Inloggen

MRI

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een techniek om met een sterk magneetveeld de kernspin van atomen te meten. Met behulp van een puls radiostraling worden de in een magneetveld gerrichte atoomkernen uit hun spinrichting geslagen. Bij het terugvallen zenden de atoomkernen weer radiostraling uit. Door de plaats waar deze radiostraling vandaan komt te meten kan een beeld worden opgebouwd van de plaatsen in het menselijk lichaam waar veel van deze atoomkernen zich bevinden. MRI is een beeldvormende techniek om het binnenste van het menselijk lichaam zichbaar te maken zonder dat gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling. De techniek is dus relatief veilig. In deze videoles uitleg hierover.


Voor het afspelen van de videoles 'MRI' moet je ingelogd zijn
Nieuwsgierig? Kijk een demoles:
Voorvoegsels / Harmonische trilling / ElektronVolt

Voorkennis

Magnetisme, radiostraling

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "MRI" hoort bij:

HAVO:       Centraal examen 2019 (CE)
VWO: : Centraal examen 2019 (CE)

(In het oude examenprogramma: HAVO:geen examenstof VWO:geen examenstof)

Test jezelf - "MRI"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
De 'R' in MRI staat voor …

Bij MRI wordt … gebruik gemaakt van ioniserende straling.

"Een MRI kan niet gebruikt worden door patienten met een pacemaker of metalen protheses in hun lichaam" Dit is …

resonance
relaxation
reverse
wel
geen
een beetje
waar
niet waar
hangt ervan af


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel ioniserende straling & medische beelden vind je in:
FotonIoniserendeStralingHAVO.pdf
FotonIoniserendeStralingVWO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "MRI" een rol speelt (havo/vwo):
MRI (Magnetic Resonance Imaging) (v), Onderzoek van bot met calcium-47 (v),

Vraag over videoles "MRI"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | MRI

Op vrijdag 24 feb 2017 om 11:33 is de volgende vraag gesteld
Waarom heeft de anti-parallelle toestand een hogere energie dan de parallelle toestand?
(Volgens mij is dit niet belangrijk voor de examens, maar uit nieuwsgierigheid wil ik het toch wel weten;))

Dank u,

Erik van Munster reageerde op vrijdag 24 feb 2017 om 11:50
Ik zal het proberen uit te leggen aan de hand van een ander voorbeeld: Stel je even voor dat je twee staafmagneten in de lengte tegen elkaar aan probeert te leggen. Elk van de magneten heeft een noordpool (N) en een zuidpool (Z).

Parallel betekent dat je de noordpolen naar dezelfde richting laat wijzen. Als je ze in elkaars verlengde legt zal dit supermakkelijk gaan. De zuidpool van de ene trekt de noordpool van de ander aan.
Anti-parallel betekent dat hun richtingen tegengesteld zijn. Als je ze dan tegen elkaar wil leggen gaat juist lastig. Gelijke polen van de magneet zullen elkaar afstoten.

Kortom: Het kóst energie om ze antiparallel te leggen en het levert energie op als ze parallel liggen. De energie van antiparallel is dus hoog en die van parallel laag.

Op vrijdag 24 feb 2017 om 12:05 is de volgende reactie gegeven
Super!!!!!