Inloggen

Momenten

Een moment is een ander woord voor draaikracht. Dit is een kracht die niet iets een bepaalde richting probeert op te duwen maar een kracht die iets rond wil laten draaien of roteren. Een kracht heeft een grootte, een richting en een aangrijpingspunt. Een moment heeft een grootte, (eenheid Newtonmeter of Nm), een draaipunt (ook wel kantelpunt of scharnierpunt genoemd) en een draairichting (naar links of naar rechts). In deze videoles wordt uitgelegd hoe je uit de kracht en de arm een moment bepaalt.
FAQ
5 7624
0:00 Start
0:29 Draaikracht
2:09 M = F·r
2:33 Arm
3:37 Optellen momenten
4:06 Samenvatting

Voorkennis

Kracht

Formules

 
Moment M = F·r M = moment (Nm)
F = kracht (N)
r = arm (m)

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Momenten" hoort bij:

HAVO:       Centraal examen 2024 (CE)
VWO: : geen examenstof


Test jezelf - "Momenten"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Een moment heeft een
1) Grootte
2) Draaipunt
3) …

De 'arm' van een kracht is de kortste afstand tussen draaipunt en … van de kracht.

Met een tang wordt een moer aangedraaid door met een kracht van 75 N tegen de tang te duwen op een afstand van 20 cm van het midden van de moer. Wat is de grootte van het moment op de moer?

newtonmeter
richting
aangrijpingspunt
krachtlijn
aangrijpingspunt
eenheid
15 Nm
20 Nm
75 Nm


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel krachten vind je in:
FotonKrachtenHAVO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "Momenten" een rol speelt (havo/vwo):
Schip uit koers (h), Caravanremmen (h), Kreukelzone (h), Sprong van Luke Aikins (h), Sluis van Fankel (h), Kangoeroesprongen (h), Soliton (h), Rijst (h), Powerskips (h), Auto uit het ijs (h), Heftruck (h),

Vraag over videoles "Momenten"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Momenten

Op zondag 20 feb 2022 om 14:40 is de volgende vraag gesteld
Waarom speelt wrijving hier geen rol, of andere krachten zoals zwaartekracht?

Erik van Munster reageerde op zondag 20 feb 2022 om 16:53
Soms speelt zwaartekracht of wrijvingskracht wel een rol hoor. Maar bij momentenevenwicht vaak niet omdat het aangrijpingspunt van zwaartekracht (het “zwaartepunt”) meestal bij het draaipunt ligt en dan is de arm (r) 0 en is het moment dus ook nul.

(Als zwaarte- of wrijvingskracht wél belangrijk zijn zullen er in de opgave ook de gegevens staan om de grootte van de kracht en de arm te bepalen)


Bekijk alle vragen (5)Op zaterdag 9 jan 2021 om 03:38 is de volgende vraag gesteld
Hallo! U noemde dat momenten bij elkaar opgeteld kunnen worden. Mijn vraag is of 2 momenten die in een tegengestelde richting draaien (linksom & rechtsom) ook bij elkaar opgeteld kunnen worden, of dat ze -net als bij krachten- dan van elkaar afgetrokken moeten worden.
Alvast bedankt!

Groetjes, Amber

Erik van Munster reageerde op zaterdag 9 jan 2021 om 10:12
Klopt. Twee tegengestelde momenten kun je inderdaad van elkaar aftrekken.

Wel belangrijk: dat geldt alléén voor momenten die ten opzichte van hetzelfde draaipunt werken.

Op zondag 10 jan 2021 om 01:58 is de volgende reactie gegeven
Bedankt voor de verduidelijking en uw snelle reactie!


Op woensdag 1 apr 2020 om 18:55 is de volgende vraag gesteld
Beste Eric,
Ik snap deze opdracht niet.
Het is gegeven: Anna (32kg) gaat met haar neefje Jaro (45kg) in de speeltuin op de wip zitten. Anna gaat op 3,2 m van het midden zitten. Op welke plek moet Jaro gaan zitten om evenwicht te krijgen? en als Jaro op 83 cm van het midden gaat zitten, waar moet Anna dan plaats nemen zodat er evenwicht ontstaat? En als een evenwicht is, dan kunnen Jaro en

Op woensdag 1 apr 2020 om 18:58 is de volgende reactie gegeven
En als evenwicht is , dan kunnen Jaro en Anna de wip laten bewegen door wat naar voren of naar achteren te buigen. Als Jaro aan de grond staat , wil hij naar boven.
Hoe moet ik uitleggen of hij naar voren of naar achteren moet leunen om de wip te laten bewegen?

ik hoor het graag van u.
gr. Ursula.

Erik van Munster reageerde op woensdag 1 apr 2020 om 19:46
Ik zal je een beetje op weg helpen met de eerste vraag. Ala dat lukt weet je misschien ook wat beter hoe je de andere vragen moet aanpakken.

Eerst reken je de zwaartekracht uit:

FzAnna=9,81*32
FzJaro=9,81*45

Daarna gebruik je de hefboomwet want we zitten beide aan weerzijden van een draaipunt en er is evenwicht:

FzAnna * rAnna = FzJaro * rJaro

Je vult in

rAnna = 3,2 m
FzAnna= wat je eerder berekende
FzJaro wat je eerder berekend

Je houdt dan een vergelijking over met alleen rJaro als onbekende. Als je die oplost weet je wat rJaro is en dat is het antwoord op de eerste vraag.

Op woensdag 1 apr 2020 om 20:35 is de volgende reactie gegeven
Beste Eric,
Zo heb ik het gedaan. Is dit goed?
r Jaro=2,3 m van het midden.
r Anna = 1,17 m van het midden
en omdat Jaro zwaarder is dan Anna moet hij naar voren bewegen, zodat hij omhoog kan.

Erik van Munster reageerde op donderdag 2 apr 2020 om 14:11
Ja hoor. Klopt: 2,3 m en 1,17 m en inderdaad moet Jaro naar voren. :)


Op maandag 12 okt 2015 om 11:28 is de volgende vraag gesteld
vraag:
een ijzeren balk, 8 kg bijv, hangt aan de ene kant aan een veer en aan de andere kant een takel met een gewicht.
de boel is in evenwicht. Is hier ook sprake van een moment? en zo ja wat is dan het draaipunt.

Erik van Munster reageerde op maandag 12 okt 2015 om 13:35
Ja er is hier ook momentenevenwicht. Er zijn twee draaipunten namelijk de twee uiteinden. Maar de opgave is veel makkelijker als je kijkt naar het krachten evenwicht. Het totaal van de krachten op de balk moet nul zijn. De kracht op het linkeruiteinde moet net als de kracht op het rechteruiteinde gelijk zijn aan de zwaartekracht. Heb je dus geen momenten bij nodig.

Erik van Munster reageerde op maandag 12 okt 2015 om 13:38
Ik bedoel: ieder gelijk aan de HELFT van de zwaartektacht.

Op maandag 12 okt 2015 om 13:49 is de volgende reactie gegeven
en als ik een gewicht eraan hang ....niet precies in het midden...bijvoorbeeld op 2 vijfde afstand van links...dan komt dit gewicht voor 3 vijfde op het conto van links en 2 vijfde voor het conto van rechts

Erik van Munster reageerde op maandag 12 okt 2015 om 14:09
Ja dat klopt. De kracht komt dan voor 3/5 op het conto van links. Je komt hier ook op uit als je de momenten bij het rechterdraaipunt bekijkt. De arm van de uitgeoefende kracht is dan 3/5 van de lengte en de arm van de kracht op het linkeruiteinde is dan 5/5 van de lengte. Als je het moment linksom en rechtsom gelijk stelt kom je inderdaad op deze kracht uit.

Op maandag 12 okt 2015 om 14:13 is de volgende reactie gegeven
bedankt!


Op dinsdag 8 jul 2014 om 18:55 is de volgende vraag gesteld
Als een moment de eenheid Nm heeft, betekend dit dat een moment ook een vorm van energie is? Joule is namelijk ook in Nm
Groetjes, Manon

Erik van Munster reageerde op donderdag 10 jul 2014 om 12:16
Nm is inderdaad hetzelfde als Joule als je naar de eenheid kijkt. Maar de betekenis is anders. Moment is geen vorm van energie.