen in geldt dus: Buiklijnen liggen altijd één golflengte uit elkaar. Dus...

Hoe groter de afstand tussen de twee bronnen hoe meer buiklijnen er tussen passen
Hoe kleiner de golflengte hoe meer buiklijnen er tussen passen.

(De golflengte hangt weer af van de frequentie volgens λ = v/f: Hoe groter de frequentie, hoe kleiner de golflengte en dus hoe meer buiklijnen er tussen de twee bronnen in liggen)

Erik van Munster reageerde op zaterdag 7 jan 2017 om 14:57
Voor een paar praktische voorbeeld: Zie opgave 20 (Interferentie) van FotonTrillingen&Golven.pdf, via "oefenen" hierboven. Uitwerking staat ook op de site.


Op zaterdag 2 mrt 2013 om 12:07 is de volgende vraag gesteld
Hoe bereken je de cirkels om een geluidsbron? Heeft u een voorbeeld?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 2 mrt 2013 om 12:21
Allereerst bereken je de golflengte uit de frequentie en de golfsnelheid (lambda = v/f). Als je weet hoe lang deze is teken je de cirkels: Steeds de bron als middelpunt. De eerste cirkel heeft een straal gelijk aan de golflengte. De volgende een straal van twee maal de golflengte en zo voort. Als je wilt zien of er interferentie plaatsvindt moet je ook precies tussen de cirkels de cirkels maken die op de helft van de golflengte zitten. In de videoles stippellijntjes maar je kunt natuurlijk ook een andere kleur gebruiken.

Op zaterdag 2 mrt 2013 om 13:10 is de volgende reactie gegeven
Is dan de omtrek van de cirkel de lengte van de lamda of hoe moet ik dat zien?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 2 mrt 2013 om 14:38
De stralen van de cirkels zijn lambda, 2*lambda, 3*lambda enz.

Kijk bijvoorbeeld wat er gebeurt als je een steen in het water gooit waarbij golven ontstaan met een golflengte van bijvoorbeeld 20cm. Je ziet dan kringen in het water ontstaan die weggaan van de plaats waar de steen in het water kwam. De afstand tussen de opeenvolgende kringen is dan steeds 20 cm.

Op zaterdag 2 mrt 2013 om 14:46 is de volgende reactie gegeven
Ok ik snap het nu.