Inloggen

Wet van Lenz

Met de wet van Lenz kun je voorspellen in welke richting een inductiestroom gaat lopen bij een veranderende flux. In het kort zegt de Wet van Lenz dat een door een inductiespanning opgewekte inductiestroom gaat lopen in die richting waarbij hij de oorzaak van zijn ontstaan tegenwerkt. Als de oorzaak van zijn ontstaan een groter wordende flux is, zal er een tegenflux gemaakt worden. Als de oorzaak een kleiner wordende flux is zal er juist een meeflux gemaakt worden. deze videoles uitleg over hoe je met de wet van Lenz de richting van een opgewekte inductiestroom kunt bepalen.
FAQ
15 3497
0:00 Start
0:14 Inductiestroom
0:45 Wet van Lenz
0:57 Oorzaak inductie
2:31 Tegenflux
3:20 Meeflux
4:05 Samenvatting

Voorkennis

Inductie, magnetische flux, stroom, spanning

Moet ik dit kennen?

De stof in videoles "Wet van Lenz" hoort bij:

HAVO:       geen examenstof
VWO: : geen examenstof


Test jezelf - "Wet van Lenz"

Maak onderstaande meerkeuzevragen, klik op 'nakijken' en je weet meteen de uitslag. Als je één of meer vragen fout hebt moet je de videoles nog maar eens bekijken.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
De wet van Lenz luidt: 'Inductiestroom heeft een zodanige richting dat de oorzaak van zijn eigen ontstaan wordt …'

Als binnen een spoel in een gesloten stroomkring de magnetische flux toeneemt maakt de spoel een …

Als binnen een spoel in een gesloten stroomkring de magnetische flux afneemt maakt de spoel een …

versterkt
tegengewerkt
genegeerd
meeflux
tegenflux
minflux
meeflux
tegenflux
plusflux


Extra oefenmateriaal?

Oefenopgaven over het onderdeel inductiespanning & flux vind je in:
FotonElektromagnetismeVWO.pdf

Vraag over videoles "Wet van Lenz"?


    Hou mijn naam verborgen

Eerder gestelde vragen | Wet van Lenz

Op maandag 6 jun 2022 om 20:44 is de volgende vraag gesteld
Met een omgekeerde Wet van Lenz zou het elektrische veld een magnetische meeflux opwekken, die dan weer leidt tot een sterkere inductiestroom, die dan weer etc. etc. Een soort perpetuum mobile in strijd met de wet van behoud van energie. Dat snap ik wel denk ik.
Maar wat ik me afvraag: valt door de tegenflux dan ook de inductiespanning lager uit dan volgens de formule uit de vorige paragraaf? Daar zit de tegenflux niet in toch?

Erik van Munster reageerde op maandag 6 jun 2022 om 23:33
De wet van Lenz gaat over de richting van een opgewekte inductiespanning bij een veranderend magneetveld. Andersom, het opwekken van een magneetveld door een stroom, gebeurt bv in een elektromagneet.

In een transformator (zie de videoles hierover) wordt het gecombineerd: Een door een elektromagneet opgewekt magneetveld wordt gebruikt om weer een inductiespanning op te wekken. Maar inderdaad zal de hoeveelheid energie die je kunt opwekken nooit groter zijn dan de energie die je er in stopt.


Bekijk alle vragen (15)Tess Haringa vroeg op zondag 9 jan 2022 om 15:27
Is het dus alleen zo dat wanneer er uind ontstaat dat je dan het magnetisch veld omdraait als de dflux groter is dan 0

Erik van Munster reageerde op zondag 9 jan 2022 om 15:43
Δφ groter dan 0 betekent “stijgende flux”. Als je Uind wil laten bestaan moet de flux blijven stijgen. Zolang dit zo is is het dus niet nodig om het magneetveld om te keren. Maar iets kan natuurlijk niet eeuwig blijven stijgen dus op een gegeven zal de flux ook wel weer moeten gaan dalen en als dan φ=0 gepasseerd wordt dán pas draait het magneetveld om. Dus ja: het magneetveld zal op een gegeven moment omdraaien maar niet perse op het moment dat Δφ groter dan 0 is.


Op dinsdag 13 jul 2021 om 15:52 is de volgende vraag gesteld
Beste,

Is tegenflux en inductive reactance hetzelfde?

Mvg,

Erik van Munster reageerde op dinsdag 13 jul 2021 om 15:59
Inductieve reactantie is meer een algemene naam voor alles waarbij stroom zichzelf tegenwerkt. Tegenflux is hier een onderdeel van.

(Hoeft het trouwens niet te kennen voor havo/vwo examen. De wet van Lenz en mee- en tegnflux zijn geen examenstof)


Op woensdag 12 aug 2020 om 16:51 is de volgende vraag gesteld
Beste,
Als je met de zuidpool van een magneet naar een spoel toe beweegt, wat gebeurt er dan? De magnetische veldlijnen lopen van de zuidpool naar de noordpool van de magneet, en de flux wordt groter omdat er naar de spoel toe bewogen wordt, dus de flux moet tegen gewerkt worden denk ik . Maar hoe zit dat dan juist?

Mvg

Mvg

Erik van Munster reageerde op woensdag 12 aug 2020 om 17:13
De magnetische veldlijnen lopen BINNEN de magneet inderdaad van Z naar N maar als de magneet naar de spoel toe beweegt moet je kijken naar de veldlijnen buiten de magneet en daar lopen ze van N naar Z. De veldlijnen wijzen dus naar de zuidpooltoe en dus weggericht van de spoel. Het door de magneet veroorzaakte veld binnen de spoel is dus naar de naderende magneet toegericht.

Omdat de magneet dichterbij komt wordt de veldsterkte groter en zal de spoel hierop reageren met een tegenflux die het groter worden tegenwerkt.

Erik van Munster reageerde op woensdag 12 aug 2020 om 17:14
Let op (zie ook vraag hieronder) wet van Lenz hoort nu niet meer bij de officiele examenstof.

Astrid Van der Cruyssen reageerde op vrijdag 14 aug 2020 om 15:46
bedankt!


Op donderdag 9 jul 2020 om 16:26 is de volgende vraag gesteld
Hoort het in 2020 ondertussen wel tot de stof? En zo niet, tot hoeverre moet je magnetisme en elektriciteit wel kennen? Ik vind het lastig om de onderwerpen van elkaar te scheiden tijdens het voorbereiden hiervoor :/

Erik van Munster reageerde op donderdag 9 jul 2020 om 17:09
Elektriciteit en magnetisme horen nog steeds bij de examenstof alleen de wet van Lenz niet meer.

Is inderdaad lastig dat er af en toe onderwerpen niet moeten en andere wel. Zeker als je oefent met oude examenopgaven kun je soms toch wel de wet van Lenz weer tegenkomen.


Op zondag 20 jan 2019 om 09:55 is de volgende vraag gesteld
Hoe bepaal je dit als je een magneet hebt en een ring? In mijn boek zeggen ze dan dat als de magneet naar de ring toebeweegt met zijn noordpool, er in de ring een inductiestroom omhoog gaat lopen omdat er links een minpool ontstaat. Maar ik snap dit niet zo goed.

Erik van Munster reageerde op zondag 20 jan 2019 om 15:11
Ik zou even kijken bij de oefenopgaves "ElektromagnetismeVWO" (via menu hierboven). Opgave 28 gaat over de wet van Lenz en die gaat ook over magneten die ergens naar toe bewegen. Uitwerkingen staan ook op de de site en hierin wordt stap van stap uitgelegd wat je moet doen.

(PS: Weet niet of je het gezien had maar wet van Lenz hoort tegenwoordig niet meer bij de verplichte examenstof voor het VWO examen)


Op zondag 20 mei 2018 om 13:15 is de volgende vraag gesteld
Hey!

Weet u misschien of dit onderwerp (Wet van Lenz) voorkomt bij het CCVN examen?

Op zondag 20 mei 2018 om 13:16 is de volgende reactie gegeven
En dat van effectieve spanning?

Erik van Munster reageerde op zondag 20 mei 2018 om 15:14
Nee, de wet van Lenz en effectieve spanning bij wisselspanning horen niet bij het CCVN examen.

Als je twijfelt over een onderwerp: Op de website van CCVN staat een stofoverzicht met alles wat je moet kennen.


Op zondag 11 mrt 2018 om 11:22 is de volgende vraag gesteld
Hallo,

Klopt het als ik zeg dat de inductiespanning van plus- naar minpool loopt? Ik heb namelijk een figuur in mijn boek staan, maar ik heb het idee dat de polen verkeerd staan aangegeven.
Dus bijvoorbeeld bij de meeflux: aan de linkerkant van de spoel gaat de inductiestroom omhoog en aan de rechtkant naar beneden. Is de linkerkant dan gelijk aan de plus- of aan de minpool?

Alvast bedankt

Erik van Munster reageerde op zondag 11 mrt 2018 om 12:10
Plus- en minpolen zijn altijd een beetje verwarrend als het om inductiespanning gaat. Normaal gesproken geef je met + en - de richting aan waarin stroom gaat lopen in een schakeling. Bijvoorbeeld bij een batterij met een pluspool en een minpool loopt de stroom in een schakeling van de pluspool naar de minpool.

Maar bij een inductiespanning die bijvoorbeeld met een dynamo wordt opgewekt kun je met + en een -pool aangeven in welke richting de stroom loopt binnen een schakeling waar je de dynamo op aansluit maar de stroom in de dynamo zélf loopt dan de andere kant op.

Kortom: + en - pool zegt op zich niet zoveel en je kunt beter kijken naar mee- of tegenflux om achter de richting te komen.

[Wet van Lenz is trouwens geen officiele examenstof]


Op donderdag 11 jan 2018 om 13:59 is de volgende vraag gesteld
Hallo,

Als een (magnetische) flux staat voor 'het aantal veldlijnen dat door een oppervlak gaat' betekent, is dat dan in de meest simpele vorm het hebben van een u-vormige magneet met een n-pool en een z-pool waartussen je een a4 papiertje houdt het aantal denkbeeldige veldlijnen van Noord naar zuid?

Bij deze wet van Lenz wordt er dus gekeken naar de flux bij een spoel. Is het zo dat het 'voorwerp' dan nu de spoel is, en dat al die windingen op zichzelf een soort oppervlakte voorstellen? Dan is het inderdaad logisch dat die windingen "botsen" met die veldlijnen van die magneet en dat er dus meer flux zal zijn als de magneet zich meer in de spoel bevindt. Maar wat bedoelt u met de magneet die zelf flux gaat 'maken'? En wat werkt die 'gemaakte' flux dan precies tegen en waarom?

Erik van Munster reageerde op donderdag 11 jan 2018 om 14:15
Je kunt je flux voorstellen als het aantal veldlijnen dat door een oppervlak loopt. Bij een a4 blaadje tussen twee magneetpolen inderdaad het aantal veldlijnen wat door het blaadje heen loopt. Lastiger wordt het als je echt zou willen uitrekenen hoe groot de flux precies is. Bij een homogeen (constant) magneetveld is het het oppervlak maal de veldsterkte (B*A) maar bij het voorbeeld van het a4-blaadje is het magneetveld niet homogeen. Alleen in een klein gebiedje precies tussen de polen is het magneetveld hoog (en lopen de veldlijnen zeer dicht op elkaar).

Over je tweede vraag: Het oppervlak bij een spoel is inderdaad het cirkelvormige oppervlak van de windingen als je vanuit zo'n richting kijkt dat je "in" de spoel kijkt. Met de gemaakte flux bedoel ik de flux die door de de spoel zelf wordt opgewekt door de stroom die er gaat lopen.

[Wet van Lenz hoort trouwens niet meer bij het officiele examenprogramma]


Op woensdag 30 mrt 2016 om 22:15 is de volgende vraag gesteld
Als een magneet in een spoel valt en daarna aan dezelfde kant weer de spoel uitgaat, verandert dan de inductiespanning van positief naar negatief omdat mbv mee- en tegenflux de inductiespanning omkeert of heeft dit een andere reden?

Erik van Munster reageerde op donderdag 31 mrt 2016 om 08:57
Als het magneetje de spoel in valt zal er een tegenflux onstaan, als het er weer uitvalt ontstaat er een meeflux. De spanning verandert dus inderdaad van richting.

Er is een opgave bij de oefenopgave die precies hier over gaat: Kijk bovenaan bij "oefenen" en "Elektromagnetisme" dan bij Opgave 32: Vallende Magneet. Uitwerking staat ook op de site.


Op woensdag 2 mrt 2016 om 21:03 is de volgende vraag gesteld
hallo,

ik snap wat u uitlegt in het video, maar de richting waarin het inductiestroom loopt doe ik steeds fout in de opdrachten. ik weet wanneer er sprake is van een meeflux of tegenflux, maar als ik de richting van dan bijv een tegenflux miet tekenen dan teken ik deze van de rechterkant van de speol naar de linkerkant. dit is blijkbaar fout volgens mijn boek

Erik van Munster reageerde op donderdag 3 mrt 2016 om 10:10
De wet van Lenz is zo lastig omdat er veel dingen zijn om rekening mee te houden:

1) Richting van de veldlijnen van het magneetveld.
2) Of het magneetveld groter of kleiner wordt.
3) (bij een spoel) het bepalen van de richting van de stroom met de rechterhandregel als resultaat van de mee- of tegenflux.

Als je een vergissing maakt bij een van deze drie is het antwoord meteen al helemaal fout.

Misschien heb je het al gezien maar bij de oefenopgaven (via het menu hierboven) staat in het hoofdstuk over elektromagnetisme een oefenopgave waarbij alles nog een keer terugkomt: Opgave 28 "Wet van Lens". Kijk hier nog eens naar. De uitwerkingen kun je ook op de site vinden en hierin wordt stap voor stap nog eens uitgelegd welke stappen je moet doen.

Hoop dat je hier iets verder mee komt...


Jouke van Riel vroeg op woensdag 17 jun 2015 om 13:05
Hallo Erik,

Als ik de eerste situatie neem, maar nu beweeg ik de magneet met de zuidpool naar de spoel ipv de noordpool: De stroom is dan tegengesteld in vergelijking met de eerste situatie, ondanks dat de veldlijnen wel van de linker kant komen?

Kortom: Het is niet de kant waarvandaan de spoel komt die bepaalt hoe de stroom loopt, maar de richting van de veldlijnen?

Erik van Munster reageerde op woensdag 17 jun 2015 om 13:51
Ja het is de richting van de veldlijnen die het bepaalt maar ook of de sterkte van het magneetveld toeneemt juist afneemt.


Op vrijdag 25 jul 2014 om 16:21 is de volgende vraag gesteld
Als je nu de magneet om zou draaien, dus de zuidpool gaat naar de spoel toe, geeft dit dan een andere stroom?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 25 jul 2014 om 22:53
Als je de magneet omdraait dan gaat de stroom ook de andere kant op. Tenminste..als je de bewegingsrichting van de magneet en de wikkelrichting van de spoel niet wijzigt.


Nick Mulder vroeg op zaterdag 8 mrt 2014 om 16:38
Ik snap het niet precies van "groter" wordende flux en "kleiner" wordende flux in verband met tegen- en meeflux. aangezien als de magneet er in zit de flux nul is en als je hem eruit haalt de flux wél stijgt dus dat betekent dan toch dat het ook een "groter" wordende flux is?

Erik van Munster reageerde op zaterdag 8 mrt 2014 om 19:30
Als een magneet in een spoel zit is de flux door de spoel groot: alle veldlijnen in de magneet lopen door de spoel. Als je de magneet weghaalt lopen er geen veldlijnen meer door de spoel en is de flux nul. De flux door de spoel daalt dus door het weghalen van de magneet. Dalende flux betekent dat de spoel zelf een meeflux maakt.


Op vrijdag 30 nov 2012 om 14:42 is de volgende vraag gesteld
is het nou zo dat groter wordende flux altijd een tegenflux maakt en kleiner wordende flux altijd een meeflux?

Erik van Munster reageerde op vrijdag 30 nov 2012 om 17:18
Ja dat klopt, alleen moet je om te weten wat de richting van de mee- of tegenflux is wel weten wat de richting van de groter of kleine wordende flux is. De stroomrichting kun je hierna bepalen met de rechterhandregel voor spoelen (als het om een spoel gaat).