Inloggen

Kringprocessen

Een kringproces is een serie toestandsveranderingen waarbij de eindtoestand gelijk is aan de begintoestand. In deze videoles wordt een voorbeeld van een kringproces behandeld en wordt uitgelegd hoe met een p,V-diagram, p,T-diagram of p,n-diagram en de algemene gaswet op elk moment tijdens het kringproces druk (p), volume (V), temperatuur (T) en aantal mol (n) berekend kunnen worden.
FAQ
6 1685
0:00 Start
0:08 Definitie kringproces
0:57 Voorbeeld
2:30 Overgang 1→2
3:58 Overgang 2→3
4:41 Overgang 3→1
5:00 p,V-diagram
6:19 p,T-diagram
7:20 Samenvatting

Voorkennis

Algemene gaswet, druk, molecuul, temperatuur, kelvin, mol

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Kringprocessen" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : geen examenstof


Test jezelf - "Kringprocessen"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Een gas onder een druk van 1,0 bar van 20 °C zit in een met een vrij beweegbare zuiger afgesloten cylinder van 2,0 dm3. Het gas wordt verwarmd tot 120 °C waarbij het gas uitzet (toestand 2). Wat is de druk in toestand 2.

De zuiger wordt vastgezet in toestand 2 en het gas wordt weer afgekoeld tot 20 °C (toestand 3). Wat is de druk in toestand 3?

De zuiger wordt weer losgemaakt waardoor het gas weer inkrimpt tot het oorspronkelijk volume en alles weer in toestand 1 komt. Welke grootheden blijven constant bij de overgang van toestand 3 naar 1?

1,0 bar
1,4 bar
6,1 bar
0,17 bar
0,75 bar
1,3 bar
p en n
T en n
p en V


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel gassen & druk vind je in:
FotonMaterieMoleculenVWO.pdf

Vraag over videoles "Kringprocessen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Kringprocessen

Maria van Dorssen vroeg op woensdag 7 nov 2018 om 16:40
Op 3.45 min. Zeg je iets over een zuignap? Maar het zet uit in de omschrijving doordat je de temperatuur verhoogd. Dus de druk wordt groter en dan zet hij uit. Maar in hoeverre hij uitzet is niet aangegeven. Totdat de druk stabiliseert? Dat staat er niet. Dus mijn vraag is, hoe weet ik dat in het vervolg als het er niet staat :)? Graag hoor ik even van je, en hoge waardering voor je inzet, site en alle begeleiding. 🤗💆‍♀️💪👌

Erik van Munster reageerde op vrijdag 9 nov 2018 om 11:18
Dag Maria,

De zuiger (geen zuignap:) zet inderdaad uit totdat de druk stabiliseert. Zolang de kracht die van binnen naar buiten drukt groter is dan de kracht die van buiten naar binnen drukt beweegt de zuiger naar buiten. De druk binnenin neemt af totdat deze gelijk is aan de druk buiten.

Als er niet staat wat de druk wordt je uit het feit dat het bewegen van de zuiger op een gegeven moment stopt afleiden dat de druk binnen en buiten gelijk zijn.

Maria van Dorssen reageerde op vrijdag 9 nov 2018 om 16:07
Dank u! Wij (Ik met mijn dochter doen vwo thuis, dus alles van boek, zonder leraar of leslokalen. Dus dit helpt enorm :)!!


Bekijk alle vragen (6)Nerin Kyazimova vroeg op vrijdag 27 apr 2018 om 23:20
Hoi Erik,
Kan u uitleggen wat een absolute druk is? En wat is potentiele energie in moleculen?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 28 apr 2018 om 12:06
Stel dat je je fietsband oppompt tot een druk van 5,0 bar. Die druk van 5,0 bar is dan eigenlijk de druk ten opzichte van de buitenlucht. Omdat de druk van de buitenlucht 1,0 bar is (de standaardruk) is de druk in de band eigenlijk 6,0 bar.

De wordt de "absolute druk" genoemd. De 5,0 bar heet de "relatieve druk t.o.v. de buitenlucht"

Potentiele energie is de verzamelnaam voor alle energie die géén bewegingsenergie is. Bij moleculen is dit de energie die moleculen ten opzichte van elkaar hebben omdat ze elkaar aantrekken (vanderwaalskracht). In een gas er altijd sprake van bewegingsenergie en potentiele energie. Bijvoorbeeld: Als een gas afkoelt en condenseert neemt zowel de potentiele energie af omdat ze tegen elkaar aan gaan klitten én de kinetsiche energie omdat ze hiervoor langzamer moeten bewegen. Dit betekent dat er heel veel energie afgevoerd moet worden en dat het gas dus moet worden gekoeld om het te laten condenseren.


Op woensdag 26 okt 2016 om 21:44 is de volgende vraag gesteld
Wat moet ik precies weten van de vrijbeweegbare zuiger? Zit het in de afgesloten ruimte dat je kan stellen dat p zelfde blijft? Kun je stellen dat de afgesloten ruimte betekent dat p hetzelfde blijft? Moet je bij de vrijbeweegbare zuiger ook letten op n/V/T als die gevraagd worden?

Erik van Munster reageerde op woensdag 26 okt 2016 om 22:02
Een vrijbewegende zuiger wil zeggen dat de zuiger los zit. Als de druk aan de ene kant groter is dan aan de andere kant wordt de zuiger weggeduwd totdat de druk aan de ene kant gelijk is aan de andere kant. Dit betekent dat de druk (p) binnen en buiten de cilinder gelijk is.

n V en T kunnen binnen en buiten de cilinder wél verschillen. Daar heeft de zuiger niet zoveel mee te maken.


Op donderdag 4 feb 2016 om 17:11 is de volgende vraag gesteld
Als het gas in een afgesloten ruimte zit kan het volume toch niet groter worden?

Erik van Munster reageerde op donderdag 4 feb 2016 om 17:43
Wel als er een beweegbare zuiger in zit. Denk bijvoorbeeld aan een plastic injectiespuit waarbij je je vinger op het uiteinde houdt: Als je de spuit indrukt verander je het volume terwijl de hoeveelheid lucht hetzelfde blijft.

Of denk aan de cilinder van een fietspomp. Ook hier verander je het volume door het naar beneden bewegen van de zuiger


Godelieve Franssen vroeg op woensdag 4 dec 2013 om 11:36
Hoi Erik,
als je met de algemene gaswet de overgang van toestand 3 naar toestand 4(of 1) berekent, blijft het volume niet 100dm3 maar wordt het minder (50dm3 ong). Hoe kan het dan dat het toch 100dm3 blijft?

Erik van Munster reageerde op woensdag 4 dec 2013 om 13:30
Hoi Godelieve,

Bij de overgang van toestand 3 naar toestand 1 in de videoles daalt de temperatuur van 580 K naar 293 K en daalt hierdoor ook de druk. Het volume (V) en n blijven gelijk. De formule wordt dus p3/T3=p1/T1. Ook als ik met de algemene gaswet het volume in toestand 1 berekend kom ik weer keurig op 0,1 m3 uit: pV=nRT dus V=nRT/p = 4,1*8,3145*293 / 1,01*10^5 = (afgerond) 0,1 m^3.


Lisabeth Van Berkel vroeg op zondag 18 aug 2013 om 01:26
op het laatst als je van stand 3 naar 1 gaat , ga je bij een constante volume de temperatuur laten dalen. maar in de praktijk kan dit toch niet echt dat een volume hetzelfde blijft terwijl temperatuur daalt?

Erik van Munster reageerde op zondag 18 aug 2013 om 10:07
Ja hoor temperatuur kan veranderen terwijl het volume gelijk blijft. Een voorbeeld:

Stel je neemt een leeg jampotje, doet de deksel er stevig op en zet het in de vriezer. De temperatuur van de lucht in het jampotje zal dan dalen terwijl het volume van de lucht in het jampotje gelijk blijft. De druk zal dus dalen in dit geval.

Wel moet je ervan uitgaan dat de wand stevig is. Bij een ballon zal het natuurlijk niet werken omdat het volume hier groter en kleiner kan worden.