Inloggen

Toestandsveranderingen

Een toestandsverandering betekent een verandering van de druk (p), temperatuur (T), het volume (V) of het aantal deeltjes (n) in een gas. In deze videoles wordt uitgelegd hoe de verandering van één grootheid samenhangt met de verandering van één of meer andere grootheden. Met behulp van de gaswetten of de algemene gaswet kan berekend worden hoe de grootheden p, T, V en n veranderen bij een toestandsverandering.
FAQ
7 2077
0:00 Start
0:10 Wat is een toestandsverandering?
0:41 Voorbeeld
1:15 p1V1/n1T1 = p2V2/n2T2
3:34 Samenvatting

Voorkennis

Algemene gaswet, druk, molecuul, temperatuur, kelvin, mol

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Toestandsveranderingen" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : geen examenstof


Test jezelf - "Toestandsveranderingen"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Een gas in een afgesloten vat wordt afgekoeld waardoor de druk daalt. Welke grootheden blijven hierbij constant?

Een gas in een cylinder met aan één kant een vrij beweegbare zuiger wordt verwarmd waardoor de zuiger naar buiten beweegt. Welke grootheden blijven hierbij constant?

Een afgesloten vat bevat een gas onder een druk van 3,0 bar. Het gas wordt verwarmd van 30 °C naar 50 °C waardoor de druk stijgt. Wat wordt de nieuwe druk?

p en V
V en n
p en n
p en V
V en n
p en n
3,2 bar
4,0 bar
5,0 bar


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel gassen & druk vind je in:
FotonMaterieMoleculenVWO.pdf


CCVX-opgaven waarin "Toestandsveranderingen" een rol speelt (havo/vwo):
Gas,

Vraag over videoles "Toestandsveranderingen"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Toestandsveranderingen

Op dinsdag 5 mrt 2019 om 09:50 is de volgende vraag gesteld
Beste Erik, bij het voorbeeld staat T en n blijven gelijk. Waarom kan je hier niet p*v=c gebruiken en dan p uitrekenen met v=75 en c=gasconstante?

Erik van Munster reageerde op dinsdag 5 mrt 2019 om 10:09
Dat klopt, er geldt inderdaad p*V=c. Alleen is de constante c wel constant maar niet gelijk aan de gasconstante. de constante c is gelijk aan nRT. Er geldt dus

p*V = n*R*T

n = aantal mol
R = gasconstante
T = temperatuur in Kelvin

Als je het aantal mol en de temperatuur weet kun je het zo uitrekenen.


Bekijk alle vragen (7)Op dinsdag 16 okt 2018 om 09:29 is de volgende vraag gesteld
Hoi,

Als mij gevraagd wordt dat er 170g lucht is, hoe kan ik dat dan omrekenen naar aantal mol lucht?

Groetjes

Erik van Munster reageerde op dinsdag 16 okt 2018 om 18:07
Heeft eigenlijk meer met scheikunde dan natuurkunde te maken.

Lucht is 28,97 gram per mol. Het aantal mol in 170 gram is dus

170 / 28,97


Op woensdag 31 mei 2017 om 17:00 is de volgende vraag gesteld
In een vat heeft zich het volgende evenwicht ingesteld: (de reactie naar rechts is endotherm)
In welke richting zal het evenwicht verschuiven bij de volgende veranderingen?
a. Toevoegen van N2O (g) aan het reactiemengsel


b. Verwijderen van NO2(g) uit het reactiemengsel


c. Toevoegen van NO(g) aan het reactiemengsel


d. Verhogen van de temperatuur van het reactiemengsel


e. Toevoegen van heliumgas aan het reactiemengsel zonder het volume te vergroten


f. Verkleinen van het volume van het reactievat bij constante temperatuur


g. Wat gebeurt er bij onderdelen a t/m f met de waarde van de evenwichtsconstante K?

Erik van Munster reageerde op woensdag 31 mei 2017 om 17:10
Ik zou je er graag mee helpen maar dit lijkt me meer een vraag over scheikunde en niet over natuurkunde. Ik kan je wel helpen met vragen over verandering in temperatuur, druk en volume maar als zodra er scheikundige reacties aan te pas komen zul je echt je scheikundeleraar om hulp moeten vragen...

Op woensdag 31 mei 2017 om 18:05 is de volgende reactie gegeven
Hoi Erik,
Bedankt voor de snelle reactie op mijn eerste vraag...ik kom er wel uit en zoniet volg ik je raad op en vraag het aan m'n docent.
Tot de volgende,
Vriendelijke groet,
Maurice


Op vrijdag 17 jun 2016 om 17:49 is de volgende vraag gesteld
Ik was eigenwijs geweest en heb wel gewoon de algemene gaswet gebruikt, omdat het naar mij idee gewoon mogelijk was om die te gebruiken. Als volgt:
1. Bereken n, want je hebt alle gegevens die je daarvoor nodig hebt gekregen in de som. Je komt uit op 4, 15 afgerond.
2. Nu bereken je p. Ook nu heb je alle gegevens, want de n en T blijft hetzelfde, de R is altijd constant en het volume werd in de som gegeven. Alles ingevuld geeft 1,35x10^5.

Dat is toch aardig in de buurt van het echte antwoord. Is mijn berekening ook goed of is het puur toeval dat het bijna hetzelfde antwoord is?

Op vrijdag 17 jun 2016 om 17:51 is de volgende reactie gegeven
PS: de n had je al bij de 1e stap berekend en daar reken je bij stap 2 weer mee verder. Dat is toch toegestaan omdat de n hetzelfde blijft?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 17 jun 2016 om 18:34
Is prima hoor. Als je alle gegevens hebt kun je inderdaad alles met de algemene gaswet doen. Alleen is het soms handiger (minder rekenwerk) om het te doen zonder de hele algemene gaswet in te vullen. Is ook een beetje wat je zelf het prettigst vindt...


Op woensdag 20 apr 2016 om 17:59 is de volgende vraag gesteld
Ik kom toch echt uit op 1,34x10^5 pascal, ipv 1,33....?

Erik van Munster reageerde op woensdag 20 apr 2016 om 21:13
Klopt, ik kom ook op 1,34x10^5 Pa uit als ik het nareken en niet op 1,33x10^5.

(Uiteindelijk moet het nog afgerond worden op twee cijfers en dan kom je wel op hetzelfde uit)


Op zaterdag 20 jun 2015 om 23:22 is de volgende vraag gesteld
Is er een uitleg over de wet van Bernoulli?

Erik van Munster reageerde op zondag 21 jun 2015 om 12:05
Nee, daar heb ik geen videoles over. De wet van Bernoulli is geen examenstof.

Heel kort: Deze wet zegt dat in een stromende vloeistof of een bewegend gas de druk lager is dan in een stilstaande vloeistof of gas. Voor de drukverlaging door de beweging geldt:

delta p = 0,5 * rho v^2

Met delta p de drukverlaging, rho de dichtheid van de vloeistof of het gas en v de snelheid.


Op maandag 11 mrt 2013 om 17:32 is de volgende vraag gesteld
Wordt het fout gerekend wanneer je i.p.v. in Pascal, het antwoord in bar geeft?

Erik van Munster reageerde op maandag 11 mrt 2013 om 19:25
Hoi Yara,

Pascal (Pa) en bar zijn allebei geldige eenheden voor druk. As er ergens een druk gevraagd wordt mag je allebei de eenheden gewoon gebruiken, allebei is goed. Het is wel gebruikelijk om, als er in de vraag druk in bar of pascal wordt gegeven ook het antwoord in dezelfde eenheid te geven maar verplicht is dit niet. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als er specifiek in de vraag om een bepaalde eenheid gevraagd wordt natuurlijk.