Inloggen

Warmtecapaciteit

Warmtecapaciteit is een grootheid die aangeeft hoeveel warmte-energie er nodig is om een voorwerp 1 K of 1 °C in temperatuur te laten stijgen. Het symbool van warmtecapaciteit is C (Hoofdletter om het te onderscheiden van soortelijk warmte!). De eenheid Joule per Kelvin (J/K) of Joule per graad Celsius (J/°C). In deze videoles wordt uitgelegd hoe warmtecapaciteit afhangt van de massa van een voorwerp en van de materialen waarvan een voorwerp gemaakt is.



Voor het afspelen van de videoles 'Warmtecapaciteit' moet je ingelogd zijn
Nieuwsgierig? Kijk een demoles:
Voorvoegsels / Harmonische trilling / ElektronVolt

Voorkennis

Warmte, energie, temperatuur

Formules

 
Warmtecapaciteit Q = C·ΔT Q = warmte (J)
C = warmtecapaciteit (J/K>
ΔT = temperatuurverschil (K)

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Warmtecapaciteit" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : Schoolexamen (SE)

(In het oude examenprogramma: HAVO:SE VWO:SE)


 
 
 

Om een voorwerp te verwarmen van 30 °C naar 83 °C blijkt een energie nodig te zijn van 11 kJ. Bereken de warmtecapaciteit van het voorwerp.

2,5·104 J/°C 60 J/°C 1,3·102 J/°C 12 J/°C 28 J/°C 2,1·102 J/°C 1,0·102 J/°C 33,3 J/°C


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel warmte & temperatuur vind je in:
FotonStoffenWarmteHAVO.pdf
FotonMaterieMoleculenVWO.pdf

Vraag over "Warmtecapaciteit"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Warmtecapaciteit

Mina Naseri vroeg op zondag 13 mei 2018 om 16:07
Ik kan de formule warmtecapaciteit niet vinden in de BINAS.
Ik heb wel de soortelijke warmte, wat bijna hetzelfde is, maar hier staat nog dat het vermenigvuldigd moet worden met 'm'.
Is dit belangrijk voor het CE HAVO om het te weten uit je hoofd?

Erik van Munster reageerde op zondag 13 mei 2018 om 21:05
De formule voor warmtecapaciteit lijkt inderdaad op de formule voor soortelijke warmte maar je hoeft hem niet te kennen voor het HAVO CE en hij staat ook niet in BINAS.

Als je op het examen iets met warmtecapaciteit moet doen zal er in de opgave uitleg staan en zul je de formule erbij krijgen. Je hoeft hem dus niet te kennen.
.


Op woensdag 8 apr 2015 om 19:33 is de volgende vraag gesteld
Ik zoek het onderwerp energie omzetting. Dus bijvoorbeeld in beweging of warmte

Erik van Munster reageerde op donderdag 9 apr 2015 om 10:04
Staat onder het kopje "Arbeid & Energie".

Belangrijkste videolessen hierover zijn "energie" en "wet van behoud van energie"


S Botschuijver vroeg op donderdag 4 jul 2013 om 13:20
Bij vraag 3 wordt gegeven de temperatuur in Celsius, vandaar ook dat ik in mijn berekening ''delta T= 22 C'' noteerde. Uw antwoord op vraag 3 weergeeft in de berekening ''delta T= 22 K''.
Is het gebruikelijker om met Kelvin in de berekeningen door te gaan? Vr bedankt.

Erik van Munster reageerde op donderdag 4 jul 2013 om 15:26
Maakt hier niks uit of je nou in Celsius of Kelvin werkt:

40 C - 18 C = 22 C
313,15 K - 291,15 K = 22 K

Allebei goed dus. Wel opletten want dit geldt alleen bij formules waarin een temperatuurVERSCHIL (delta T) voorkomt.