Inloggen

Soortelijke weerstand & draadweerstand

De weerstand van een stroomdraad blijkt niet alleen af te hangen van de lengte en de dikte maar ook van het materiaal. Dit komt tot uiting in het begrip soortelijke weerstand. Belangrijk om aan te denken bij berekeningen is dat niet gerekend wordt met de diameter of straal maar met de doorsnede. Dit is het oppervlak van de draad waar je tegenaan kijkt als je hem zou doorsnijden. In deze videoles wordt uitgelegd hoe dit werkt.
FAQ
11 4604
0:00 Start
0:18 Lengte, oppervlak, materiaal
0:55 R = ρ·L·A
1:15 Soortelijke weerstand (ρ)
2:28 Doorsnede πr2
3:12 Rekenvoorbeeld
4:58 Samenvatting

Voorkennis

Stroom, spanning, weerstand

Formules

 
Soortelijke weerstand R = ρ·L/A R = weerstand (Ω)
ρ = soortelijkeweerstand (Ωm)
L = lengte (m)
A = oppervlak (m2)

BINAS

Belangrijke tabel(len) in Binas: 8,9,10

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Soortelijke weerstand & draadweerstand" hoort bij:

HAVO:       Centraal examen 2024 (CE)
VWO: : Centraal examen 2024 (CE)


Test jezelf - "Soortelijke weerstand & draadweerstand"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
De weerstand van een draad hangt af van de lengte, de dikte en de …

Wat is de weerstand van een 1,0 m lange koperdraad met een dikte van 1,0 mm?

Als een draad twee maal zo dik is, wordt R …

vorm
spanning
materiaalsoort
0,022 Ω
1,0 Ω
1,7·10-5 Ω
2x kleiner
2x groter
4x kleiner


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel elektrische schakelingen vind je in:
FotonElektrischeSchakelingenHAVO.pdf
FotonElektrischeSchakelingenVWO.pdf

Examenopgaven

Recente examenopgaven waarin "Soortelijke weerstand & draadweerstand" een rol speelt (havo/vwo):
Knakworstenverwarmer (h), Batterijtrein (v), Geleidende klei (v), Cappuccino (v), Exploderende draad (h), Practicum warmtestraling (v), AA-Batterijen (v), Joystick met Hall-sensor (v), Lassen (h), Elektrische doorstroomverwarmer (h), Draadbreuk (v), Wisselverwarming (h), Bliksem (h), Frituurpan (h), BritNed (h), Schrikdraadinstallatie (v), Faradaymotor (v), Operatiedeken (h), Mechanische doping (v), Walstroom (h), Aardlekschakelaar (v),

CCVX-opgaven waarin "Soortelijke weerstand & draadweerstand" een rol speelt (havo/vwo):
Manege, Lange draad, Injectiespuit,

Vraag over videoles "Soortelijke weerstand & draadweerstand"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Soortelijke weerstand & draadweerstand

Op dinsdag 19 mrt 2024 om 16:52 is de volgende vraag gesteld
Hoe schrijf je de formule om, zodat je R voor het = teken krijgt? Ik heb moeite met formules omschrijven

Erik van Munster reageerde op dinsdag 19 mrt 2024 om 18:20
R = rho * L / A

Kijk even op https://natuurkundeuitgelegd.nl/omschrijven.php


Bekijk alle vragen (11)Op maandag 5 feb 2024 om 20:54 is de volgende vraag gesteld
Kunt u uitleggen waarom bij het omrekenen van millimeter naar meter het 10 tot de macht -3 wordt?

Erik van Munster reageerde op maandag 5 feb 2024 om 21:58
Omdat er 1000 mm in een meter gaan. Een millimeter is dus één-duizende meter. Dit is 0,001 m of 10^-3 m.


Op woensdag 6 nov 2019 om 17:44 is de volgende vraag gesteld
Hoi, ik had een vraag over een opgave uit mijn NLT boek.
ze vroegen aan mij wat de soortelijke geleidbaarheid was. ik wist dat dit G = σ x A/l was. Alleen had ik 3,0 mA en 5,0 V.

dus ik had eerst de weerstand berekent dit was R = U/I = 5,0 : 0,03 = 166,67 ohm

de geleidbaarheid was dus G = 1/R = 1/166,67 = 0,006 S

Nu was de formule voor de soortelijke geleidbaarheid G = σ x A/l A = 12cm 2 en l = 10cm
Dus ik deed G = σ x 12 / 10 alleen wist ik toen niet hoe ik σ moest berekenen

Erik van Munster reageerde op woensdag 6 nov 2019 om 18:38
Je schrijft eerst de formule om.
G = σ x A/L wordt dan

σ = G*L/A

Daarna vul je in (in m en m^2!)

G = 0,006 S
A = 0,0012 m^2
L = 0,1 m

Hoop dat je hier iets verder mee komt.

Op woensdag 6 nov 2019 om 18:45 is de volgende reactie gegeven
Heel erg bedankt!


Op dinsdag 19 mrt 2019 om 18:57 is de volgende vraag gesteld
waarom word de legnte van 1 meter 0,0005^2

Erik van Munster reageerde op dinsdag 19 mrt 2019 om 20:44
0,0005 m is de halve dikte van de draad. Dit is de straal (r) en die heb je nodig om het oppervlak van de doorsnede te berekenen met A=pi*r^2.

1 mm is 0,001 m en de helft hiervan is 0,0005 m.


Op zondag 11 mrt 2018 om 17:00 is de volgende vraag gesteld
U zegt in het filmpje dat de formule voor de soortelijke weerstand is: R=rho x (lengte van de draad:A). In mijn lesboek van natuurkunde staat echter: R=(Rho x lengte van de draad) : A.
Is de formule die in mijn boek staat dan fout?

mvg
Rozemarijn

Erik van Munster reageerde op zondag 11 mrt 2018 om 17:51
R = ρ * L/A

is hetzelfde als

R = (ρ * L) / A

Wiskundig gezien is het dus precies dezelfde formule. Het maakt niet uit of je eerst vermenigvuldigd met L en daarna deelt door A of andersom. Ze zijn ze allebei goed.


Op vrijdag 7 jul 2017 om 04:56 is de volgende vraag gesteld
De vraag
Bij een practicum over de soortelijke weerstand van de draad constantaan
uit Binas vind ze 0,45*10 tot de -6
de meetresultaten zijn
meting 5 (totaal zijn er 16 metingen)
lengte draad 25 cm = 0,25 m
U = 0,83 V
I = 0,266 A
R = 3,12
bij soortelijke weerstand ρ geldt : ρ = hellingsgetal * A
De doorsnede A van de draad met 0,2 mm diameter (2,0*10-4 m) :
A = ¼ * π *d2
dus:
A = π r2
A = π * (1,0 *10-4)2 = π * 1,0 * 10-8 = 3,14 * 10-8
de soortelijke weerstand :
R 3,12
Het hellingsgetal = -------- = -------- = 12,48
l 0,25
dan
ρ = hellingsgetal * A = 12,48 * (3,14* 10-8) = 0,39 * 10-7
dus zou de soortelijke weerstand van constantaan ρ = 0,39 * 10-7 moeten zijn
dit komt niet overeen met de binas info
Erik van Munster reageerde op vrijdag 7 jul 2017 om 10:31
Ik heb het even nagerekend: Alles klopt alleen de uitkomst van de laatste rekenstap moet 0,39*10^-6 zijn. Dit zit redelijk in buurt van de soortelijk weerstand die in BINAS staat (0,45 i.p.v. 0,39).

Ik denk dat het verschil komt door meetonzekerheid omdat deze berekening is gebaseerd op maar één punt. Als je echt de grafiek met horizontaal lengte en verticaal weerstand tekent en dááruit het hellingsgetal bepaald zul je denk ik beter zult uitkomen.


Op vrijdag 10 feb 2017 om 18:57 is de volgende vraag gesteld
Ik zit in de derde en in mijn natuurkundeboek staat bij de soortelijke weerstand van koper 0,017 (Ohm x vierkante mm/m)
De rest van de gegevens zijn dan:
A = 0,785398163
L = 1
Rho = 0,017
Invullen in de formule geeft als uitkomst 0,021645072 Ohm.
Is dit zo ook goed? Alvast bedankt!

Erik van Munster reageerde op vrijdag 10 feb 2017 om 19:43
Twee dingetjes waar je even voor moet oppassen:

1) De oppervlakte van de draad (A) moet in vierkante meters. Dit betekent dat je de straal van de draad in meters (en niet mm of cm) moet invullen als je A=pi*r^2 gebruikt.

2) De soortelijke weerstand van koper (ρ) is geen 0,017 maar 0,017*10^-9 (staat helemaal boven de kolom in BINAS tabel 8).

Als je even aan deze twee dingen denkt bij je berekening kom je er volgens mij wel uit...

Op vrijdag 10 feb 2017 om 21:24 is de volgende reactie gegeven
Aah okee dankuwel! Ik snapte het al niet want in mijn natuurkundeboek, Nova, staat weer vierkante millimeters..


Op dinsdag 22 mrt 2016 om 18:53 is de volgende vraag gesteld
Wat wordt de formule als je A niet weet? De formule van R=pxl/A

Erik van Munster reageerde op dinsdag 22 mrt 2016 om 19:31
Als je het oppervlak (A) wilt uitrekenen uit de weerstand (R), de lengte (L) en de soortelijke weerstand (rho) gebruik je...

A = (rho*L) / R

(Als je meer wilt weten over het omschrijven van formules: Kijk bij "oefenen" in het menu hierboven. In het hoofdstuk algemeen staan ook een paar oefenopgaves met uitwerking over het omschrijven van formules)


Op woensdag 15 apr 2015 om 16:31 is de volgende vraag gesteld
kan je de weerstand berekenen als je de spanning en stroomsterkte weet?

Erik van Munster reageerde op donderdag 16 apr 2015 om 09:40
Jazeker. Als de de stroom door een weerstand en de spanning die over die weerstand staat weet dan kun je de weerstand gewoon met de wet van Ohm berekenen:

R = U/I


Op zaterdag 11 mei 2013 om 03:22 is de volgende vraag gesteld
Ik kom op 6,76*10^-16? wat ik ook probeer er komt niet hetzelfde antwoord als u uit..

Erik van Munster reageerde op zaterdag 11 mei 2013 om 11:20
Ik kan niet aan het antwoord alleen zien wat er precies is fout gegaan, daar heb ik wat meer informatie voor nodig.

Welke waarden heb je precies in de formule ingevuld voor rho, l, en A? En in welke eenheid?

Op zaterdag 11 mei 2013 om 13:11 is de volgende reactie gegeven
Ik vul het als volgt in, in mijn rekenmachine: (17*10^-9)*(0.50:pie(0,50*10^-3)^2 geeft 6,76*10^-16

Erik van Munster reageerde op zaterdag 11 mei 2013 om 16:04
Volgens mij ligt het aan de haakjes. Het stuk na het gedeeld door teken (:) moet ook tussen haakjes staan:

17e-9 * (0,5 : (pi * (0,5 e-3)^2)) komt bij mij wel goed uit.

Als je de EXP-toets of ee-toets gebruikt bij wetenschappelijke notatie heb je sowieso minder kans op fouten omdat je minder haakjes nodig hebt. Hij zit niet voor niets op je rekenmachine :)


Op vrijdag 18 mei 2012 om 01:07 is de volgende vraag gesteld
tot zover begrijp ik het wel, alleen de waardes invullen bij de formule weet ik niet hoe je aan R=0,011 ohm komt,
graag als je deze wilt uitleggen, dank u

Erik van Munster reageerde op vrijdag 18 mei 2012 om 11:00
Als je oppervlak(A), soortelijke weerstand(Rho) en lengte (l) invult in de formule en het uitrekent kom je uit op R=0,001082251 Ohm. Afgerond is dit 0,011 Ohm. Misschien ben je bij het berekenen de EXP-toets of de EE-toets vergeten te gebruiken?